Rozhodující data pro budoucnost bankrotující společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE) se blíží. V úterý 29. listopadu se bude konat přezkumné jednání o pohledávkách. O den později se setkají v ostravském Domě kultury věřitelé inženýrské a energetické divize strojírenského holdingu Vítkovice byznysmena Jana Světlíka. Rozhodnou, zda povolí reorganizaci, nebo firmu pošlou do likvidace.

Nyní se hraje o to, kdo ovládne schůzi věřitelů. Evidentně se o to snaží i Světlíkovy Vítkovice. Mateřský podnik i sesterské firmy tvrdí, že mají za VPE pohledávky v celkové výši 22,6 miliardy korun.

Opakovaně přihlášená pohledávka

Opakovaně se zde objevuje závazek za 2 183 999 985 korun, který si nárokují hned tři podniky ze skupiny Vítkovice. Velmi podobnou sumu navíc požadují tři další sesterské společnosti a spolu s nimi i mateřský holding. Závazek údajně vyplývá ze smlouvy uzavřené 16. června s Komerční bankou, která získala zástavní právo k pohledávkám a účtům firem vítkovického koncernu.

„Jednotlivé společnosti skupiny Vítkovice v přihláškách pohledávky vždy uvedly, z jakého titulu tu kterou pohledávkupřihlašují a také to, zda je pohledávka například regresní a podmíněná. Jinými slovy: společnosti ze skupiny Vítkovice nepožadují 22 miliard korun, ale přihlašují i různě podmíněné pohledávky," uvedla ve své reakci mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Podle vyjádření insolvenčního správce VPE Davida Vandrovce však Vítkovice tímto postupem ovládnout bankrotové řízení nemohou. „Pohledávky uplatněné do insolvenčního řízení různými koncernovými společnostmi holdingu Vítkovice jsou pohledávky podmíněné, tyto společnosti ručí za závazky Vítkovice Power Engineering. Protože jsou podmíněné, nebudou mít ani hlasovací právo na schůzi věřitelů," uvedl pro Dotyk Vandrovec.

Pokud se v budoucnu stane, že koncernové společnosti budou muset za tyto závazky VPE věřitelům zaplatit, stanou se jejich podmíněné pohledávky nepodmíněnými – ale jen v té výši, kterou věřitelům zaplatí. „Proto lze postup společností z holdingu Vítkovice považovat za legální," dodává Vandrovec.

Podle zdroje Dotyku však Vítkovice jistou šanci mají. Insolvenční správce prohlásil za nesporné pohledávky za 2,01 miliardy korun, z toho 449 milionů VPE dluží firmám ze skupiny. Pokud Jan Světlík získá spojence, mohl by si nad VPE udržet kontrolu a spolurozhodovat o osudu firmy.

Turecké prokletí za 12 miliard

Velmi svérázně přistupují ke kauze zkrachované VPE i další věřitelé. Česká exportní banka požaduje 15,5 miliardy a státní pojišťovna EGAP dokonce 18,6 miliardy korun. Obě údajné pohledávky se přitom týkají téhož případu – nedokončené a zatím nefunkční uhelné elektrárny Yunus Emre v Turecku v hodnotě 12 miliard korun.

Místo prestižní zakázky, která měla českým inženýrům a strojařům otevřít cestu k dalším stavbám elektráren ve světě, se projekt Yunus Emre stal noční můrou.

Ani v jejich případě však neplatí, že je insolvenční správce či soud automaticky uznal. Hlavní miliardové závazky VPE budou předmětem přezkumného řízení a lze jen těžko odhadovat, v jaké výši a zda vůbec mohou být uznány. Opakovat se tedy může scénář OKD, kde insolvenční správce Lee Louda odmítl uznat závazky vůči mateřské skupině NWR.

Hlavní věřitelé firmy Vítkovice Power Engineering

v milionech korun

Věřitelé VPE a jejich pohledávky Zajištěné Podmíněné
Vítkovice* 22 583
EGAP 18 613
Česká exportní banka 15 496
Škoda Praha Invest (ČEZ) 9053
Modřany Power 1304
Komerční banka 362 587
Česká spořitelna 807 45
HSBC Bank 503
ZVVZ* 67 224

*součet za celou firemní skupinu

Zdroj: Insolvenční rejstřík

Jak Dotyk.cz již dříve informoval, problémová elektrárna Yunus Emre představuje těžkou ránu pro pověst VPE. Zařízení mělo být již dávno v provozu, kvůli potížím s kvalitou spalovaného uhlí však zůstává nefunkční. Podle vyjádření Vítkovic si její spuštění vyžádá ještě dalších 56 milionů eur (1,5 miliardy korun).

