Drzý kadet Jakov Ochotnikov uhodil pěstí Stalina, a jak se dá předpokládat, diktátorova odplata byla krutá. „Odvděčil“ se mu až po deseti letech!

Oslavy VŘSR

Ve 30. letech už měl Stalin absolutní moc a byl velmi obávaným krutovládcem, ke kterému se i jeho blízcí báli přiblížit. Bylo tudíž zcela nepředstavitelné, aby někdo – ještě k tomu ,,zvenčí" - praštil sovětského diktátora. Nutno ale říci, že o deset let dříve, ve 20. letech, kdy si Stalin bezohledně razil cestu k moci, byla situace odlišná. A právě tehdy se na scéně objevil Trockista Ochotnikov.

Při oslavách říjnové revoluce 7. listopadu 1927 se Sovětský svaz připravoval na oslavy pompézní vojenskou přehlídkou. Kremelští vládci, a mezi nimi i Stalin, stáli u Leninova mauzolea, aby mohli pozorovat pochodující jednotky.

Protože si nikdo nemohl být jistý, kdo na Stalina zaútočí, hrozba atentátu byla eliminována i přizváním pečlivě vybraných kadetů. TI měli za úkol asistovat příslušníkům tajné policie OGPU, později KGB.

Mela a dvě rány Stalinovi

Jedním z kadetů byl i tehdy 30letý Jakov Ochotnikov, který ještě s dalšími dvěma kolegy, dorazil na akci pozdě. Když se konečně dostali k Leninově mauzoleu, zastavil je příslušník OGPU. Kadeti jej odstrčili pryč a běželi na plošinu, kde stáli sovětští vůdci v čele se Stalinem. A právě proto byli považováni za domnělé atentátníky. Ve fyzické potyčce se Ochotnikovi z mely podařilo dostat, a přiběhl se až k Stalinovi. Ve vyhrocené situaci a stresu k němu přistoupil a udeřil jej pěstí do zadní části hlavy, což Stalin vůbec nečekal. „Přišli jsme vás chránit, co se děje?,“ chtěl zřejmě tímto způsobem upozornit Stalina, že - byť se zpožděním - dorazili na místo.

Po prvním úderu však následoval druhý, možná ještě překvapivější. Na to však již zareagoval Stalinův osobní strážce Ivan Yusis, který nožem Ochotnikova bodnul. Boj byl záhy přerušen přítomnými vojenskými představiteli.

Smrt po deseti letech

Ochotnikov ani jeho kumpáni nebyli však překvapivě potrestáni, ani posláni do lágru, jak bylo běžné.

Postavili se za ně někteří vysocí vojenští činitelé, Jona Jakir nebo Michail Tuchačevskij.

Ochotnikov dokonce zdárně dokončil vojenskou akademii, ale v roce 1932 byl obviněn z kontrarevolučních aktivit v tzv. Smirnovově aféře a vyloučen z komunistické strany. Následkem toho byl vyslán na Dálný východ do dalekého a odlehlého Magadanu. Ochotnikov si tam našel práci jako vedoucí skladu motorů, netuše, že to nejhorší teprve přijde.

Na dvě rány do hlavy Stalin nikdy nezapomněl. V souvislosti s Velkou čistkou, která začala v roce 1936, se ale smyčka kolem někdejšího kadeta začala stahovat. Byl zatčen a obviněn z přípravy atentátu na Stalina a na Klimenta Vorošilova, a 8. března 1937 byl Ochotnikov, spolu s dalšími, popraven. Navíc byl obviněn z trockismu, který byl v Sovětském svazu v té době jedním z největších zločinů.

Zdroje:

www.securitymagazin.cz, history.com