"Gentleman ve středních letech, slušného postavení a s příjmem 200 liber ročně, by se chtěl oženit s dámou bezúhonného charakteru, ve věku mezi 30 a 37 lety, která má příjem nejméně ve stejné výši jako on (jak jeho postavení vyžaduje)," psal v roce 1822 jeden z inzerentů v anglickém listu Morning Post.

Šlo o velice typický inzerát, ve kterém svobodný mládenec otevřeně popsal svou finanční situaci a stejné požadavky vznesl i na svou budoucí nevěstu.

Jsem šlechtic, ale potřebuji peníze

"Vysoce postavený šlechtic by se rád oženil s dámou velkého jmění, které ještě nebylo 35 let. Vyjednávání může být zprostředkováno důvěryhodnou třetí stranou," objevilo se v Morning Post následujícího roku. Můžeme si jen představit, že inzerát podal dědic okázalých, avšak chátrajících šlechtických sídel, jenž potřeboval manželčiny peníze na nutné opravy.

Zajímavé je i zmíněné "zprostředkování sňatku třetí stranou". Dohazovači fungovali v minulých dobách tak trochu jako dnešní realitní agenti. Jen s tím rozdílem, že předmětem jejich kupčení nebyly nemovitosti, nýbrž synové a dcery zralí na manželství. Vyznali se v právních náležitostech manželských svazků a ze své "klientské databáze" uměli vytáhnout mládence či slečnu odpovídajícího věku a stavu. Šlo o profesi běžnou a váženou.

V druhé polovině 19. století nicméně mladí lidé začali preferovat osobní styk a vlastní úsudek, jak o tom svědčí inzerát emancipované dědičky mlýna a pozemků u Prahy, který obsahuje doušku: "Dohazovači se vylučují."

Nevěstě na zuby koukej

Nebylo výjimkou, že za mladé lidi podávali inzeráty jejich rodiče. Protože se neslušelo inzerovat v novinách dívku, podávali je většinou otcové hledající dobrou partii pro syny. Nezapomněli přitom zmínit, že jsou jejich ratolesti "řádně vychovány", a nechyběla ani informace o společenském postavení a příjmu.

Požadavky na nevěstu nebývaly příliš vysoké, co se týkalo vzhledu. Stačilo, že neměla zkažené zuby. Požadavek na "zdravý chrup" se v dobových inzerátech objevuje velmi často. Jinak ale rodičům ke schválení nevěsty stačilo slušné vychování a odpovídající věno.