Ze sourozenců Adolfu Hitlerovi zůstal starší nevlastní bratr a nevlastní sestra, Alois mladší a Angela, a dále jeho mladší bratr a sestra, Edmund a Paula. Ve věku 11 let byl Adolfův mladší bratr Edmund zasažen spalničkami a zemřel 2. února 1900. Edmundova smrt údajně měla na Hitlera velký vliv a poznamenala jej nadlouho.

Obnovené vazby se sestrou Angelou

Do dospělosti, poté, co oba jeho rodiče zemřeli, Adolf na čas ztratil kontakt se všemi svými sourozenci. Do té doby se také datuje jeho snaha prosadit se jako malíř ve Vídni. V roce 1919 však Adolf obnovil kontakt s Angelou Hitlerovou, sestře, ke které měl nejblíže. Právě ona je také jediná, o kom se zmínil ve svém slavném Mein Kampfu.

Angela se spolu se svou dcerou Geli přestěhovala do Berchtesgadenu, aby se stala Adolfovou hospodyní. A hodně se šuškalo, že Adolf měl až do své sebevraždy sexuální vztah se svou mladou nevlastní neteří.

Růžové brýle nebo nevědomost?

Angela opustila Berchtesgaden, protože nesouhlasila s Adolfovou aférou s Evou Braunovou a ti dva spolu znovu promluvili až někdy během druhé světové války. Angela přitom fungovala jako prostředník mezi Adolfem a dalšími členy rodiny, se kterými neměl žádný kontakt. Po Hitlerově smrti tak Angele zůstalo dle Adolfovy závěti stipendium 1 000 říšských marek. Není navíc známo, zda peníze někdy obdržela.

Navzdory všem obviněním proti němu Angela tvrdila, že ona ani její bratr o koncentračních táborech nikdy nevěděli, a prohlásila, že kdyby o nich Hitler věděl, že by je sám ukončil.

Sestra Paula

Hitlerova sestra Paula se setkala a mluvila se svým bratrem až ve 30. letech 20. století ve Vídni. Je třeba poznamenat, Paulu spojení s bratrem provázelo celý život. Například když ztratila zaměstnání, a zjistilo se, že je sestrou Adolfa Hitlera, měla smůlu.

Proto ji časem sám Hitler změnil příjmení na Wolf, což byla Adolfova přezdívka z dětství. Paule poskytoval Hitler podporu až do jeho sebevraždy v roce 1945, a i poté byla podporována bývalými členy SS a těmi, kteří byli součástí Hitlerova vnitřního kruhu důvěrníků. Zemřela bez dětí.

Bratr Alois

O bratru Aloisi Hitlerovi, Jr. Není známo, že by se poté, co opustil rodinu, s Adolfem jakkoli stýkal. Měl velké, dokonce násilné spory s jejich otcem, a viditelné napětí panovalo i mezi ním a jeho nevlastní matkou Klárou. Ve vzpomínkách Aloisovy manželky je uvedeno, že Alois s nimi pobýval asi jeden rok v letech 1912 až 1913, když se vyhýbal rakousko-uherské armádě. Po dobu celé války Alois vedl restauraci. Na konci války byl krátce zatčen Brity, ale propuštěn, když se ukázalo, že neměl žádné vztahy s bratrem, který se stal největším masovým vrahem všech dob.

Zdroje:

www.hitlerschildren.com, edtimes.in, www.quora.com, starschanges.com