Vědec našel na staré desce zvláštní kresbu. Vysvětluje největší záhadu Bible

Existovala babylonská věž?

Existovala babylonská věž?

Foto: Profimedia.cz

Nenápadná kamenná deska namodralé barvy byla objevena v oblasti dnešního Iráku. V soukromé sbírce norského sběratele na ni sto let sedal prach. Nedávno se ale zcela náhodou dostala do rukou asyriologa a profesora z Londýnské univerzity Andrewa Georgea. Ten odhalil nevídané tajemství.

Biblický příběh o babylonské věži, která měla sahat až do nebe, již po několik století nedává spát historikům i archeologům. Opravdu tak vysoká budova stála? Kdo ji nechal postavit a proč? Destička z pálené hlíny by mohla konečně poskytnout odpovědi.

Pochází ze 6. století před naším letopočtem a je na ní vyobrazena stupňovitá pyramida zikkurat se sedmi terasami. Tyto objekty se budovaly v oblasti Mezopotámie a Elamy v době od třetího tisíciletí před naším letopočtem do šestého století před naším letopočtem. Vedle stavby stojí postava muže s plnovousem, špičatou čepicí a holí v levé ruce. Na desce jsou vidět i nepatrné rytiny, jež Andrew George přeložil.

Babylonská věz - kresba na desce

Podle Bible všichni lidé v době po velké potopě mluvili stejným jazykem. Rozhodli se vybudovat město s věží až do nebe, která by byla oslavou jejich soudržnosti. „Tak nebudeme rozšířeni po celé zemi," píše se v knize Genesis. To se ale Hospodinovi nelíbilo. „Jsou jeden lid a toto je jen začátek jejich díla. Pak neustoupí od ničeho, co si usmyslí provést. Zmatu jejich řeč," rozhodl se Bůh. Dělníci se tak najednou mezi sebou nedokázali domluvit. Od budování ustoupili a odešli do jiných krajů.

Karahan Tepe

Vědci našli 11 000 let starou záhadnou obří hlavu. Obklopují nadlidské falusy

Podle Andrewa Georgea text na znovuobjevené destičce biblický příběh doplňuje. „Je zde napsáno, že od Horního po Dolní moře, což je dnešní Středozemní moře a Perský záliv, leží vzdálená země plná zručných lidí, které povolal král, aby postavili babylonský zirukkat," překládá vědec.

Na snímku, který 7. dubna 2021 zveřejnil archiv francouzského departementu Finistere, je pravěká deska Saint-Belec po restaurování v Leuhanu v západní Francii.

Vědci přišli na kloub obří záhadě. Konečně rozluštili slavné 4000 let staré mapy

Nápis má být jedním z klíčů k pochopení mýtu o zmatení jazyků. „Dělníci pocházeli z různých regionů, na stavbě se tak mluvilo různě," vysvětluje. „To také mohlo vést k řadě nedorozumění a hádkám."

Tajemství babylonské věže

Asyriolog dále věří, že postava jasně identifikuje toho, kdo si stavbu objednal. „Je to král Nebukadnesar II., legendární vládce Babylonie." S tímto názorem však nesouhlasí řada dalších odborníků.

Zdroj: Youtube

„Babylonská věž byla postavena o 900 let dříve," tvrdí badatel Bodie Hodge. „Král Nebukadnesar II. nechal pouze přestavět chrám boha Marduka Etemenanki, jež dosahoval výšky 91 metrů," vysvětluje. Jiné teorie zase starověký mrakodrap spojují se zikkuratem v Eridu. Ať už je původ babylonské věže jakýkoli, pro Andrewa Georgea je tabulka jasným důkazem, že byla skutečnou stavbou.

Zdroj:

www.cs.wikipedia.org, www.express.co.uk, www.israel365news.com