Dynastie Habsburků na španělském trůnu

Necelé dvě století v letech 1516 až 1700 vládla ve Španělsku královská dynastie Habsburků.  Vládnutí tzv. „Domu Rakouska“ bylo pro Španělsko velmi prospěšné. Získalo si tak velký vliv nejen v Evropě. Díky zámořským objevům a dobyvačným válkám dosáhla španělská říše celosvětového vrcholu. Aby moc a bohatství Habsburků nepřešly na cizí dynastie, začali mezi sebou preferovat příbuzenské sňatky. Jejich poslední potomek po meči byl díky těmto dlouholetým incestním vztahům poznamenán.

Velká daň za udržení moci

Jedním z dědiců španělské královské koruny, narozeným z příbuzenského vztahu, byl Karel II. Habsburský. Oba jeho rodiče byli Habsburkové ve velice těsném příbuzenském vztahu. Otec Filip IV. a III. král španělský, sicilský, portugalský a neapolský byl strýcem své druhé manželky Marie Anny Habsburské. Neteř Marie Anna svému strýci porodila 6. listopadu 1661 syna Karla. Princ Karel se stal, díky úmrtí svých starších sourozenců, následníkem španělského trůnu.

Hendikepované královské dítě

Již po porodu byl Karel neduživé dítě. Jeho dětství bylo náročné. Lebeční kosti nebyly uzavřené ani ve třech letech, jeho velká hlava byla k tělu v nepoměru. Kvůli dysfunkci žvýkání byl do svých čtyř let kojen. Do šesti let nechodil vůbec a v devíti jen s obtížemi. Musel být neustále obklopen služebnictvem. Průduškové záněty, zažívací problémy a prodělané, na tehdejší dobu smrtelné, nemoci, např. zarděnky, plané neštovice mu komplikovaly život. Neustále ho ohrožovaly záchvaty epilepsie. K fyzické slabosti se přidaly i duševní choroby vykazující retardaci. To také brzdilo rozvoj jeho intelektu. Ač měl kolem sebe mnoho učitelů, nikdy se nestal gramotným. Díky těmto duševním a tělesným vadám dostal predikát „Očarovaný“. Věřilo se, že je princ Karel posedlý temnými silami. Již od útlého dětství byl podrobován vymítání zlých duchů za pomoci exorcistů.

Zdroj: Youtube

Nemocný, ale mocný

Když byly princi Karlovi čtyři roky, jeho otec zemřel. Princ byl prohlášen za krále Karla II. Po otci zdědil španělský, sicilský, portugalský a neapolský trůn. Kvůli nízkému věku a hendikepům vládla jeho matka Marie Anna Habsburská jako regentka. Celý život měla na Karla zásadní vliv.

Aby toho nebylo málo

Ke všem duševním a tělesným poruchám byl Karel II. nadmíru ošklivý. Zděděný habsburský mandibulární prognatismus – (předsunutá zdeformovaná spodní čelist) se silným jazykem mu zabraňovaly ve srozumitelné mluvě, dokonce s obtížemi žvýkal. Jídlo tedy rovnou polykal což mu způsobovalo zažívací obtíže. Obličej měl posetý vředy a jizvami po planých neštovicích. Podlouhlá a abnormálně velká hlava jeho kráse nepřidala.

Nutnost zplodit dědice

Matka Marie Anna dohodla jeho sňatek s francouzským královským dvorem. „Vyvolenou“ se stala Marie Luisa Orleánská. Když si prohlédla zásnubní portrét nastávajícího chotě, vzkázala, že je zděšená Karlovým vzhledem. Nic jí to ovšem nebylo platné. Půvabnou šestnáctiletou Marii Luisu Karel II. pojal za manželku i přes její odpor. Byť se mladá královna svého manžela štítila, nakonec o něj začala pečovat a pomáhat mu v jeho fyzickém a psychickém utrpení. Ač se očekávalo, že z tohoto svazku vzejde nový dědic, nikdy se tak nestalo. Za vinu to bylo přisuzováno mladé královně. Později se ukázalo, jak nespravedlivé nařčení to bylo. Po deseti letech bezdětného manželství náhle Marie Luisa umírá a na její místo byla po pár měsících vybrána druhá manželka.

Druhá manželka

Od Marie Anny Falcko-Neuburské celé Španělsko očekávalo porození potomka, což se nezdařilo. Ve druhém manželství byl Karel II. vyloženě nešťastný a tím se zhoršoval jeho zdravotní stav. Byl neustále v psychickém tlaku vyvolávaným sváry mezi manželkou a matkou. Anna Falcká, která Karlem II. pohrdala, dokonce několikrát předstírala těhotenství, podobně jako Marie Luisa. Nakonec se Karel nejenže nedočkal dědice, ale vznikl velký spor o dědictví.

Oběť mocenské politiky

Král Karel II. umírá ve věku třiceti osmi let. Pitva ukázala, že trpěl mnoha nemocemi. Hlavu měl zavodněnou, střeva shnilá. Díky tomu, že měl pouze jedno zakrnělé varle, byl impotentní. Tak vymřela španělská rodová linie Habsburků.

Špatné vládnutí a časté války znamenaly pro Španělsko velký úpadek. Ač byl Karel II. neschopným vládcem, byl svým způsobem obětí politiky španělských Habsburků. Pro moc a majetek došli kvůli vzájemnému rodovému pářením ke svému zániku.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.habsburger.net, www.en.wikipedia.org