odditycentral.com, strangesounds.org, strangesounds.org/moeraki

Ač by se mohlo zdát, že se jedná o pohádku, je to skutečně tak. Navíc čínská hora, která proslula svými kamennými vejci, není jediná. Podobný fenomén se objevuje i na jiných místech na světě, jak si řekneme níže. Fenomén kamenných koulí je spojován i se starověkými civilizacemi po celém světě, přičemž nejznámější jsou kamenné koule z Kostariky.

Čínská hora – místní věří v zázrak

Záhadný útes se nachází u jedné bezvýznamné vesničky Gulu Zhai, skryté v údolích a horách. To, co se zde děje, mate vědce již několik desítek let. Vypadá to totiž, jako by místní skála kladla vejce. Děje se tak pouze na jedné stěně podivného útesu, a to už po staletí.

Místní proto ke skále chodí a vejce sbírají, dokonce je i uctívají. Věří totiž, že jim přinesou štěstí. Váže se k nim i víra, že rodina, která si vejce domů přinese, bude mít štěstí a narodí se v ní chlapec. Možná se tato legenda váže i k tomu, že Číňané obecně preferovali chlapce před dívkami v dobách, kdy byla v zemi redukována porodnost.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Záhadná vejce se objevují na skále 66 metrů dlouhé a 20 metrů široké. Zde se jednou za třicet let objeví vejce, které pomalu roste, až jednoho dne spadne. Vypadá to, jako by vyrůstalo pomalu ze skalní stěny, až jednou za 30 let upadne. Domorodci nazývají skálu "chan dan ya", neboli vejcový útes. Každé z kamenných vajec je přitom poměrně velké a hlavně nesmírně těžké. Měří od 30 do 60 centimetrů a mohou vážit až 300 kilogramů.

Záhadná kamenná vejce mají tmavě modrou barvu a někteří tvrdí, že vypadají jako dinosauří vejce.

Tento jev zůstává stále zcela nevysvětlen. Vědci se domnívají, že kamenná vejce jsou ve skutečnosti hrudky vytvořené molekulami uhličitanu vápenatého v hlubokém moři asi před 500 miliony let v období kambria. Protože  však moře z oblasti ustoupilo, zůstává stále ve vnitřku hor v podobě podzemních vod. Bahenní kámen, který tvoří hory, zvětrává rychleji než hrudky, vypadá to navenek tak, jako by útes rodil vejce. Jiný názor zase říká, že vejce jsou tvořena oxidem křemičitým.

Vejce v ruském Volgogradu

Podobný fenomén se objevuje i v Mokré Olchovce, kde jej lidé nazývají volgogradské koule. I zde jsou nevysvětlitelné kulovité objekty opředeny legendami a mýty, i zde jsou považovány za dinosauří vejce. V tomto případě se vědcům podařilo zjistit, že ony koule obsahují kov, křemík a písek.

Objevily se i názory, že by mohly být vyprodukovány unikátní sopkou coby
sopečné nepravidelnosti. Protože se v Mokré Olchovce koule většinou našly velmi blízko u sebe a byly si k nerozeznání podobné i tvarem a velikostí, konspirační stoupenci je označovali za mimozemská vejce. Ukázalo se, že se jedná o tzv. konkreci. Koule jsou tedy sedimenty slepené jakýmsi minerálním cementem.

Novozélandské balvany

Na Novém Zélandě zase tento fenomén dostal název balvany Moreaki a je spjat s maorskou historií. Maorové věří, že koule představují zbytky úhořích košů, sladkých brambor a lahvových tykví, které pocházejí z vraku legendární obří kánoe Arai-te-uru.

Podivná vejce jsou zde k vidění na pobřeží Otaga podél úseku pláže Koekohe mezi Moeraki a Hampdenem na Jižním ostrově Nového Zélandu. Navíc jsou stále objevovány nové exempláře. I zde jsou obří kamenné konkrece zdrojem legend a mýtů. Na rozdíl od Ruska se zde vyskytují buď izolovaně, nebo ve skupinách. Dosahují až velikosti 2,5 metru v průměru. Kamenné koule obsahují bahno, jíl a jemný jíl, držené pohromadě kalcitem. Moeraki Boulders jsou konkrece vzniklé cementací paleocénního bahnitého kamene formace Moeraki, z níž byly exhumovány pobřežní erozí. Vědci zde odhadují, že větší balvany rostly 4 až 5,5 milionu let a nad nimi se na mořském dně nahromadilo 10 až 50 metrů mořského bahna!

Podobné koule jsou k vidění i na jiných místech na Novém Zélandě.

Bosenská největší koule světa

Dalším místem, kde je podobný fenomén znám, je Bosna, kde byla dokonce objevena nejstarší koule na světě vytvořená člověkem. Kolem této koule jsou konspirace nejsilnější. Doktor Semir Osmanagič tvrdí, že tato bizarní přírodní koule je nejstarší koulí na světě vytvořenou člověkem. Tato koule podle něj dokazuje, že v Evropě existovala vyspělá ztracená civilizace, která před více než 1 500 lety používala působivé technologie. Bosenská koule je velká 1,2 až 1,5 metru a mimořádně bohatá na železo. Ani původ této koule není dosud prokázán, ale kdyby se potvrdilo, že byla koule vyrobena lidskou rukou, jednalo by se o největší kamennou kouli vytvořenou člověkem, jaká kdy byla nalezena.