Zatímco Bermudský trojúhelník nahání cestovatelům hrůzu teprve sto let, o Ďáblově moři si Číňané vyprávěli strašidelné historky už tisíc let před naším letopočtem. Zvláštní význam má tento nebezpečný úsek Tichého oceánu pro Japonce. Ve 13. století se tudy plavili Mongolové pod vedením Čingischánova vnuka Kublajchána, aby se krvavou cestou zmocnili Japonska a připsali si další položku na dlouhém seznamu dobytých území. Zkusili to dvakrát. Pokaždé je přitom přepadlo tak děsivé počasí, že svůj záměr vzdali. Japonci byli přesvědčeni, že je před nepřítelem uchránili bohové, kteří na moře záměrně poslali tajfuny. Pozůstatky mongolských lodí nacházejí potápěči na dně moře dodnes. Jen nad jejich posádkami se hladina už dávno nadobro uzavřela.

Ve 40. a 50. letech minulého století však Ďáblovo moře nedalo spát ani Japoncům. V oblasti se příliš často beze stopy ztrácely rybářské lodi, a tak se vláda rozhodla vyslat do obávaných končin vlastní průzkumné plavidlo. Potkal ho však stejný osud. Jeho vrak se sice později našel, ale po 31členné posádce nebylo ani památky.

Co zabilo posádku holandské lodi?

Mediálně známým se stal příběh holandské nákladní lodi Ourang Medan, jejíž nouzový signál v únoru 1948 zachytil radista amerického plavidla Silver Star. Vlasy mu vstávaly hrůzou, když poslouchal zoufalý hlas, který ho informoval, že všichni muži na palubě jsou mrtví. Posádka Silver Star se tedy vydala holandské lodi na pomoc, ale nenašla tu živého člověka. Všichni námořníci byli po smrti, včetně muže s vysílačkou v ruce.

Na jejich tělech přitom nebyly vidět žádné známky násilí. Američané chtěli vzít loď do vleku a dotáhnout ji do přístavu, avšak nakonec měli co dělat, aby vlečná lana zase přesekli a zachránili si vlastní životy. Na Ourang Medan totiž vypukl požár a následný výbuch kotlů loď zcela zničil.

Později se vyskytly pochyby, zda příběh nebyl smyšlený. Loď Ourang Medan totiž nebylo možné dohledat v obchodních registrech, což vzbudilo podezření, že vůbec neexistovala. Pokud se ale případ stal, nabízí se pro něj jediné logické vysvětlení: mohlo jít o plavidlo plující "načerno", které pašovalo nebezpečné chemikálie využitelné ve zbrojním průmyslu. Vinou nesprávné manipulace ale došlo k úniku těkavých látek a posádka se ocitla ve smrtelném nebezpečí. Chemická reakce pak mohla způsobit i požár.

Záhada vyřešena

Jak ale vysvětlit nesčetná zmizení rybářských lodí a "hladového draka", o kterém hovořili staří Číňané?

Americký publicista Larry Kusche podal v roce 1995 jednoduchou odpověď. Mořské dno je v oblasti Filipínského moře velmi aktivní, skrývá se tu množství drobných podmořských vulkánů. Číňané mohli na moři pozorovat erupce, které skutečně připomínaly draky chrlící oheň. Seismická aktivita činí z Ďáblova moře velmi nepředvídatelnou a
nestabilní pláň, kde i klidná plavba za vlídného počasí může skončit tragicky.

Zdroje: www.marineinsight.com, www.stoplusjednicka.cz, edition.cnn.com