Anna Boleynová se stala v roce 1533 královnou, což bylo poměrně šokující. I proto sňatek proběhl v tajnosti. Proč? Do té doby totiž sice byla členkou dvora Jindřicha VIII., ale sloužila jako družka jeho první manželky Kateřiny Aragonské. Pocházela ze šlechtické rodiny a sloužila na dvorech jiných evropských královských rodů, až se dostala právě ke Kateřině. S tou byl Jindřich ve svazku v letech 1509-1533. Pak se však král bezhlavě zamiloval právě do Anny. Ta ale jeho přízeň a návrhy odmítala. Nechtěla být ani jeho oficiální milenkou. Co se tedy nakonec změnilo?

Jaká byla Anna a co na ni krále upoutalo?

Anna pocházela z dobré rodiny a dostalo se jí dobrého vzdělání. Kromě toho byla ještě k tomu vtipná a dokázala se bavit, což nebylo tehdy u dam obvyklé. Anna se uměla rozptýlit, skvěle tančila a zpívala a neméně dobrá byla i ve flirtování.

Kromě toho však u dvora zastávala i politické funkce, k čemuž měla blízko, protože její otec byl diplomat. Anna tak mohla vítat zahraniční hodnostáře a měla dokonce vliv na řešení jistých mezinárodních záležitostí. Anna Boleynová sehrála důležitou roli v anglických dějinách a při vzniku anglikánské církve. Pohybovala se tak mezi vlivnými lidmi, mezi nimiž byl i Thomas Cromwell, politik, který se později stal hlavním ministrem Jindřicha VIII.

Král si ji vybral a zamiloval se jako školák

Jindřich VIII. měl pověst sukničkáře, což si i Anna uvědomovala, proto o jeho přízeň a problémy z ní plynoucí nestála. Jindřich se ale nevzdal a bombardoval krásnou Annu milostnými dopisy. Doslova šílel z jejího odmítání. Anna si stála za svým a nechtěla být jen další královou milenkou. V dopisech, které král Anně psal, se, samozřejmě coby ženatý, Anně vyznával z lásky a sliboval ji sňatek. Anna bohužel nakonec povolila a tím zpečetila svůj další osud. Nestála o to být milenkou, ale na královnu už slyšela. Navíc ji Jindřich slíbila, že bude pouze jedinou ženou v jeho životě. Byl to právě onen romantický dopis plný vyznání, co Annu nakonec přesvědčilo, aby se za krále provdala.

Jak vypadala a kdo byla Anna Boleynová? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Charismatická, krásná, vzdělaná a zábavná

Rekonstrukce tváře Anny Boleynové na videu ukazuje její skutečnou krásu. Není divu, že král ztratil hlavu. Anna měla nádherné hnědé hluboké oči, které zdědila po své matce. Ve videu je rozebrán i její rodokmen a podoba jejích rodičů.

Nepovolený rozvod a tajná svatba

Jindřich se dokonce pokoušel vymoci ve Vatikánu rozvod s Kateřinou Aragonskou, aby mohl konečně získat Annu. Ačkoli katolická církev rozvod nepovolovala, Jindřich VIII. o něj vytrvale usiloval. Papeži Klementovi VII. tvrdil, že jeho manželství s Kateřinou může být anulováno, protože byla provdána za jeho bratra Artura, který krátce po svatbě zemřel. Svou žádost posiloval tvrzeními z Bible z knihy Leviticus, která odsuzuje manželství mezi mužem a manželkou jeho bratra. Klement VII. odmítl i tak sňatek zrušit. A právě tehdy sehrál svou roli Thomas Cromwell, s jehož intrikami přerušil Jindřich VIII. styky s katolickou církví v Římě. Podařilo se mu dosáhnout toho, že církev by neměla mít moc nad suverenitou Anglie. A pojal Annu za ženu. V lednu 1533 se tajně vzali, což způsobilo exkomunikaci Jindřicha a tehdejšího canterburského arcibiskupa Thomase Cranmera z katolické církve.

Láska neměla dlouhého trvání

Když se Anna stala královnou, Jindřichovi brzy zevšedněla. Dosáhl svého a na své sliby, že se bude "jednou denně modlit" za okolnosti, které by je přivedly k završení jejich lásky, brzy zapomněl.

Největším problémem však bylo to, že Anna nedokázala králi porodit mužského potomka. Od své korunovace v roce 1533 se to nedařilo, což bylo na svou dobu nepřípustné a netolerovatelné. V roce 1533 porodila Anna holčičku, z níž měla vyrůst královna Alžběta I. Anne však nedokázala dítě donosit a i její jediný mužský potomek se v lednu 1536 narodil mrtvý. Stejně zoufale, jako chtěl král Annu, chtěl však i mužského potomka. Takže se začal poohlížet po další manželce, a tou se pak stala Jane Seymourová.

Bylo však potřeba Annu odstranit a zbavit ji statutu manželky. Proto ji Jindřich falešně nařkl a obvinil z cizoložství, incestu a spiknutí proti králi. Po krátkém soudním procesu byla Anna shledána samozřejmě vinnou a 19. května roku 1536 převezena do londýnského Toweru Green. Porota, v níž zasedal její vlastní strýc a bývalý snoubenec, ji shledala vinnou.

Proč přišla Anna o hlavu, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Falešná obvinění

Jindřichovi se povedlo Annu nařknout hned z několika činů. K tomu se přidaly i problémy, které měla Anna s Cromwellem v otázkách zahraniční politiky a královských financí. Cromwell byl poté členem tajné komise, jejíž součástí byl i Boleynin otec a která měla vyšetřit Anina provinění. I když se Anin otec snažil prokázat nevinu své dcery a před vším ji varovat, Anna nemohla uniknout. Byla obviněna ze sexuálních poměrů s mužskými členy svého dvora. Z nich bylo přiznání vynuceno mučením. Byla obviněna i z incestu s vlastním bratrem a z čarodějnictví, protože krále očarovala!

Hrůzná a ponižující poprava

Ani Anina poprava nebyla tradiční. Nesťal ji dokonce ani kat se sekerou, ale francouzský šermíř. Dobové prameny uvádějí, že když Anna kráčela ke svému katovi, byla podle svědků nejkrásnější, jak kdy vypadala. Je popisována jako oděna v šedém damaškovém rouchu s kapucí. Tak „udělala drobná tmavovlasá kráska poslední kroky a brzy i poslední výdech.“

Poprava Anny Boleynové byla jen dalším důkazem pokřivené justice, královské moci a mužského chtíče.

Na známou a oblíbenou scénu z filmu, která má téměř 8,5 milionu zhlédnutí, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.news.com.au, www.history.com, www.independent.co.uk, YouTube