Dutá Země: Nacházejí se pod našima nohama zbytky další vyspělé civilizace?

Jarouš M Komořanský | 22. 5. 2022

Nad některými domněnkami a teoriemi občas zůstává rozum stát. Slyšeli jste někdy o teorii duté Země? V rámci ní by totiž přímo pod našima nohama, v nitru naší planety, existovala ještě jedna vyspělá civilizace, která by se pohybovala ve vesmírných plavidlech, kde by měla zajištěny všechny životní potřeby. Jejich vlivem by se třeba i hýbaly tektonické desky. Poněkud šílené, že? Přesto má tato teorie mnoho stoupenců.

Naše zeměkoule je v představě o duté Zemi buď zcela dutá, nebo je uvnitř ní rozsáhlá vnitřní plocha, kterou obývají zvláštní rasy, žijící v podzemních městech pod povrchem Země.

V duté Zemi by měla tato civilizace vše potřebné, dokonce i vlastní slunce a vybudovaná dokonalá města.

Odhalíme, zda je to pravda?

Díky pohybu arktických desek, jehož jsme v posledních letech svědky, bychom se měli brzy dozvědět pravdu. Buď se potvrdí tato až mimozemská teorie, ač přímo z nitra Země, anebo se ukáže, že vše jsou jen mýty o vyspělé civilizaci.

Zvláštní je, že tato teorie existuje už od starověku, kdy byla dokonce spojována s křesťanským peklem a jeho obdobami, jako jsou řecký Hádes, židovský Šeol nebo severská víra ve Svartalfheim.

Vědci našli mimozemskou megastrukturu podobnou Zemi. Hvězda Tabby mate vědce
Magazín

Vědci našli mimozemskou megastrukturu podobnou Zemi. Hvězda Tabby mate vědce

Jaká by byla ona nitrozemská civilizace?

Pokud by v nitru Země skutečně byli nějací obyvatelé, podle teorií by byli daleko vyspělejší než my. Existují dokonce teorie o tom, že právě z nitra Země, nikoli z vesmíru, pochází UFO.

O existenci těchto podivných bytostí existují i četná svědectví, stejně jako o mimozemských objektech.

Jedno z těchto setkání popsal John Cleves Symmes mladší. Tento americký důstojník, obchodník a řečník byl průkopníkem představy o vstupech do vnitřního světa pólů, kde podle něj byli lidé v bezpečí. "Země je dutá a uvnitř obydlená; obsahuje několik pevných soustředných sfér, jednu v druhé, a je otevřená na pólech 12 nebo 16 stupňů,“ prohlásil Symmers. Jednou z těchto pěti soustředných sfér je posle Symmersovy teorie zemská atmosféra. Symmers byl schopen a odhodlán tento svět prozkoumat, protože tvrdil, že ví, kudy se do "vnitřní Země" dostat, aniž by si byl vědom cesty.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Symmersova teorie – šílenství anebo možná hypotéza?

Symmes tvrdil, že vnitřní Zemi osvětluje sluneční světlo odražené od vnějšího povrchu další koule a že je prostor obydlen, dokonce zde existují i šetrné rostliny a živočichové, a zřejmě i lidé. Svou teorii podporoval tím, že razil, že Země je usazena, spolu s ostatními planetami, v sestavě sfér.

I když jeho teorie je značně nepravděpodobná, ba dokonce nemožná, získal si tento nesmělý řečník celou řadu stoupenců, kteří razili jeho teorii a souhlasili s ní. Dokonce se stala inspirací pro román Symzonia, který napsal v roce 1820 a který se snaží ověřit pomocí smyšlené postavy jeho hypotézu o vnitřním vesmíru.

Jak vidíte, dokonce i tento svět je pojmenován po něm - Symzonia, což je nová planeta vypadající jako rajská zahrada, kde nechybějí kopce, háje, stromy a keře, města a důmyslné budovy a žijí zde tzv. Internacionálové – mírumilovná rasa lidí s nejlepším mužem v čele.

Žijí skromně a opovrhují finančním ziskem a smyslnými požitky a společně usilují o prospěch a prosperitu všech svých členů. A pozor! Všichni jsou vegetariáni.

I když je tato teorie zcela šílená, její stoupenci tvrdí, že se s těmito jedinci setkali a získali díky nim duchovní poučení. Je tedy možné, že se něco skrývá přímo v nitru Země? Je to možné, když si uvědomíme, že vykopávky získané z nejhlubších prostor, kam jsme se dostali, byly jen z hloubky zhruba 800 metrů. Co se skrývá hlouběji?

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Symzonia:_A_Voyage_of_Discovery, mysteriesrunsolved.com, en.wikipedia.org

Tagy civilizace Země