Zvláštní vztah Komenského k choromyslné dívce: Uvěřil jejím věštbám

Nataša Slánská | 4. 7. 2020
Jan Amos Komenský v pražském muzeu voskových figurín
Jan Amos Komenský
Rembrandtův obraz Starý muž (1665), zřejmě zobrazující Jana Amose Komenského

Učitel národů, který vytyčil pilíře moderní pedagogiky, musel být jistě racionálně uvažujícím mužem. Přesto se Jan Amos Komenský vážně zabýval vidinami vizionářů, k nimž patřila i mladá dívka trpící podivnými záchvaty.

Kristina Poniatowská (1610 – 1644) byla ve svých 16 letech poslána k baronce Zárubové do Podkrkonoší, snad aby se tam zotavila ze své duševní choroby. Trpěla sluchovými i zrakovými halucinacemi, během nichž se jí i zastavoval dech. Jako dcera kněze jednoty bratrské patřila ke společnosti odsuzující katolickou nadvládu nad českými zeměmi po bitvě na Bílé hoře. A právě to ji spojovalo s Janem Amosem Komenským, který ji na popud pozvání její ošetřovatelky navštívil.

Zpočátku jejím vidinám nedůvěřoval, ale když Kristina začala blouznit o tom, že se Fridrich Falcký vrátí na český trůn, rád takové předpovědi uvěřil. Můžeme se domnívat, že se chytal jako tonoucí stébla. V oné době měl totiž zakázáno působit ve vlasti a ukrýval se na různých místech, přičemž mu docházelo, že plnohodnotného života dosáhne jedině ve vyhnanství. A ačkoli se Fridrich Falcký na trůně neosvědčil zrovna jako muž činu, jeho osobnost byla symbolicky spojena se svobodou českých stavů a s protestantskou vírou.

Středověké ústavy pro choromyslné: Místa, odkud se už nevracelo
Magazín

Středověké ústavy pro choromyslné: Místa, odkud se už nevracelo

V roce 1628 se Komenský se svou druhou manželkou i Kristinou vydal do Lešna, kde se všichni ubytovali v jednom domě. Budoucí učitel národů zapsal do knih 82 proroctví, která Kristina během svých záchvatů vyslovila.

O čtyři roky později bylo jasné, že se její vize nenaplní, protože Fridrich Falcký zemřel v Mohuči coby štvanec. V té době se jako zázrakem Kristina uzdravila. Provdala se, odrodila pět dětí a záchvaty přestaly.

Osvobození českých zemí od habsburské nadvlády předpovídal také Komenského bývalý spolužák Mikuláš Drabík (1588-1671). Ačkoli historikové jeho vize připisují alkoholovému deliriu, Komenský je bral vážně a s Drabíkem udržoval korespondenci až do své smrti v roce 1670.

Politická situace v Čechách se bohužel přes veškeré pozitivní věštby za Komenského života nezměnila. Drabík si navíc nedokázal předpovědět ani svůj vlastní osud a ze země včas neuprchl. Tak se stalo, že byl v roce 1671 popraven jako kacíř a zrádce. Během soudního procesu se nicméně nijak zdrceně netvářil: posmíval se soudcům, císaře nazýval "mrtvou mohylou" a rozhodně nehodlal nic odvolat. Nakonec, bylo mu už 82 let, tak už od života možná mnoho neočekával...

Tagy Bílá Hora Česko Fridrich Falcký Jan Amos Komenský Kristina Poniatowská Leszno Mikuláš Drabík Mohuč Podkrkonoší