Český národ

Český národ má za sebou dlouhou a pestrou historii. K osídlení území dnešní České republiky došlo již v pravěku. Nejznámější pravěká naleziště zahrnují Věstonickou Venuši a neolitické osady. 

V 9. století se na našem území usadili Slované, kteří vytvořili základy českého státu. Vznikla Velkomoravská říše, která zahrnovala i část dnešního území České republiky. 

V 10. století se české knížectví postupně osamostatnilo. Zárodky však vznikly pod vládou knížete Bořivoje I. a jeho syna Spytihněva I. již v 9. století. 

Klíčovou pak pro formování českého státu byla vláda dynastie Přemyslovců. Významným vládcem byl Václav I., který byl českým zemským patronem.

Ve 14. století se Karel IV. stal římským císařem a přispěl k rozkvětu pražské metropole, která se stala centrem kultury a vzdělanosti. Založil Karlovu univerzitu a nařídil výstavbu Karlova mostu a hradu Karlštejn.

Na začátku 15. století vypukly husitské války, během kterých se prosazovala náboženská reforma a česká národní identita. V tomto období  hráli klíčovou roli Jan Hus a další reformátoři.

Důležité letopočty

V roce 1526 se české země staly součástí Habsburské monarchie po bitvě u Moháče. Následovalo období protireformace a později třicetiletá válka, která měla devastující dopad na celý region.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Po první světové válce a rozpadu Rakouska-Uherska vznikla Československá republika, která spojila české a slovenské země. Prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk.

Po druhé světové válce bylo Československo nuceno přijmout komunistický režim pod vlivem Sovětského svazu. To vedlo k omezení svobod a politické perzekuci.

V listopadu 1989 propukla masová demonstrace, která vedla k pádu komunistického režimu, známého jako sametová revoluce. V roce 1993 došlo k mírovému rozdělení Československa na samostatné Českou republiku a Slovensko.

Kvíz: Jak dobře znáte základní letopočty našeho národa? Otestujte se!

Zdroje: cs.wikipedia.org, historie.lusa.cz, www.dejepis.com