Sucho odhalilo v řece Eufrat tajemný tunel. Vedl do obřího města ztracené vyspělé civilizace

Tereza Malá | 2. 1. 2023

V řece Eufrat, která protéká středním východem, byly objeveny tunelové systémy. Byly vybudovány především v období starověkého Sumeru ve 4. tisíciletí př. n. l. Sumerští inženýři je vybudovali hlavně kvůli ochraně před povodněmi, ale i pro spojení různých oblastí a přepravu vody a jiných surovin.

Eufrat je nejdelší a jedna z historicky nejvýznamnějších řek západní Asie. Tunelové systémy v řece Eufrat se skládají ze spleti chodeb, které se rozprostírají pod povrchem a jsou vybudovány z kamene nebo z hlíny. Jsou stále z velké části neobjevené a vědci pokračují v jejich mapování a zkoumání. Tunely vedou do různých oblastí a jsou používány k různým účelům. Ty protipovodňové vedly pod řeku nebo do blízkých hor, jiné sloužily ke spojení různých oblastí a vedly do měst a vesnic v okolí. Jiné sloužily k přepravě vody a jiných surovin do měst a vesnic.

Jak se ukazuje, na této řece do značné míry závisely různé životy starověkých lidí.

Výzkum limitovaný časem

Tunely byly objeveny kvůli vysychání řeky, jejíž hladina drasticky klesla a jen v posledních několika letech voda v řece téměř úplně vyschla. Úřady proto nakázaly vypustit část přehradní nádrže Mosul v Kurdistánu, aby zabránily vyschnutí úrody. Objevil se tak nejprve starověký tunel, který vede do podzemí s velmi dokonalou stavební konstrukcí. K tunelu vedou i úhledně uspořádané schody, které jsou dodnes neporušené. Navíc se z vypuštěné oblasti vynořilo starověké město. Bylo potřeba jej prozkoumat během několika dní, dokud se hladina vody zase nezvýšila.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mitanni a čekání na sucho

Bylo tak objeveno velké město říše Mittani (psáno také Mitanni) postavené před 3 400 lety. Město zde bylo již v době, kdy vznikla přehrada, ale budovy a artefakty nebyly nikdy plně prozkoumány. Některé části města se vynořily z hlubin kvůli suchu již v roce 2018.

Za krátkou dobu, jíž vědci měli, se jim podařilo prozkoumat ztracený palác s mohutnými silnými zdmi a zbytky nástěnných maleb v zářivých odstínech červené a modré. Více se však objevit nepodařilo, proto museli archeologové čekat na další sucho.

Kdo byli záhadní urartianští bohové? Prastará kultura postupně vydává svědectví
Magazín

Kdo byli záhadní urartianští bohové? Prastará kultura postupně vydává svědectví

Postupně byly zmapovány řady velkých budov a stovky artefaktů, jež daly jasnější představu o tom, jak město kdysi vypadalo. Podle Hasana Ahmeda Qasima, předsedy Archeologické organizace Kurdistánu a vedoucího expedice, výsledky vykopávek ukázaly, že lokalita byla důležitým centrem v říši Mittani. Možná se dokonce jedná o město Zakhiku, hlavní centrum říše Mittani.

Mnohé z desetimetrových zdí se zachovaly i přesto, že byly vyrobeny z bahna vysušeného sluncem a ponořeny pod vodou po dobu více než 40 let. To pravděpodobně způsobilo zemětřesení, které město zničilo a proměnilo části hradeb v suť.

Říše Mittani byla jedním z řady království a států založených Indoíránci v Mezopotámii a Sýrii. V době největšího rozkvětu se rozkládala na území dlouhém něco přes 1500 km a sahala od pohoří Zagros až ke Středozemnímu moři. Mitanové se dokonce přetahovali s Egyptem o kontrolu nad Sýrií.

Zdroje: www.thearchaeologist.org, www.smithsonianmag.com

 

Tagy Asie Egypt Eufrat Kurdistán Mitanni Střední východ Sumer Sýrie tunel