Místo prestižní zakázky, která měla českým inženýrům a strojařům otevřít cestu k dalším stavbám elektráren ve světě, se projekt Yunus Emre stal noční můrou. Její výstavbu profinancovala Česká exportní banka a pojistil ji EGAP. Stále tak hrozí, že ztrátu – nebo její část – budou muset uhradit daňoví poplatníci.

O miliardy se hlásí i ČEZ

Mezi hlavní věřitele se zařadila také Škoda Praha Invest, dceřiná firma ČEZ se zaměřením na plánování a výstavbu elektráren. Právě tato firma má nyní na starosti dokončení nového bloku Elektrárny Ledvice. Část prací měla na starosti VPE, jenže vzhledem k neplacení faktur s ní někteří subdodavatelé ukončili spolupráci.

VPE se tak dostala do pozice nespolehlivého partnera, který neplní řádně a včas dohody. Světlíkově firmě za to hrozí vysoké pokuty a náhrada způsobené škody. I když byla tato pokuta prozatím vyčíslena na 678 milionů korun, Škoda Praha Invest „pro jistotu" v insolvenčním řízení přihlásila pohledávky v celkové výši přes devět miliard korun.

Jan Světlík představuje zástupcům médií zrekonstruovaný areál Trojhalí v Ostravě.Autor: Deník / Lukáš Kaboň

Energetická divize Vítkovic totiž stále ručí za kvalitu nedávno dokončené obnovy tří bloků uhelné elektrárny Prunéřov. Tuto zakázku pro společnost ČEZ se podařilo Vítkovicím dokončit doslova na poslední chvíli.

Krajský soud totiž letos na konci srpna rozhodl o úpadku VPE. Insolvenční návrh podala sice firma Wetag Invest již v dubnu, ale Vítkovice nejprve odmítaly přiznat jakékoli finanční problémy a zpochybňovaly platnost pohledávky. Po čtyřech měsících však Světlíkův holding změnil názor a sám požádal soud o prohlášení úpadku dceřiné firmy VPE a povolení reorganizace.

Naivní strategie manažerů

Také soudem dosazený insolvenční správce David Vandrovec doporučuje reorganizaci podniku jako nejvhodnější řešení situace. Podle jeho názoru jsou VPE prakticky neprodejné. Vzhledem k úzkému propojení podniků v rámci strojírenského holdingu Vítkovice totiž mohou jen těžko samostatně fungovat.

Pochybnosti o další životaschopnosti energetické divize Vítkovic však přetrvávají. Na příští rok má zatím podnik jisté jen zakázky na 20 procent své kapacity. Hlavní kontrakty pro ČEZ jsou dokončené a nové zakázky insolventní firma jen těžko získá.

Manažeři Vítkovic, podobně jako v minulosti, vidí budoucnost v příliš růžových barvách. Během příštích dvou let prý VPE vydělají 1,3 miliardy korun na úhradu části svých závazků. Poradci z firmy Tarpan Partners, které si insolvenční správce najal na výpomoc, se neudrželi a označili představy šéfů Vítkovic za „naivní".

Podle vyjádření mluvčí Vítkovic Evy Kijonkové již tento výrok není aktuální. Holding má nové vedení v čele s Liborem Witasskem, nový ředitel nastoupil i do VPE. "Reorganizační plán tedy přepracováná nové vedení, které takto Tarpan Partners rozhodně nehodnotil," uvedla Kijonková.

Finanční výsledky firmy Vítkovice Power Engineering

v milionech korun

2014 2015 1-9/2016
Výkony (obrat) 6435 3283 1387
Provozní zisk/ztráta 7 -457 -1873
Celkový zisk/ztráta 4 -454 -1984

Zdroj: Insolvenční rejstřík

Chaotické účetnictví

Realita je taková, že finanční výsledky VPE se dál zhoršují. Hospodaření společnosti za prvních devět měsíců roku skončilo ztrátou téměř dvě miliardy korun, z čehož 1,6 miliardy tvoří mimořádné položky. Jedná se hlavně o přecenění hodnoty majetku a odpis nedobytných pohledávek za zkrachovalou firmou Modřany Power.

„Podnik Dlužníka je v úhrnu ztrátový již na úrovni EBITDA, což znamená, že vytvořená přidaná hodnota nekryje ani osobní náklady," uvedl insolvenční správce ve své zprávě pro krajský soud. Peněžní toky jsou přiznivější jen díky tomu, že VPE inkasuje splátky svých pohledávek a snižuje zásoby.

Realita je taková, že finanční výsledky VPE se dál zhoršují.

Insolvenční správce si postěžoval také na chaotické vedení účetnictví VPE. „Lze konstatovat, že nedostatky popsané ve zprávě ztěžují manažerské řízení Dlužníka a taktéž s sebou nesou omezení schopnosti Dlužníka plánovat a kalkulovat ekonomický a finanční dopad jednotlivých zakázek do hospodaření," zmínil David Vandrovec.