Předpokládá se, že metropole o rozloze 1500 km2 byla postavena před 160 000 až 200 000 lety!

Ruiny 200 tisíc let starého vyspělého města způsobily šok

Zříceniny tvoří obrovské kamenné kruhy, z nichž většina je pohřbena v písku a je vidět pouze ze vzduchu nebo pomocí satelitních snímků. Předpokládá se, že toto starobylé město je součástí větší sítě o rozloze 10 000 km2. Organizovanost této starověké komunity a síť cest spojující ji s terasovitým zemědělstvím naznačují, že metropole byla domovem vysoce vyspělé civilizace.

Zajímavá je i geologie lokality, protože se zde nachází četné zlaté doly. Podle badatelů se tato starověká civilizace mohla zabývat těžbou zlata.

O původ a stáří těchto kamenných kruhů se dosud nikdo příliš nezajímal. I přes to, že místní obyvatelé se s nimi setkali již několikrát.

V roce 2007 se Michael Tellinger, badatel a spisovatel, který se vášnivě zajímá o původ člověka, a Johan Heine, místní hasič a pilot, rozhodli toto místo prozkoumat. Podle Tellingera důkazy, které našli, naznačují zcela jiný pohled na historii lidstva.

Objev přepisuje historii

Podle tradiční verze dějin lidstva byla první civilizací na Zemi Sumerská civilizace. Ta vznikla v jižní Mezopotámii asi před 6000 lety.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nyní, jak se zdá, možná existovala ještě jiná, dřívější civilizace, která se pak ztratila v mlhách času. "Fotografie, artefakty a důkazy, které jsme nashromáždili, ukazují na ztracenou civilizaci, která nikdy předtím neexistovala a předcházela všem ostatním - ne o několik set let nebo několik tisíc let... ale o mnoho tisíc let," řekl.

Tellinger se domnívá, že tato starobylá africká metropole je nejstarší stavbou, jakou kdy člověk na Zemi vybudoval. Ve skutečnosti se domnívá, že Sumerové a Egypťané zdědili znalosti právě od této vyspělé civilizace. Tato hypotéza vychází ze skutečnosti, že na skalách starověkého města jsou vyryty egyptské znaky Ankh.

Tellingerovy nálezy tak prozatím vyvolávají více otázek než odpovědí. Je třeba dalších bádání, aby se zjistilo, co byla tato ztracená civilizace skutečně zač.

Zdroje:

www.thesouthafrican.com

www.smithsonianmag.com

mysteriesrunsolved.com