Cenoty se v Číně jmenují tiankeng, což je v překladu nebeská jáma. A tato, nalezená poblíž vesnice Ping'e v autonomním regionu ve střední Číně, skutečně skrývala nebeské kouzlo! Autonomní oblast Guangxi Zhuang leží na hranicích s Vietnamem a je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, a to díky krápníkovým a stalagmitovým jeskyním, nádherným řekám a vysokým krasovým útvarům připomínajícím zuby.

Propadlina odhalila pravěký svět

Při prozkoumávaní obrovské propadliny se ukázalo, že ve zcela jiném jakoby fantazijním světě, by mohla být nalezena vědě dosud neznámá flóra a fauna. V cenotách, jak těmto jeskyním říkáme, bývají obvykle nalezena aztécká anebo mayská těla a artefakty. V případě čínského nálezu však přírodní jáma vznikla zřícením skalního podloží v krasovém terénu, takže došlo k obnažení kanálů podzemních vod. V místě podzemní voda cirkuluje skrze rozpustné solné vrstvy a karbonátové horniny sádrovec a vápenec.

Nová propadlina odhalila závrt hluboký 192 metrů, pod nímž se rozkládá obrovský prostor měřící 306 metrů a široký 150 metrů, který se tak řadí k největším na světě.

Pro vědce není tento objev žádným překvapením, protože oblast jižní Číny je podobnými krasovými útvary pověstná. Krása jeskyně ale nakonec odborníkům učarovala. Našli tam totiž něco neobvyklého.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jeskyně z pravěku odhalila obrovské stromy

V této jeskyni je dešťová voda mírně kyselá. Při průchodu půdou zachycuje oxid uhličitý a její kyselost se tak ještě zvyšuje. Právě toto složení vody má pak zásadní vliv na tvorbu krasových útvarů uvnitř jeskyně. Tunely ústí do komnat, které se postupně zvětšují, dokud se nezhroutí, čímž vytvoří propadliny.

Speleologové nakonec v poslední objevené jeskyni odhalili až čtyřicetimetrové prastaré stromy, což je velmi neobvyklé. Hustý porost na dně propadliny byl vysoký jako lidská ramena, což speleology přivedlo na myšlenku, že by se v jeskyních mohly nacházejí vědě dosud neznámé a nepopsané druhy.

Průzkum jeskyně stále probíhá a všichni čekají, co tento pravěký svět odhalí. Čína se totiž dlouhodobě potýká s obýváním stromového porostu, jemuž čelí umělým osazováním stromů v poušti. Za posledních 40 let vysadila Čína v poušti neskutečných 66 miliard stromů! Podle vědců se ale nejedná o moudré řešení, protože stromy, pocházející z jiných než pouštních oblastí, tak zemi odčerpávají vodu. Mohly by být pravěké stromy v krasové jeskyni odpovědí?

Zdroje:

eu.usatoday.com, www.ancient-origins.net, flipboard.com