V 2045 by se měli lidé stát nesmrtelnými. Vize je pravděpodobná a nahání hrůzu

Jarouš M Komořanský | 22. 12. 2021

Po elixíru věčného mládí, po nesmrtelnosti nebo po kameni mudrců se lidstvo pídí snad od prvopočátku. Každý sní o nesmrtelnosti a věčném životě a o tom, abychom věděli, jak na smrt vyzrát. Honba za nekončícím životem je patrná i v dobových pramenech, vědeckých záznamech, folklóru, mytologii… a sahá až do starověkého Egypta nebo dokonce ještě dál. Může se nám tento sen splnit?

Ruský miliardář Dmintrij Itskov je naprosto přesvědčen o tom, že už za necelých pětadvacet let nesmrtelní budeme. Nebo intenzivně pracuje na tom, aby tomu tak bylo… Itskov a jeho příznivci jsou přesvědčeni o nevyhnutelnosti tohoto vývoje a o tom, že moderní technologie nám pomohou pomalu splynout se stroji. Výzkum lidského mozku otvírá cestu k tomu, jak by bylo možné vytvořit obdobu našeho mozku strojově a zaručit si tak věčný život.

„V každé z posledních tří fází bude mozek, osobnost nebo vědomí použité jako model patřit někomu, jehož život je na pokraji konce - což mu umožní dosáhnout jisté formy nesmrtelnosti,“ domnívá se Dmitrij Itskov.

Na dokument o Itskovově společnosti Iniciativa 2045 se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Každý hledá svou cestu

Cest, kde najít nesmrtelnost, je nepočítaně, každý zkouší své štěstí, astrology, alchymisty, lékaře a šarlatány nevyjímaje. Jiní zase hledali cestu k věčnému životu v obrácení se k víře. Navíc se zdá, že čím více se pohybujeme v moderní a vyspělé společnosti, tím méně jsme s konečností našeho života smířeni, a tím více se snažíme pídit po čemkoli. Vyspělá technologie a věda by nám mohly pomoci.

Miliardář a jeho výzkum

Jsou ale tací, kteří se vydávají ještě daleko dál. Jedním z nich je ruský miliardář Dmitrij Itskov. Ten je zcela přesvědčen o tom, že nesmrtelnost je nevyhnutelná. Dokonce si svůj názor podpořil i vytvořením vlastní organizace s názvem Iniciativa 2045. Pod tímto názvem pracuje nepřetržitě několik špičkových ruských vědců z oblasti robotiky, umělé inteligence, nanotechnologií, neuronově-počítačového rozhraní a inženýrství umělých orgánů na tom, abychom skutečně byli schopni žít věčně. Jejich hlavní snahou je vytvořit mezinárodní výzkumné centrum, které se zaměří na antropomorfní robotiku, transhumanismus, kybernetiku a modelování živých systémů.

Jak vědci vysvětlují vzpomínky na minulé životy? Co se podle nich děje po smrti?
Magazín

Jak vědci vysvětlují vzpomínky na minulé životy? Co se podle nich děje po smrti?

Hologram coby transformace člověka

Iniciativa 2045 pracuje nejprve na software, který umožní propojení lidského mozku s robotickým avatárem tak, aby tento byl schopen vykonávat mozkem řízené činnosti, takže to bude vypadat, že je mozek v hlavě robota. Původně měl být tento mechanismus funkční již v roce 2020, nyní se však cíl nepatrně odsunul.

Robotický avatár bude podle výzkumného centra už v roce 2025 hostitelem lidského mozku obdobně jako byl třeba Frankenstein. Pak bude potřeba dalších deseti let k tomu, aby bylo možné tohoto robota s umělým mozkem ovládat. Mozku pak bude vtisknuta existující lidská osobnost a v roce 2014 pak bude možné do počítače naprogramovat plně dekódované a přepsané lidské osobnosti. Hologram každé osobnosti pak bude schopen přijmout jakýkoli tvar, velikost nebo vzhled.

Pět principů nové společnosti

Tím, co žene miliardáře kupředu, je mimo jiné snaha o to, aby lidstvo nevyhynulo. Iniciativa 2045 si uvědomuje environmentální krize, které ohrožují naši planetu i člověka jako druh. K tomu by mělo sloužit i pět základních principů nové společnosti, jimiž jsou vysoká duchovnost, vysoká kultura, vysoká etika, vysoká věda a vysoké technologie. Globální revoluce by tak mohla lidstvo učinit nesmrtelným, svobodným, hravým, nezávislým na omezeních prostoru a času.

Excentrik nebo vizionář?

Mnozí povařují Itskova za šílence a excentrika a jeho iniciativu odsuzují nebo se jí posmívají.

Pravdou však je, že první předpověď Iniciativy 2045 o vývoji robotů ovládaných myslí se už naplnila, jelikož ve Spojených státech vyvinuli malý vrtulník bez posádky, který může být zcela ovládán lidským pilotem prostřednictvím rozhraní mozek-počítač. I když se tedy Iniciativa 2015 dosud zabývá pouze spekulacemi, první z kroků je již splněn. Jak to bude s dalšími prognózami, uvidíme. Skutečnost však je, že tato technická nesmrtelnost člověka by ve skutečnosti nebyla nesmrtelností takovou, jakou si všichni představujeme. Šlo by spíše o klony člověka, jehož fyzická prvotní „matrice“ by byla již mrtvá.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Itskov, medium.com, www.digitaltrends.com

Tagy lidský mozek miliardář robot Starověký Egypt USA