Heat burst je meteorologický jev, který se objevuje po bouři. Může nastat, když bouře vysušuje vzduch v oblasti a poté se vzduch rychle ohřívá a stoupá. Tento rychlý nárůst teploty může vést k silnému větru a rychlému suchu, které mohou poškodit rostliny a způsobit požáry. Podle Wikipedie obecně platí, že k nárazovým vedrům dochází na konci jara a v létě. V těchto obdobích se v důsledku denního ohřevu obvykle vytvářejí bouřky se vzduchovou hmotou, které hlavní energii ztrácejí ve večerních hodinách.

Tato bouře může také způsobit tvorbu tornád. Heat burst jsou velmi vzácné, ale když se objeví, mohou být velmi silné a škodlivé. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Moc toho nevíme…

Tento jev dosud není zcela objasněn. Předpokládá se však, že k němu dochází, když se déšť vypaří do balíku studeného, suchého vzduchu vysoko v atmosféře. Vzduch tak zhoustne a stane se hustším než jeho okolí. Balík rychle klesá, vlivem komprese se zahřívá, překračuje svou rovnovážnou hladinu a dostává se k povrchu. Zaznamenané teploty během tepelných výbuchů sahají výrazně nad 40 °C, někdy se během několika minut zvýší o 10 °C nebo více.

V Texasu šlo o život, u nás byla bouře lokální událostí

Ďábelská bouře se obvykle projevuje silným větrem a deštěm, který vzduch neochlazuje, nýbrž zvyšuje jeho teplotu. V roce 1960 řádil heat burst v Texasu, kde šlo doslova o život. Lidem praskaly teploměry, nefungovala klimatizace a rodiče balily své děti do vlhkých dek. Všechno žhnulo.  

U nás by se tyto bouře vyskytovat neměly, proto bylo překvapením, když se na severu Čech v roce 2012 heat burst objevil. Na meteorologické stanici Hronov byl tehdy naměřen náraz větru o síle 42 km/h. Během několika minut se oteplilo o pět stupňů, takže šlo jen o mírnou verzi bouře, která nepřerostla lokální událost. Stanice ČHMÚ totiž nic nezaznamenaly.

Jsou vzácné, ale mohou ohrozit i nás

Heat burst vzniká v důsledku kolapsu vzduchového mračna, kdy se bouře vysušuje v oblasti a poté se vzduch rychle ohřívá a stoupá. Tento rychlý nárůst teploty může vést k silnému větru a rychlému suchu. V tuto chvíli se vzduchové mračno ztrácí, a tak se teplo uvnitř bouře uvolňuje rychle a silně. Tím se vytváří vysoká teplota a silný vítr.

Heat burst je obvykle doprovázen silným nárazovým větrem, extrémními změnami teploty a extrémním poklesem vlhkosti vzduchu. V meteorologii je tepelná bouře vzácný atmosférický jev charakterizovaný náhlým, lokalizovaným zvýšením teploty vzduchu v blízkosti zemského povrchu. Efekt je podobný, jako když někdo fouká dolů na kaluž vody.

Více informací získáte zde:  

Zdroj: Youtube

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Heat_burst, www.lifee.cz, liberecky.denik.cz