Velká pyramida je považována za jednu z nejvýznamnějších staveb starověkého Egypta. Byla postavena zhruba před 4500 lety jako hrobka pro faraona Cheopse, který vládl v době 4. dynastie. Pyramida má čtvercový základ s rozměry 230 metrů a vysoká je 146 metrů. Je postavena z kamenů a je obklopena komplexem budov, které byly používány pro různé účely, včetně pohřebiště pro faraonovy manželky a další členy královské rodiny.

O přítomnosti tunelů uvnitř pyramidy se vědělo již dávno předtím, než byly objeveny. Právě proto si mnozí vědci myslí, že by se za jejich dveřmi mohla nacházet tajná komora.

Historie zkoumání šachet začíná v září 1872, kdy britský inženýr Waynman Dixon objevil otvory severní a jižní šachty Královniny komnaty. Prostrčil drát skrz spáry zdiva jižní stěny a zjistil, že se za ním nachází dutý prostor. Když stěnu prosekal dlátem, šachtu odhalil, stejně jako šachtu v prostoru severní zdi. Když totiž zapálil svíčku a umístil ji do jižní šachty, objevil se mírný průvan. 

Tunely a chodby v srdci pyramid

V Cheopsově pyramidě jsou však známé tajné chodby a místnosti, které jsou považovány za jednu z největších tajemství pyramid. V pyramidě jsou například známé tzv. královské chodby, které vedou až do místnosti s královským sarkofágem. Tato místnost byla objevena roku 1817 a je uvnitř pyramidy umístěna pod velkou zaklápějící se deskou. Kromě toho jsou v pyramidě také známé tzv. královské komory, které jsou umístěny v samotném srdci pyramid. Tyto místnosti byly objeveny roku 1872 a jsou považovány za hlavní hrobku faraona Cheopse.

Dvojité tajemství

Funkce nově objevených tunelů a bloků není dosud známa, ale někteří se domnívají, že by jeden nebo oba mohly vést do tajné komory. Egyptolog a bývalý státní ministr pro starožitnosti Zahi Hawass napsal: "Rudolf Gantenbrink navrhl robota jménem Webwawat, aby prozkoumal vzduchové šachty ve třetí komoře. Robot byl vyslán do šachet v takzvané Královnině komnatě a učinil zajímavý nález ve dvou šachtách této místnosti. V jižní šachtě se Webwawat zastavil před dveřmi nebo malým kamenem se dvěma měděnými klikami. Levá klika někdy ve starověku ztratila kus, který ležel asi šest stop před dveřmi. Severní šachta v takzvané královnině komnatě byla rovněž zablokovaná."

Stále nové objevy

I přesto, že jsou v pyramidě odkrývány stále nové a nové objevy, zachovává si svá hlavní tajemství.

V roce 1993 prolezl robot asi 63 metrů dlouhou štolu v jižní stěně a objevil něco, co vypadalo jako malé kamenné dveře osazené kovovými kolíky, ale podle doktora Hawasse to vyvolává další otázky. Například Gantenbrinkův průzkum šachty v roce 1993 odhalil dlouhý kus dřeva ležící ve šikmé části šachty, průřezem a celkovým vzhledem podobný kusu dřeva, který našel dříve Dixon. Proto Hawas spekuluje, že se krátký kus dřeva, o kterém informoval Dixon, jednoduše odlomil od většího kusu, což podporuje i to, že vedle kusu dřeva byla nalezena moderní kovová tyč. Ta se zřejmě ztratila, když Dixon a jeho kolegové "hledali poklad" v šachtě."

Nejrůznější prostory a komory jsou odkrývány průběžně, ale většinou jsou prázdné. Když se nedávno tunelem proplazila sonda navržená inženýrem Robem Richardsonem z univerzity v Leedsu, která nesla kameru, odhalily snímky hieroglyfy psané červenou barvou a čáry v kameni, které by mohly být stopami zanechanými kameníky při tesání komory. Kdyby byly hieroglyfy rozluštěny, egyptologové by konečně zjistili, proč byly šachty postaveny.

Doktor Hawass si však myslí, že šachty nemají velkou hodnotu a pro každou z nich existuje více vysvětlení.

Možná sloužily k větrání, možná mají astronomickou funkci… Možná ale také žádnou, protože, jak střízlivě říká Hawas, byly zevnitř zablokovány."

Uvidíme, zda bude za nalezenými dveřmi skutečně nález století!

Zdroje: www.express.co.uk, treasuresegypt.com, www.express.co.uk