Kostra tohoto starověkého egyptského vládce byla nalezená v roce 1901 v malé vesnici Bejt Challaf, ale zůstala více než sto let neidentifikována, dokud tým vědců konečně neodhalil pravdu. Tento staroegyptský faraon už nějakou dobu mate archeology a historiky. Kdy přesně se ujal moci, kdy zemřel a jaká přesně byla jeho vláda, dodnes nevíme, neznáme ani místo jeho hrobky.

Kdo byl Sanachet

Kostra byla poprvé objevená v hrobce v Horním Egyptě v roce 1901 a v té době byl její majitel považovaný za prince. Po pečlivé analýze se však vědci nyní domnívají, že majitelem hrobky byl ve skutečnosti faraon známý jako Sanachet, staroegyptský faraon ze 4700 let staré třetí dynastie.

Podle studie zveřejněné v časopise The Lancet Diabetes & Endocrinology je Sanachet nejstarším známým případem gigantismu ve starověkém Egyptě a je považovaný za jednoho z nejvyšších jedinců své doby.

Gigantismus a jeho vývoj

Gigantismus je vzácný stav, který je způsobený nadbytkem růstového hormonu. Tato nemoc má za následek abnormální růst kostí a tkání, což vede k mimořádné výšce jedince. Člověk postižený gigantismem je daleko vyšší než jeho rodiče, zpočátku se mu rychle zvětšují ruce a nohy, často je následuje i čelo, čelist a nos. S gigantismem jsou spojené i komplikace jako vysoký krevní tlak, což může skončit smrtelným infarktem.

Oproti gigantismu se nadbytek růstových hormonů v dospělosti, nikoli v dětství, odborně nazývá akromegalie. Jedná se spíše o prodloužené části těla než o nadměrnou výšku a nejstarší případ tohoto onemocnění pochází z doby před 11 500 lety z vykopávek v Novém Mexiku.

Vědci odhadují, že Sanachet dosahoval úctyhodné výšky přes 1,85 metru, což z něj na tehdejší poměry činilo obra, protože to bylo asi 12 procent nad průměrem. Hlavní autor studie, doktor Michael Habicht z Curyšské univerzity, použil ke zkoumání faraonovy kostry počítačovou tomografii s vysokým rozlišením a našel důkazy o gigantismu. „Bylo to překvapení," řekl Habicht v rozhovoru pro CNN. „Při naší práci na egyptských mumiích jsme nikdy předtím nic takového neviděli."

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Faraon rovná se bůh

Vědci se domnívají, že Sanachet žil v období třetí egyptské dynastie, která trvala přibližně od roku 2686 do roku 2613 před naším letopočtem. V této době byli faraoni považovaní za polobohy, kteří měli nad svým lidem obrovskou moc. Objev jeho kostry potvrzuje, že tito faraoni byli skutečně rovni bohům, tedy větší než život, a to i doslovně.

Objev Sanachetovy kostry vrhá světlo na lékařské znalosti a praktiky starověkého Egypta. Vědci předpokládají, že faraonův gigantismus mohl být důsledkem nádoru na hypofýze, což je dnes léčitelné onemocnění. Ve starověku by se však takové stavy neléčily a jedinec by žil s následky.

Nález kostry tohoto faraona poskytuje cenné poznatky o historii starověkého Egypta a jeho panovníků. Potvrzuje legendy o obrech, které se předávaly po staletí, a ukazuje, že tyto legendy mohou mít určitý základ ve skutečnosti. Jak poznamenává doktor Habicht: „Objev prvního případu gigantismu ve starověkém Egyptě přidává další vrstvu k našemu poznání minulosti."

Objev Sanachetovy kostry poskytuje cenné poznatky o historii starověkého Egypta a o tehdejších lékařských znalostech a praktikách. Nález potvrzuje existenci obřího faraona, který vládl Egyptu před více než 4 700 lety. Podle Atlas Obscura by však Sanachetovi jeho na tu dobu gigantická výška neposkytovala žádné společenské výhody. Naopak, více vážený by byl, kdyby trpěl nanismem, tedy trpaslictvím.

Zdroje: www.iflscience.com, en.wikipedia.org/wiki/Sanakht, www.livescience.com