Krápníkové stavby vznikaly pomalým páčením stalagmitu ze dna jeskyně. Z každého kousku se nejprve odstranila špička a podstavec, zbylý kus se pak položil k ostatním jako stavební materiál. 

Vědci našli důmyslnou pravěkou stavbu z krápníků

Vytvořit krápníkovou stavbu takřka bez světla byl poměrně pracný úkon. Přesto ve francouzské jeskyni vznikla celá řada podobných staveb. Dnes se můžeme jen domnívat, jaký byl jejich skutečný účel. Jejich nález je však cenným důkazem, jak se o druhu, který je postavil, dozvědět více. Krápníkové stavby přináší informace o sociální organizaci tehdejší doby. Stavby mohly sloužit jako útočiště. 

Stalagmitové stěny podpíraly střechu, která byla vyrobena ze dřeva. Žádné další artefakty či známky, že komory sloužily jako obydlí, však vědci nenašli. I proto se přiklání k teorii, že tyto důmyslné stavby z krápníků byly úkrytem v pravěké době. 

Až do této chvíle jsme považovali neandrtálce za primitivní druh. Archeologické nálezy jsou však důkazem, že společnost, jež krápníkové stavby postavila, uměla logicky myslet, disponovala základní znalostí medicíny a chemie. 

Možná právě ona naučila moderní společnost novému řemeslu. V době, kdy se oba druhy "člověka" setkaly a pro zachování další linie se musely křížit. Nálezy krápníkových staveb v jeskyni Bruniquel, která se nachází nedaleko Toulouse v jihozápadní Francii, vypovídají o velké vyspělosti těch, jimiž byla postavena. 

Příkladem je komora, ležící téměř 350 metrů od vchodu jeskyně, která je plná podivných struktur. Její součástí je také záhadný kruh o průměru 7 metrů. Postaven je z vylámaného stalagmitu. Právě ten se musel vylamovat kousek po kousku ze dna jeskyně tak, že se od každého kusu odlomila špička a pak podstavec. Ostatní se použilo jako stavební materiál.

Postavil ji záhadný nelidský druh v úplné tmě

Díky vápencovým nánosům, jež pokryly části této struktury, mohli vědci určit přibližné stáří staveb ze stalagmitových konstrukcí. Tým, vedený Jacquesem Jaubertem, profesorem z univerzity v Bordeaux, zjistil, že stáří nalezených staveb je přibližně 180 000 let.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Stavby vznikly v době před příchodem moderních lidí do Evropy, kdy jedinými známými hominidy byly neandrtálci. Přesto vědci netuší, jaký záhadný lidský druh stavby postavil. 

Krápníkové struktury dosahují místy výšky až 50 cm, na jednu stavbu bylo zapotřebí zhruba 400 kusů stalagmitu o celkové váze 2 tuny. „To samo o sobě vyžaduje čas, ačkoliv stále není jasné, jak dlouho stavba těchto struktur trvala," uvedl Jaubert a dodal: „Jak už to v pravěku bývá, měření času není snadné." 

Krápníkové stavby byly postaveny za mimořádně náročných podmínek. Stavitelé neměli k dispozici denní světlo. Jedinou možností byl oheň. Jaubert a jeho kolegové našli v okolí staveb místa po ohništích. 

Spekuluje se také o rituálním účelu staveb. Pokud by se tento fakt potvrdil, byly by krápníkové stavby v Bruniquel důkazem, že druh, který je postavil, uměl symbolicky myslet.

Zdroje: 

www.theguardian.com

en.wikipedia.org

en.wikipedia.org