Co byl Archimédův paprsek smrti: Kvůli geniální zbrani starověku se vědci pohádali do krve

Tereza Malá | 1. 12. 2022

Jméno řeckého matematika Archimeda nás potrápilo všechny. Tento génius je mimo jiné zodpovědný i za výpočet čísla pí, známe jeho zákon o tělesu ponořeném do kapaliny, ale můžeme mu dokonce poděkovat i za ocelové lodě a horkovzdušné balóny. Co je ale paprsek smrti?

Mnozí historici se domnívají, že Archimedes byl sice génius, ale stejnou měrou i šílenec. 

Právě šíře jeho intelektu ho společensky handicapovala – například když běhal nahý po ulicích a jásal: "Heuréka!". A vlastně i jeho smrt byla důsledkem nepochopení, když byl při pokusu vyrušen vojákem, který ho nakonec v amoku ubil k smrti. A tady se dostáváme právě k onomu záhadnému paprsku.

Oddaný svému rodnému městu

Voják, který Archimeda ubil, se totiž z jeho domu v Syrakusách vrátil až za dva roky; kdy Římané Archimédův domov obléhali. Měli respekt z jeho zbraní, zejména z jeho smrtícího paprsku, který se ukázal jako obzvlášť účinný.

Archimedes získal formální vzdělání v Egyptě, ale celý život strávil v rodných Syrakusách. Když začali jeho město obléhat Římané, rozhodl se na čas stopnout své pokusy a vrhl se na válečné vynálezy. Hledal, jak římské legie usmrtit.

Využil svých fyzikálních znalostí, aby odrazil římské lodě blížící se k opevněným hradbám. Vytvořil obří železný pařát, který ovládali prakticky všichni obyvatelé Syrakus z vnitřku městských hradeb, používal katapulty a těžká dřeva, aby vrhal předměty na lodě do dálky. Zkrátka byl ochoten udělat cokoli. A tak vynalezl smrtící paprsek.

Fantazie nebo skutečnost?

Paprsek smrti byl jeho nejničivějším nástrojem. Nejednalo se však samozřejmě o laser nebo zbraň z hvězdných válek. Jednalo se o důmyslný systém zrcadel, která odrážela koncentrované sluneční světlo na římské lodě. Ty kotvily v dosahu luků a šípů, ale podle legendy byly římské lodě nakonec spáleny kolektivním kondenzovaným slunečním světlem, které z těchto zrcadel zářilo.

Paprsek smrti popsalo jen jedno dílo, což je poněkud zvláštní. Popsal jej historik Galén v popisu plenění Syrakus, ale nikdo jiný se o této účinné zbrani nezmínil. I proto je toto zařízení často považováno za čistý mýtus a bylo učiněno mnoho pokusů, aby byla jeho existence potvrzena.

Leonardo da Vinci sestrojil první tank. Smrtící stroj pálil kule do všech směrů
Magazín

Leonardo da Vinci sestrojil první tank. Smrtící stroj pálil kule do všech směrů

Jak paprsek smrti zřejmě fungoval

Elektromagnetické vlny světla s sebou nesou tepelnou energii, která se od lesklých povrchů odráží. Čím hladší a rovnější je povrch, tím méně se světelná vlna rozptyluje a tím věrnější je odražený paprsek tomu původnímu. Zrcadlo a sklo se jeví jako ideální.

Skupina z Massachusettského technologického institutu (MIT) podnikla v roce 2005 pokus s paprskem smrti a sestrojila 3 m dlouhou a 2,5 cm tlustou verzi římské lodi z červeného dubu. Pomocí 127 čtvercových zrcadel o straně 30 cm uspořádaných do paraboly se výzkumníkům podařilo model lodi zapálit, jak vidíte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Po 10 minutách odraženého slunečního světla se týmu MIT podařilo vyvolat bleskové vznícení v části lodi, kde se paprsky slunečního světla soustředily do jedné oblasti. V tomto místě se teplota zvýšila na 593 stupňů Celsia, takže loď vzplála a shořela. Přestože mají někteří experti s pokusem MIT problémy (loď stála a nehýbala se), paprsek odraženého slunečního světla měl čas vykonat svou práci bez přerušení pohybem vytvořeným vlnami. V Archimédově době však lodě stály na mořské hladině, která rozhodně není nehybná.

Archimédův životopisec Sherman K. Stein píše, že "kdyby zrcadla splnila svůj účel, stala by se standardní zbraní; přesto nic nenasvědčuje tomu, že by byla přidána do tehdejší výzbroje."

Nikoli zrcadla, kanón

Legenda však přesto dodnes platí a podle ní se Syrakusy bránily útoku od roku 214 až 212 př. n. l. právě těmito zrcadly a koncentrovanými slunečními paprsky. Mnozí vědci ale této verzi nevěří a tvrdí, že zbraní, kterou pro obranu města navrhl Archimédés, byl parní kanón. Dokonce i Leonardo da Vinci na konci 15. století vytvořil nákres parního kanónu a autorství této technologie on sám přisoudil Archimédovi. I dnešní vědci a inženýři se domnívají, že možnost ostřelování Římanů z kanónu je mnohem pravděpodobnější než odrážení koncentrovaných slunečních paprsků. Kanóny zřejmě střílely jílové šrapnely pravděpodobně smíchané se zápalnou směsí, která je známá jako řecký oheň a hořela i pod vodou. Na odpal stačila podle propočtů jen pára vzniklá z poloviny běžného hrnku vody.

Ať už byla ona důmyslná zbraň jakákoli, ani tak neuchránila Syrakusy před Římany, kteří nakonec město dobyli.

Zdroje: history.howstuffworks.com, www.novinky.cz

Tagy Egypt Leonardo da Vinci Massachusettský technologický institut Sherman K. Stein sluneční světlo smrt Syrakusy zbraň zrcadlo