Obecně se má za to, že Einstein nebyl žádný jedničkář. Jak to ale bylo ve skutečnosti s mužem, který se stal jedním z nejvlivnějších fyziků všech dob?

Opravdu Einstein propadl z matematiky?

Pravda je taková, že Einstein nijak nevynikal ve studiu humanitních věd. Pokud jde ale o matematiku a fyziku, tam jeho schopnosti vždy převyšovaly schopnosti jeho vrstevníků. A to mnohonásobně.

Často se uvádí, že Einstein byl dyslektik. To však není příliš pravděpodobné. Hlavně vzhledem k tomu, že hodně četl a většinu svých znalostí získal právě četbou. I když celkově nebyl vynikajícím studentem, jeho matematické schopnosti byly vždy pozoruhodné.

Tehdejší ředitel Luitpoldova gymnázia, školy, kde Einstein studoval, v otevřeném dopise zaslaném mnichovským novinám v roce 1929 uvedl, že "s jedničkou jako nejvyšší známkou a šestkou jako nejnižší známkou Einsteinovy známky z řečtiny, latiny a matematiky oscilovaly mezi 1 a 2, až ke konci měl z matematiky vždy jedničku".

Podle Einsteinovy sestry měl mladý Albert "již tehdy zálibu v řešení složitých problémů v aplikované aritmetice" a rozhodl se vyzkoušet, zda by mohl urychlit studium tím, že se sám naučí geometrii a algebru.

Matematický genius

Velkou pomocí mu byli jeho rodiče. To právě oni mu nakoupili řadu knih a učebnic, aby své znalosti během letních prázdnin dostatečně prohloubil. Einstein se pak nejen učil, své znalosti a teorie se také pokoušel sám ověřit v praxi. V jednu chvíli ho dokonce jeho strýc inženýr vyzval, aby dokázal Pythagorovu větu, což se mu nakonec podařilo.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Později se Einstein stále s podporou rodičů rozhodl zaměřit na studium inženýrství. Pokusil se dostat na curyšskou polytechniku. Místní technickou školu, na kterou se hlásil dva roky před obvyklým věkem pro přijetí.

Protože neměl maturitu, musel složit přijímací zkoušku, kterou však neudělal. Zatímco z matematiky a fyziky měl dostatečné znalosti, kamenem úrazu se stala botanika. Právě tam Einstein neprokázal dostatečné znalosti.

Když v roce 1935 Einsteinovi ukázali článek s titulkem "Největší žijící matematik selhal v matematice", jen se pousmál. "V matematice jsem nikdy neselhal," odpověděl. "Než mi bylo patnáct let, zvládl jsem diferenciální a integrální počet."

Zdroje:

www.history.com

www.thestatesman.com

www.quora.com