Seržant John Clarence Woods sloužil armádě Spojených států. Jeho jméno vešlo ve známost tím, že lhal americké armádě a přiměl je, aby jej povýšila na pozici oficiálního kata nacistů v Norimberku. Měl však postranní úmysl – chtěl, aby trpěli, když umírali. Kdo byl tento „samozvaný kat“, se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Odsouzený dezertér

John Clarence Woods se narodil v Kansasu a v dospělosti sloužil amerického námořnictva, odkud však dezertoval. Za to byl následně odsouzen vojenským soudem a kvůli jeho kondici byl navíc poslán před psychiatrickou komisi. Tam mu byla dne 23. dubna 1930 diagnostikována „psychopatická méněcennost bez psychózy“.

„Tento pacient, i když není intelektuálně podřadný, uvádí historii opakovaných problémů s autoritami. Jsou přítomna stigmata degenerace a pacient si často kouše nehty. Má nezhoubný nádor měkkého patra, který si odmítá nechat operovat. Jeho velící důstojník a důstojníci divize tvrdí, že je neschopný a nereaguje na pokyny. Je zjevně špatným servisním materiálem. Tento muž má za sebou méně než pět měsíců služby. Jeho postižení je považováno za vrozenou vadu, za kterou služba nijak neodpovídá. Není však považován za hrozbu pro sebe ani pro ostatní," zněla Woodsova diagnóza, s níž už nemohl dále armádě sloužit a byl propuštěn.

Před jeho službou u armády občas pracoval ve stavebnictví jako dělník, či v obchodě s krmivy. Byl ženatý, ale neměl děti. Zemřel při výkonu služby na Marshallových ostrovech 21. července 1950 na zásah elektrickým proudem při pokusu o opravu ženijního osvětlení.

Odplata za zlo

Nad popravami těch, kdo poslali statisíce lidí na smrt, není třeba mít slitování. Ale i taková věc, jakou je poprava, by měla mít jisté humánní základy. Těch ovšem Woods a jeho komplic

Joseph Malta nedbali, když 16. října 1946 vykonali norimberskou popravu deseti bývalých nejvyšších vůdců Třetí říše.

Tito důstojníci byli spravedlivě odsouzeni v norimberských procesech a měli být oběšeni. Z 10 mužů odsouzených k smrti však „správným“ oběšením zemřelo jen pár. Ostatním nebyl zlomen vaz, protože Woods pro ně připravil hrozivější smrt – pomalé uškrcení se smyčkou kolem krku.

Utrpení pro bestie

Woods sám sebe povýšil na amatérského kata, a tak se stalo, že ti, které měl sprovodit ze světa, pod jeho rukama trpěli. Nejvíce polní maršál Wilhelm Keital, který se se smyčkou v krku zmítal v bolestech celých nepředstavitelných 28 minut. I když existují domněnky, že Woods jen svou práci neuměl, je mnohem pravděpodobnější, že si přál, aby odsouzení zločinci trpěli. Nebyl psychicky zcela v pořádku a měl zvrácené potěšení z pomalého mučivého umírání odsouzených.

Dobrovolný kat

Americké vojenské popravy oběšením se většinou odehrávaly v Anglii pod vedením profesionálních katů. Když však na podzim roku 1944 byly ve Francii naplánována další oběšení, armáda musela najít dobrovolného kata.

Woods se tehdy nabídl s tím, že má předchozí zkušenosti, což byla lež. Armáda si však jho tvrzení neověřila a najala jej. Navíc ověření bylo velmi jednoduché, jelikož Woods tvrdil, že pomáhal s popravami ve státech Texas a Oklahoma, které však oběšením nepopravovaly; oba přešly na usmrcení elektrickým proudem. V době, kdy Woods tvrdil, že pomáhal při popravách, byl ve skutečnosti vojákem a členem 37. ženijního bojového praporu.

Konečně na místě poprav!

Woods se takto lží dostal do funkce hlavního popravčího u oběšení 34 amerických vojáků na různých místech ve Francii v letech 1944–1945, k tomu ještě asistoval u nejméně tří dalších. V letech 1944 až 1946 se celkově podílel na nejméně 11 nepovedených oběšeních amerických vojáků. Ale klíčoví byli nacisté. Jejich popravy ukazuje tento dokument:

Zdroj: Youtube

Woods se podílel na popravě asi 45 válečných zločinců na různých místech, například v Rheinbachu, Bruchsalu, Landsbergu a Norimberku. Profesor práv na Univerzitě v Georgii Donald E. Wilkes Jr. později uvedl, že „mnoho z popravených nacistů spadlo ze šibenice pádem, který jim nestačil zlomit si vaz, což mělo za následek jejich smrt uškrcením, která v některých případech trvala i několik minut.“

Zdroje:

en.wikipedia.org, allthatsinteresting.com, www.thefifthfield.com, www.securitymagazin.cz