Naše zeměkoule je v představě o duté Zemi buď zcela dutá, nebo je uvnitř ní rozsáhlá vnitřní plocha, kterou obývají zvláštní rasy, žijící v podzemních městech pod povrchem Země.

V duté Zemi by měla tato civilizace vše potřebné, dokonce i vlastní slunce a vybudovaná dokonalá města.

Odhalíme, zda je to pravda?

Díky pohybu arktických desek, jehož jsme v posledních letech svědky, bychom se měli brzy dozvědět pravdu. Buď se potvrdí tato až mimozemská teorie, ač přímo z nitra Země, anebo se ukáže, že vše jsou jen mýty o vyspělé civilizaci.

Zvláštní je, že tato teorie existuje už od starověku, kdy byla dokonce spojována s křesťanským peklem a jeho obdobami, jako jsou řecký Hádes, židovský Šeol nebo severská víra ve Svartalfheim.

Jaká by byla ona nitrozemská civilizace?

Pokud by v nitru Země skutečně byli nějací obyvatelé, podle teorií by byli daleko vyspělejší než my. Existují dokonce teorie o tom, že právě z nitra Země, nikoli z vesmíru, pochází UFO.

O existenci těchto podivných bytostí existují i četná svědectví, stejně jako o mimozemských objektech.

Jedno z těchto setkání popsal John Cleves Symmes mladší. Tento americký důstojník, obchodník a řečník byl průkopníkem představy o vstupech do vnitřního světa pólů, kde podle něj byli lidé v bezpečí. "Země je dutá a uvnitř obydlená; obsahuje několik pevných soustředných sfér, jednu v druhé, a je otevřená na pólech 12 nebo 16 stupňů,“ prohlásil Symmers. Jednou z těchto pěti soustředných sfér je posle Symmersovy teorie zemská atmosféra. Symmers byl schopen a odhodlán tento svět prozkoumat, protože tvrdil, že ví, kudy se do "vnitřní Země" dostat, aniž by si byl vědom cesty.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Symmersova teorie – šílenství anebo možná hypotéza?

Symmes tvrdil, že vnitřní Zemi osvětluje sluneční světlo odražené od vnějšího povrchu další koule a že je prostor obydlen, dokonce zde existují i šetrné rostliny a živočichové, a zřejmě i lidé. Svou teorii podporoval tím, že razil, že Země je usazena, spolu s ostatními planetami, v sestavě sfér.

I když jeho teorie je značně nepravděpodobná, ba dokonce nemožná, získal si tento nesmělý řečník celou řadu stoupenců, kteří razili jeho teorii a souhlasili s ní. Dokonce se stala inspirací pro román Symzonia, který napsal v roce 1820 a který se snaží ověřit pomocí smyšlené postavy jeho hypotézu o vnitřním vesmíru.

Jak vidíte, dokonce i tento svět je pojmenován po něm - Symzonia, což je nová planeta vypadající jako rajská zahrada, kde nechybějí kopce, háje, stromy a keře, města a důmyslné budovy a žijí zde tzv. Internacionálové – mírumilovná rasa lidí s nejlepším mužem v čele.

Žijí skromně a opovrhují finančním ziskem a smyslnými požitky a společně usilují o prospěch a prosperitu všech svých členů. A pozor! Všichni jsou vegetariáni.

I když je tato teorie zcela šílená, její stoupenci tvrdí, že se s těmito jedinci setkali a získali díky nim duchovní poučení. Je tedy možné, že se něco skrývá přímo v nitru Země? Je to možné, když si uvědomíme, že vykopávky získané z nejhlubších prostor, kam jsme se dostali, byly jen z hloubky zhruba 800 metrů. Co se skrývá hlouběji?

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Symzonia:_A_Voyage_of_Discovery, mysteriesrunsolved.com, en.wikipedia.org