Divně vypadající žralok

Vypouklé korálově zbarvené oči, špičatý dlouhý čenich, drsný povrch kůže a zuby uspořádané v malé tlamě připomínající lidská smějící se ústa. Takové monstrum vytáhl hlubinný potápěč, který si říká Trapnman Bermagui, na pobřeží u Nového Jižního Walesu. Fotografií úlovku se pochlubil na sociálních sítích. Strhl tak velkou pozornost uživatelů, kteří se zapojili do vášnivé debaty o druhu a původu žraloka. Mnozí byli z divného tvora vyděšeni a ohromeni, další vtipkovali kvůli jeho podobě a „zlému lidskému úsměvu“.

Zdroj: Youtube

Ani odborníci se neshodnou

K pořízenému záznamu divného monstra, který potápěč uveřejnil, se začala vyjadřovat i odborná veřejnost. Určující pro pojmenování tohoto podmořského živočicha bylo teritorium, ve kterém byl uloven. Kolem břehů Austrálie totiž žijí druhy ryb, které se vyskytují pouze v těchto vodách, popř. ještě v několika málo dalších lokalitách. Ředitel podmořského výzkumu na Floridské státní univerzitě Coastal and Marine Laboratory se pro Newsweek vyjádřil, že vylovenou rybou může být hlubinný žralok gulper. Další oslovený odborník Christopher Lowe, ředitel Shark Lab na California State University v Long Beach, souhlasí s hlubinným žralokem, ale tvrdí, že jde o druh kitefin (Dalatias licha). Všichni však zároveň dodávají, že si nejsou svým tvrzením úplně jisti.

Zvláštní a ohrožený druh?

Že se jedná o druh žraloka spícího s názvem Harrison‘s dogfish, je přesvědčený Dean Grubbs, mořský biolog a odborník na žraloky z Floridské státní univerzity. Tato hlubinná paryba dorůstající cca jednoho metru žije pouze u břehů Nového Jižního Walesu a v Tasmanově moři. Oči má uzpůsobené k vidění v kalných hlubokých vodách. Pohlavní dospělosti samice dosahuje okolo patnácti až sedmnácti let. Poté rodí každé tři roky pouze jedno nebo dvě mláďata. Pomalé rozmnožování je jedním z důvodů, proč je tento druh žraloka ohrožen. V minulosti byl Harrison’s dogfish loven pro maso a jaterní olej. Odborníci odhadují, že se jeho populace díky neúměrnému lovu snížila až o devadesát procent. Je tedy více než důvodné tohoto podmořského živočicha přísně chránit.

Neznámý druh žraloka

Již zmíněný expert na podmořský život Christopher Lowe dodal, že by mohl žralok patřit mezi dosud neobjevený a neprozkoumaný druh. Hlubiny oceánů a moří jsou pro vědce stále záhadné a v budoucnu se s podobnými objevy jistě setkáme. Je důležité chránit ekosystémy, které nám svojí rozmanitostí nabízí dosud neobjevené druhy podmořských živočichů i jejich faunu.

Zdroje: www.newsweek.com ,www.ladbible.com