Kristina Poniatowská (1610 – 1644) byla ve svých 16 letech poslána k baronce Zárubové do Podkrkonoší, snad aby se tam zotavila ze své duševní choroby. Trpěla sluchovými i zrakovými halucinacemi, během nichž se jí i zastavoval dech. Jako dcera kněze jednoty bratrské patřila ke společnosti odsuzující katolickou nadvládu nad českými zeměmi po bitvě na Bílé hoře. A právě to ji spojovalo s Janem Amosem Komenským, který ji na popud pozvání její ošetřovatelky navštívil.

Zpočátku jejím vidinám nedůvěřoval, ale když Kristina začala blouznit o tom, že se Fridrich Falcký vrátí na český trůn, rád takové předpovědi uvěřil. Můžeme se domnívat, že se chytal jako tonoucí stébla. V oné době měl totiž zakázáno působit ve vlasti a ukrýval se na různých místech, přičemž mu docházelo, že plnohodnotného života dosáhne jedině ve vyhnanství. A ačkoli se Fridrich Falcký na trůně neosvědčil zrovna jako muž činu, jeho osobnost byla symbolicky spojena se svobodou českých stavů a s protestantskou vírou.

V roce 1628 se Komenský se svou druhou manželkou i Kristinou vydal do Lešna, kde se všichni ubytovali v jednom domě. Budoucí učitel národů zapsal do knih 82 proroctví, která Kristina během svých záchvatů vyslovila.

O čtyři roky později bylo jasné, že se její vize nenaplní, protože Fridrich Falcký zemřel v Mohuči coby štvanec. V té době se jako zázrakem Kristina uzdravila. Provdala se, odrodila pět dětí a záchvaty přestaly.

Osvobození českých zemí od habsburské nadvlády předpovídal také Komenského bývalý spolužák Mikuláš Drabík (1588-1671). Ačkoli historikové jeho vize připisují alkoholovému deliriu, Komenský je bral vážně a s Drabíkem udržoval korespondenci až do své smrti v roce 1670.

Politická situace v Čechách se bohužel přes veškeré pozitivní věštby za Komenského života nezměnila. Drabík si navíc nedokázal předpovědět ani svůj vlastní osud a ze země včas neuprchl. Tak se stalo, že byl v roce 1671 popraven jako kacíř a zrádce. Během soudního procesu se nicméně nijak zdrceně netvářil: posmíval se soudcům, císaře nazýval "mrtvou mohylou" a rozhodně nehodlal nic odvolat. Nakonec, bylo mu už 82 let, tak už od života možná mnoho neočekával...