Pozoruhodný byl zejména jeho společenský vzestup. Albrecht z Vladštejna začínal coby sirotek z Nemanic a umíral jako mocný muž, kterému sám císař dlužil tři miliony zlatých. Armáda pod jeho vedením šlapala jak švýcarské hodinky a ohromovala už na pohled - Albrecht totiž nechával vojákům šít uniformy, což byla ve své době v Evropě naprostá novinka. Díky chytře zvolené nevěstě a válečnickým úspěchům získal rozsáhlé území, které fungovalo téměř nezávisle jako jakýsi stát ve státě.

Postavení mocného a bohatého generalissima, který má k dispozici i vlastní oddané vojsko, však v pohnutých dobách 17. století nemohlo být jednoduché. Císař Ferdinand uvěřil povídačkám, že Albrecht míří ještě výše a hodlá rozbít monarchii. Proto také počátkem roku 1634 vydal rozkaz předvést ho k výslechu a případně ho rovnou zabít.

Zdroj: Youtube

Pro výbušnou povahu ho okolí nesnášelo

Albrecht si cestou za jměním a slávou nadělal spoustu nepřátel; byl prudké povahy, neustále na někoho křičel a projevoval sobectví pramenící z pocitu, že si díky penězům může všechno dovolit. Jeho úspěchy navíc vzbuzovaly závist.

Když mu roku 1608 matematik a astrolog Jan Kepler vypracoval horoskop, předpověděl mu dosažení vysoké hodnosti a bohatství. Odhalil v něm inteligentní a ctižádostivou osobnost, která touží po výjimečnosti a projevuje dravost. Zároveň ho ale také upozornil, že úspěch bude vykoupen samotou a střety s nepřáteli.

Astrologova slova se po letech naplnila a Albrecht toužil po dalším výkladu. Zrovna pro začátek roku 1634 ale pro něj Kepler neměl dobré zprávy. Půjde o kritické období...

Skutečnost byla ještě temnější, než si generalissimus mohl představit. V únoru se dozvěděl, že u císaře upadl v nemilost a má být sesazen. K tomu ho sužovala řada zdravotních problémů, způsobených zřejmě pokročilým stadiem syfilidy. Přes úporné bolesti se rozhodl uprchnout do Saska.

Vražda v ložnici

Osudnou se mu stala zastávka v Chebu. Jeho bývalí plukovníci Walter Butler, John Gordon a Walter Leslie usoudili, že nastala ta pravá chvíle splnit císařův rozkaz a namísto pouhého Albrechtova zatčení rovnou provést plán B, tedy vraždu.

Zdroj: Youtube

Čin se chystali spáchat zákeřně během honosného banketu na hradě Illova, nemocný generalissimus ale ten večer zůstal v posteli v Pachelbelovském domě, kde byl ubytován. Spiklenci se svými pomocníky proto při večeři zavraždili jen čtyři jeho věrné muže a teprve poté se vydali přímo k němu do ložnice.

Bylo deset hodin večer, když Valdštejna probudil hluk. Vstal z postele, ale na větší odpor se nevzmohl - setník Walter Deveroux ho probodl partyzánou. Takto neslavně skončil ve svých 50 letech muž, který nashromáždil větší jmění než samotný císař. Jeho statky byly poté zkonfiskovány a přerozděleny mezi drobné a bezpečně nevýznamné šlechtice.


Zdroje: www.novinky.cz, www.stoplusjednicka.cz, cs.wikipedia.org