Příroda si pohrála

Na severním břehu největšího sladkovodního jezera na světě Lake Superior se rozkládá státní park Judge C. R. Magney. Zhruba něco přes dva kilometry před ústím do jezera musí řeka Brule na své cestě překonat ryolitový útvar. A v tomto místě si Matka příroda pohrála. Zde tok řeky rozdělí skála na dva proudy. Jeden padá dolů jako každý jiný vodopád a dál pokračuje ve svém toku. Druhý se řítí do hluboké skalní propasti. Z prohlubně voda nepřetéká, někam se ztrácí. Lidé hází do vodního kotle klacky, nebo jiné předměty a čekají, kde se vynoří. Ale nevynoří. Ztratí se stejně jako voda.

Zdroj: Youtube

Kam se Brule ztrácí?

Tajemný vodopád Ďáblův kotel láká turisty nejen jako krásný přírodní úkaz, ale i hádanka přírody. Říkalo se, že vodu odčerpává nějaká skrytá podzemní civilizace, ale to byly přirozeně lidové povídačky. Léta vědci předpokládali, že se v čedičové vrstvě pod povrchem kotle vytvořil před miliony lety lávový kanál, kterým voda odtéká na dno Lake Superior, nebo že stéká do jiného podzemního toku. V této oblasti však žádné propustné geologické zlomy, kterými by mohla voda odtékat, nejsou. Byla to slepá ulička.

Hříčka přírody vyřešena?

Desetiletí se čekalo na uspokojivé vysvětlení. V roce 2017 v rámci projektu minnesotského Ministerstva přírodních zdrojů změřili hydrologové množství vody nad vodopádem a v toku pod ním. Zjistili, že je téměř shodné. Hydrolog J. Green, který měl projekt na starosti, dospěl k závěru, že voda nemizí v hlubinách země, ale v nějakém místě se vrací zpět do proudu řeky. Kde přesně se neví. „Myslíme si, že voda z Ďáblova kotle vyvěrá docela blízko, nejspíš hned za vodopádem. U paty vodopádu jsou vidět dvě výrazné ‚vřavy‘,“ řekl Green. Hydrologové měli v plánu nalít do kotle biologicky odbouratelné barvivo, aby to místo našli. Od tohoto testu však upustili. Vysvětlení záhady je prý dostatečné.

Zdroj: Youtube

A kam mizí míčky?

Zbývá ještě zodpovědět otázku, kam se vhozené předměty ztrácí. To hydrologové vysvětlují dynamikou tekutin. „Pod kotlem jsou neuvěřitelně silné vírové proudy, které můžou materiál rozložit, udržet ho pod hladinou a ten se v určitém místě po proudu zase vynoří,“ uvedli. Ďáblův kotel i přes vyřešenou záhadu zůstává nadále místo, které fascinuje a patří k divům přírody.

Státní park Judge C. R. byl pojmenován po soudci Nejvyššího soudu státu Minnesota a zároveň starostovi města Duluth, jehož zásluhou bylo založeno v této oblasti jedenáct státních parků s vyhlídkovými cestami.

Zdroje: www.treehugger.com, enigmaplus.cz, minnesotasnewcountry.com