Hitlerovy umělecké ambice bývají obecně vysmívané a objevila se i teorie, že to byl právě pocit zahořklosti a zneuznání, co diktátora dovedlo k masovému vraždění. Pravdou ovšem je, že v době, kdy ještě nikdo Hitlera neznal jako netvora bez jakéhokoli soucitu s lidskými bytostmi, jeho obrazy tak docela vysmívané nebyly. Hitler se dokonce před první světovou válkou úspěšně živil prodejem vlastnoručně malovaných pohlednic. Vytvořil jich přes dva tisíce.

Když se v roce 1907 budoucí vůdce poprvé přihlásil na Akademii výtvarných umění, prvním kolem prošel. Uchazeči měli namalovat dva biblické výjevy, přičemž Hitler zřejmě prokázal obstojnou techniku. V druhém kole se však posuzovalo jeho vlastní portfolio, a to už profesory nezaujalo. Jeden z nich mladého Hitlera nicméně utěšil slovy, že v něm vidí nadějný talent pro architekturu.

Pokud by se však chtěl aspirující malíř na architekturu přihlásit, musel by si doplnit středoškolské vzdělání, které nedokončil. To se mu zjevně nechtělo, a tak se místo toho v příštím roce na Akademii přihlásil znovu - tentokrát se však nedostal ani do druhého kola. Zklamání to pro něho jistě bylo, na druhé straně ho to ale neodradilo od další tvorby. Stále měl naději, že s malířstvím prorazí i bez akademického titulu.

Vydělával si malováním pohlednic a plátna si s sebou vezl i na frontu. Protože však zapřísáhle odmítal moderní umění a zůstal u poněkud naivního zobrazování krajinek a venkovských stavení, nemohl se prodrat do "vyšší ligy" umělců s bohatší představivostí a originalitou.

Poté, co se projevil jako jeden z nejkrvavějších diktátorů lidstva, snesla se ostrá kritika nejen na jeho osobnost, ale také na jeho obrazy. A tak se to má dodnes. "Esteticky je to sr..ka," prohlásil současný italský kritik Vittorio Sgarbi. "Vypovídá to o jeho psýché: není v tom nic vznešeného, jen bída."

Zajímavý byl ovšem názor anonymního znalce, jemuž byly v roce 2002 předloženy k posouzení Hitlerovy obrazy bez udání jména autora. "Je to docela dobré," uvedl znalec. "Jenom ten zvláštní způsob, jakým zachycoval postavy, vypovídá o naprostém nezájmu o lidi."

Dá se předpokládat, že se Hitler svou výtvarnou tvorbou ve své době tak úplně neztrapnil. To, že se dnes jeho obrazy prodávají za miliony, se však rozhodně nedá přičíst jejich umělecké hodnotě, ale výhradně jeho temně proslulému jménu.