Darja Saltyková v mládí platila za zbožnou počestnou dívku a nikdo by nehádal, v jaké monstrum se jednoho dne promění. Na její psychice se dozajista podepsala osamělost. Ve 26 letech nečekaně ovdověla a nemohla vídat ani své dva syny, kteří byli už dříve posláni na výchovu k jinému dvoru. Jako příslušnice nejvyšší ruské aristokracie Darja žila v luxusu, mohla se oblékat dle moderní evropské módy a jíst lahůdky, o kterých řadoví obyvatelé Ruska nikdy neslyšeli. Na jejím panství nedaleko Moskvy působilo šest set nevolníků, kteří ji museli poslouchat na slovo. Pocit štěstí jí to ale nepřineslo.

Žárlivost z ní učinila vraždící saň

Dokud jí byl nablízku milenec Nikolaj Tjutčev, shodou okolností dědeček slavného básníka Fjodora Tjutčeva, život plynul spokojeně a příjemně. Jenže kdykoli Darja stočila řeč na svatbu, Nikolaj se kroutil a začal hovořit o něčem jiném. Nakonec se oženil s mladší dívkou, do které se vroucně zamiloval.

Darja byla vzteky bez sebe. Nikolaje i jeho nevěstu chtěla nechat zavraždit, ale novomanželé stihli utéct. Zhrzená paní si proto začala vylévat zlost na služebných. Nebyla náhoda, že na seznamu jejích obětí figurovaly zejména mladé a krásné dívky.

Pokud neprožila štěstí v lásce štěstí ona, neměl ho prožít ani nikdo jiný. Její služebné byly za každou drobnou nepozornost krutě trestány. Darja je v záchvatech vzteku ubíjela polenem nebo bičovala do krve. Jindy je polévala vařící vodou a vyháněla nahé na mráz.

Během desetiletého řádění utýrala k smrti 135 mladých žen a tři muže, ačkoli v případě mužů šlo prý o "nešťastnou náhodu". Příslušníky opačného pohlaví totiž nezamýšlela přímo likvidovat. Chtěla je vidět trpět. Proto vraždila jejich nevěsty, milenky a manželky.

Zasáhla až carevna

Možná vám připadá podivné, že si jejího krutého počínání celých deset let nikdo nepovšiml. Dnešní člověk to skutečně nepochopí, ale realita Ruska 18. století byla horší než západoevropský středověk. Nevolníci byli prakticky majetkem svých pánů, kteří s nimi mohli beztrestně zacházet jako s neživými objekty. K drsným a nespravedlivým trestům docházelo na ruských panstvích běžně.

Není vlastně ani jasné, do jaké míry byl případ Darji Saltykové v Rusku ojedinělý. Záznamy o něm existují jen proto, že se ho Kateřina Veliká rozhodla řešit. Aristokracii tím dala výrazné varování. Kruté zacházení s nevolníky za její vlády nemělo být trpěno.

Vyšetřování se vleklo šest let a skončilo ve chvíli, kdy soudci Darje prokázali 38 vražd. O zbylé stovce neexistovaly přímé důkazy. Kateřina musela soudit velmi opatrně. Zesnulý manžel Darji měl velmi blízko k carskému dvoru, a jeden z jeho příbuzných dokonce s Kateřinou udržoval milostný poměr. Trest měl být přesto příkladný. Darja byla pranýřována v Moskvě a poté skončila přikovaná ke zdi v malé cele, odkud mohla vycházet jen na pravidelné bohoslužby.

Strávila tu v naprosté samotě a tmě dlouhých 33 let až do své smrti v roce 1801. Za tu dobu prý zešílela; křičela, klela a plivala na každého, kdo prošel okolo zamřížovaného okénka její cely. Smrt pro ni byla vysvobozením.

Zdroje: allthatsinteresting.com, medium.com