Na kamenné koule se přišlo náhodou. Ve třicátých letech minulého století měla společnost United Fruit Company na pobřeží Kostariky v plánu najít vhodnou půdu pro banánové plantáže. Nakonec si vybrala pozemky nacházející se v jihozápadní části země. Během výstavby pak bylo postupně objeveno velké množství záhadných a dokonale vytvarovaných kamenných koulí. Ty úplně první se nacházely v deltě řeky Terraba, také známá jako řeka Diquís (Zdroj: https://theculturetrip.com/central-america/costa-rica/articles/costa-rica-mysterious-stone-spheres/ ).

Objekty se od sebe liší jak ve velikosti průměru, tak ve váze. Najdeme jak několikacentimetrové o váze pár kilo, tak dvoumetrové vážící přes 16 tun. Většina je pak složena z granodioritu, což je vyvřelá hornina podobná žule, která pochází z výběžků z podhůří nedalekých hor Talamanca.

Ne všechny koule se nacházejí nad povrchem planety. Některé jsou kvůli pozdějšímu nahromadění sedimentů ukryty pod zemí. To jsou také jediné objekty, které čekají na prozkoumání.

Kdo a jak koule vytvořil, nebo odkud se vzaly? To se vědcům a archeologům nepodařilo se stoprocentní jistotou určit. Existuje však mnoho teorií. Na základě artefaktů, které byly nalezeny poblíž, vznikl názor, že koule postavili členové domorodých skupin, jako byly Boruca či Teribe. Tito předci zde žili v době španělského dobytí v 16. století. Nejpravděpodobnější je, že našli kameny, které už byly téměř kulaté, a ty pak „vybrousili“ k dokonalosti speciální technikou.

Granodiorit má totiž tendenci se při rychlé změně teploty odlupovat ve vrstvách. Toho mohli využít a vyhřívat jejich části horkým uhlím a pak zchladit studenou vodou. Konečné vytvarování pak mělo být snazší. Mohli odstraňovat horní vrstvy horniny například pomocí písku nebo hrubé kůže. Stejný proces je dnes dobře známý, protože se používá pro tvarování menších objektů, jako jsou například kamenné sochy (Zdroj: http://www.unmuseum.org/stone_spheres.htm ).

S touto verzí původu kamenných koulí však část vědců nesouhlasí. Objevili se skeptici, kteří namítají, že tehdejší primitivní lidé by nedokázali bez kovových nástrojů vyrobit tak dokonale hladké koule. Objevily se příběhy, které naznačují, že by zvláštní objekty mohly být dílem mimozemských civilizací nebo obyvatel ztracené civilizace Atlantis.

Význam podivných koulí je ještě tajemnější. Jedna teorie tvrdí, že mohly být ukazatelem společenského postavení. To potvrzují záznamy, které ukazují, že některé koule byly nalezeny na vrcholcích mohyl. Jiné zase hovoří o tom, že byly koule používány jako předmět v slavnostních či náboženských obřadech. Otázky ohledně umístění koulí vyvolal i fakt, že byly mnohokrát postaveny do tvarů či vzorů, jako jsou trojúhelník nebo různé přímé čáry. To vedlo ke spekulacím, že sloužily jako kompasy či pomůcky k astronomickým pozorováním.

Po objevení byla většina koulí odvezena z místa jejich nálezu a nyní slouží jako okrasa zahrad obyvatel Kostariky. Řada z nich stojí před vládními budovami či muzei. Mnoho bylo zničeno, protože si někteří lidé mysleli, že se uvnitř skrývá zlato. Hledači pokladů v nich udělali díry, naložili do nich dynamit a vyhodili do vzduchu s vidinou jednoduchého zbohatnutí. Vnitřek však k jejich zklamání nic vzácného neskrýval.