Ruský miliardář Dmintrij Itskov je naprosto přesvědčen o tom, že už za necelých pětadvacet let nesmrtelní budeme. Nebo intenzivně pracuje na tom, aby tomu tak bylo… Itskov a jeho příznivci jsou přesvědčeni o nevyhnutelnosti tohoto vývoje a o tom, že moderní technologie nám pomohou pomalu splynout se stroji. Výzkum lidského mozku otvírá cestu k tomu, jak by bylo možné vytvořit obdobu našeho mozku strojově a zaručit si tak věčný život.

„V každé z posledních tří fází bude mozek, osobnost nebo vědomí použité jako model patřit někomu, jehož život je na pokraji konce - což mu umožní dosáhnout jisté formy nesmrtelnosti,“ domnívá se Dmitrij Itskov.

Na dokument o Itskovově společnosti Iniciativa 2045 se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Každý hledá svou cestu

Cest, kde najít nesmrtelnost, je nepočítaně, každý zkouší své štěstí, astrology, alchymisty, lékaře a šarlatány nevyjímaje. Jiní zase hledali cestu k věčnému životu v obrácení se k víře. Navíc se zdá, že čím více se pohybujeme v moderní a vyspělé společnosti, tím méně jsme s konečností našeho života smířeni, a tím více se snažíme pídit po čemkoli. Vyspělá technologie a věda by nám mohly pomoci.

Miliardář a jeho výzkum

Jsou ale tací, kteří se vydávají ještě daleko dál. Jedním z nich je ruský miliardář Dmitrij Itskov. Ten je zcela přesvědčen o tom, že nesmrtelnost je nevyhnutelná. Dokonce si svůj názor podpořil i vytvořením vlastní organizace s názvem Iniciativa 2045. Pod tímto názvem pracuje nepřetržitě několik špičkových ruských vědců z oblasti robotiky, umělé inteligence, nanotechnologií, neuronově-počítačového rozhraní a inženýrství umělých orgánů na tom, abychom skutečně byli schopni žít věčně. Jejich hlavní snahou je vytvořit mezinárodní výzkumné centrum, které se zaměří na antropomorfní robotiku, transhumanismus, kybernetiku a modelování živých systémů.

Hologram coby transformace člověka

Iniciativa 2045 pracuje nejprve na software, který umožní propojení lidského mozku s robotickým avatárem tak, aby tento byl schopen vykonávat mozkem řízené činnosti, takže to bude vypadat, že je mozek v hlavě robota. Původně měl být tento mechanismus funkční již v roce 2020, nyní se však cíl nepatrně odsunul.

Robotický avatár bude podle výzkumného centra už v roce 2025 hostitelem lidského mozku obdobně jako byl třeba Frankenstein. Pak bude potřeba dalších deseti let k tomu, aby bylo možné tohoto robota s umělým mozkem ovládat. Mozku pak bude vtisknuta existující lidská osobnost a v roce 2014 pak bude možné do počítače naprogramovat plně dekódované a přepsané lidské osobnosti. Hologram každé osobnosti pak bude schopen přijmout jakýkoli tvar, velikost nebo vzhled.

Pět principů nové společnosti

Tím, co žene miliardáře kupředu, je mimo jiné snaha o to, aby lidstvo nevyhynulo. Iniciativa 2045 si uvědomuje environmentální krize, které ohrožují naši planetu i člověka jako druh. K tomu by mělo sloužit i pět základních principů nové společnosti, jimiž jsou vysoká duchovnost, vysoká kultura, vysoká etika, vysoká věda a vysoké technologie. Globální revoluce by tak mohla lidstvo učinit nesmrtelným, svobodným, hravým, nezávislým na omezeních prostoru a času.

Excentrik nebo vizionář?

Mnozí povařují Itskova za šílence a excentrika a jeho iniciativu odsuzují nebo se jí posmívají.

Pravdou však je, že první předpověď Iniciativy 2045 o vývoji robotů ovládaných myslí se už naplnila, jelikož ve Spojených státech vyvinuli malý vrtulník bez posádky, který může být zcela ovládán lidským pilotem prostřednictvím rozhraní mozek-počítač. I když se tedy Iniciativa 2015 dosud zabývá pouze spekulacemi, první z kroků je již splněn. Jak to bude s dalšími prognózami, uvidíme. Skutečnost však je, že tato technická nesmrtelnost člověka by ve skutečnosti nebyla nesmrtelností takovou, jakou si všichni představujeme. Šlo by spíše o klony člověka, jehož fyzická prvotní „matrice“ by byla již mrtvá.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Itskov, medium.com, www.digitaltrends.com