Babiš totiž odmítl v České televizi vysvětlovat do detailu své majetkové poměry a doplnil to slovy "sorry jako". Tento výrok a nejasnosti kolem původu majetku vicepremiéra a ministra financí se pak staly zdrojem zábavy na českém internetu. Redakci Dotyku to připadá také jako šikovný způsob na obejití evidence trže. Takže: EET? Sorry jako.

Zdroj: Youtube

A jaké jsou tedy další možnosti obcházení EET? Michal Wantulok, manažer pro vnější komunikaci společnosti Dotykačka popisuje několik teoretických možností a postihy. „S dotazy na to, jak lze systém EET obejít, se u nás v showroomu i na infolince průběžně setkáváme. Výsledek je takový, že s obcházením EET je to zhruba stejné jako s jízdou „na černo" v MHD. Musíte počítat s tím, že vás dřív nebo později chytí, a být připraveni nést následky.

1. „Bezpapírový" byznys

Lákavá možnost především v začátcích podnikání – zkusit to jen tak neoficiálně, bez živnostenského listu, a tedy bez evidence. Tenhle „punkový" přístup má hned dva až tři velké háčky.

Za neoprávněné podnikání hrozí velké sankce nejen z pohledu samotné EET, ale rovněž podle živnostenského zákona. Pro fyzické osoby v určitých případech i podle trestního zákoníku.

Možné sankce: Pokud živnostenský úřad při své kontrole odhalí neoprávněné podnikání, může v případě volné živnosti uložit pokutu až 50 000 Kč, u živnosti řemeslné či vázané až 100 000 Kč, u koncesované živnosti dokonce až 200 000 Kč. To platí i o provozování činnosti mimo rámec uděleného živnostenského oprávnění.

Při neoprávněném podnikání většího rozsahu může hrozit i trestní postih podle paragrafu 118 trestního zákoníku. Pak je ve hře až roční vězení či peněžitý trest. V případě získání značného prospěchu mohou být tresty ještě tvrdší.

2. Dvě pokladny

Používat dvě různé pokladny, a tím před úřady tajit část svých příjmů, může znít lákavě. Opět tu ale je několik rizik.

Pokud by měl podnikatel štěstí a vyhnula by se mu neohlášená kontrola Finanční správy, může ho odhalit tzv. křížová kontrola Ministerstva financí. Úředníci při ní budou porovnávat data nasbíraná napříč segmentem a ti, kteří budou výrazněji vybočovat, se automaticky stanou podezřelými.

Vzhledem k plošné aplikaci EET bude mít Finanční správa vstupních dat pro relevantní srovnání víc než dost.

Nad rámec úředních kontrol se pak staví ještě jedno nebezpečí: v neposlední řadě je třeba mít na paměti, že podnikatelské komunity jsou v Česku velmi malé a všichni se dobře znají.

Snaha obcházet EET se díky tomu snadno rozkřikne a dobře mířené udání pak snadno sestřelí i ty, kterým se oficiální kontroly do té doby vyhýbaly.

3. Nefunkční internet

Vymlouvat se na padající internetové připojení? Na první pohled možná nadějná varianta. Už na druhý pohled má ale trhliny.

EET totiž už v samotné podstatě není podmíněna funkčním internetem. Účtenku je možné vystavit i off-line a na zaevidování tržby má podnikatel i při výpadku připojení 48 hodin.

Více o "sorry jako": Češi se baví. Internet zaplavily vtipy na Babišovo "sorry jako"

„A pak je opět potřeba počítat s tím, že Finanční správa bude pečlivě srovnávat subjekty obdobné velikosti v daném regionu i segmentu. Abnormality, které systém odhalí, budou opět fungovat jako výstražný signál pro úředníky," připomíná Michal Wantulok.

4. Kluby, uzavřené spolky, neziskové organizace

Snažit se maskovat své podnikání uzavřeným spolkem, kam mají přístup jen členové, patrně bude lákat mnohé. Před klasickou kontrolou to ovšem majitele podniků nejspíš neuchrání, zvláště pokud se takový krok stane běžnou normou. Kromě toho je také velmi snadné sklouznout do kategorie neoprávněného podnikání, kde už hrozí výše zmíněné přísné tresty.

Čtěte také: Hospodskému, který vybírá „babišné", trest nehrozí

Východisko z EET podle všeho neposkytnou ani neziskové organizace, které jsou od EET zdánlivě osvobozeny.

Osvobození se podle dosavadního výkladu ministerstva financí vztahuje pouze na hlavní nepodnikatelskou činnost. Vše ostatní – například provoz kavárny nebo čajovny, z nichž plyne nějaký zisk – e-tržbám podléhá.

5. Phantomware v pokladně

Nejde-li to po dobrém, půjde to po zlém. A poslouží k tomu tzv. phantomware nainstalovaný přímo v pokladně, který umí manipulovat s nahranými daty. Při odesílání dat na Finanční správu třeba dokáže dražší položky nahradit levnějšími, případně zaevidovat jen něco.

Přečtěte si: Poslední tečku za prodejnou potravin v Poděbradech píše EET

K odhalení tohoto podvodu ale stačí opravdu málo. Jakmile se nějaký ze zákazníků rozhodne ověřit si FIK kód ze své účtenky a uvedená částka nebude souhlasit, odhalení je na světě. A s ním i patřičná sankce.

Jaká je šance, že to nikdo neudělá? Nebo že se neobjeví kontrola?

Výsledné skóre?

Snahy o obejití EET navzdory hrozícím postihům určitě nezmizí. Ze všeho výše uvedeného však vyplývá, že vyhýbání se evidenci tržeb je protizákonné a ve většině případů dříve či později snadno odhalitelné.

V rámci zavádění chytrých pokladen máme přímou zkušenost s několika gastronomickými provozy, kde po zavedení Dotykačky skokově narostly tržby o nějakých 20–30 procent. Díky nahrazení papíru a tužek efektivním pokladním systémem se do evidence hotovosti a skladu vnesl absolutní pořádek. Majitel tak získal dokonalý přehled, čímž se odfiltrovaly veškeré nekalé praktiky personálu.

Provozovatelům tak najednou vzrostl zisk a zbyly jim prostředky na veškeré odvody i DPH. V tomto světle se dost možná i těm, kteří systém plánovali obejít, vyplatí zvážit respektování pravidel.

Na druhou stranu existuje i několik způsobů, jak se legálně lze EET vyhnout – viz následující tabulka.

  • Pokud upravíte svůj byznys tak, že se zařadíte mezi stanovené výjimky, na které se EET nevztahuje.
  • Pokud přeměníte vaši firmu na veřejně prospěšný subjekt. Tržby z vybraných činností, např. z drobného podnikání veřejně prospěšných subjektů totiž nepodléhají EET.
  • Přejděte na automaty – tržby z prodeje zboží přes automaty jsou vyjmuty z povinnosti účasti v EET.
  • Provozujte svůj podnik v formě banky, penzijního fondu nebo pojišťovny. Tyto formy jsou totiž již samy o sobě regulovány a EET se tržeb z takových činností netýká.