Supercivilizace v Senegambii za sebou zanechala tisíce záhadných kruhů. Pak zmizela do neznáma

Tereza Malá | 1. 4. 2023

V západoafrické oblasti Senegambie se nachází záhadné archeologické naleziště, které se skládá z tisíců kamenných kruhů. Tyto kruhy, jejichž stáří se odhaduje na více než 1 000 let, jsou jediným pozůstatkem kdysi prosperující civilizace, která v oblasti existovala dlouho před příchodem Evropanů.

Největší koncentrace dolmenů, tedy megalitických staveb, se nachází na hranicích Senegalu a Gambie. Zanechala je po sobě kultura senegamská, jejíž název se odvozuje právě od polohy místa. Jaká je historie a význam těchto kamenných kruhů a civilizace, která je vytvořila?

Podívejte se na tuto obří kruhovou strukturu. Vědci tvrdí, že asi našli záhadné ztracené město
Magazín

Podívejte se na tuto obří kruhovou strukturu. Vědci tvrdí, že asi našli záhadné ztracené město

Kdo byli stavitelé kruhů

Civilizace, která vytvořila kamenné kruhy v Senegambii, je známá jako senegamská kultura kamenných kruhů. O této kultuře se toho moc neví, protože z doby, kdy žila, neexistují žádné písemné záznamy. To, co víme, pochází z archeologických nálezů a ústního podání předávaného generacemi lidí, kteří v oblasti žili.

Předpokládá se, že senegamská kultura kamenných kruhů existovala přibližně od roku 300 př. n. l. do roku 900 n. l., přičemž vrchol jejich civilizace nastal mezi 6. a 8. stoletím n. l. V této době byla kultura kamenných kruhů rozšířena po celém světě. Jednalo se o zemědělský národ, který žil v malých komunitách po celé oblasti. Byli zdatnými zemědělci a pěstovali plodiny, jako je proso, čirok a rýže. Zabývali se také obchodem s dalšími civilizacemi v regionu, například s říší Mali a říší Ghana.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Specifika kamenných kruhů

Kamenné kruhy se zde nacházejí na ploše 30 tisíc km2 a jsou nejvýznamnějším prvkem senegamské kultury kamenných kruhů. Tvoří je dohromady více než 29 000 kamenů, 17 000 menších staveb a 2 000 dalších megalitických míst. Skládají se ze stojících kamenů uspořádaných do kruhových útvarů, přičemž některé kruhy obsahují až 30 kamenů. Kameny jsou různě velké, některé dosahují výšky až 2 metrů.

Kameny jsou vyrobeny z druhu žuly, který se vyskytuje pouze v této oblasti, což naznačuje, že civilizace měla přístup k vyspělým lomům a kamenickým technikám.

Účel kamenných kruhů není zcela jasný. Někteří se domnívají, že sloužily jako astronomické observatoře a kameny byly uspořádány tak, aby odpovídaly pohybu Slunce a hvězd. Jiní se domnívají, že sloužily jako rituální místa, kde se konaly bohoslužby nebo oběti. Existují také důkazy o tom, že kruhy sloužily jako pohřebiště - v některých kruzích byly nalezeny lidské ostatky.

Video: O těchto obřích kamenných kruzích se nemluví. Jsou záhadnější a starší než Stonehenge
Magazín

Video: O těchto obřích kamenných kruzích se nemluví. Jsou záhadnější a starší než Stonehenge

Dědictví

Kultura kamenných kruhů v Senegamu zanikla kolem 10. století n. l. z dosud neznámých důvodů. Někteří se domnívají, že byly vytlačeny příchodem prvních muslimských vládců do regionu, jiní předpokládají, že svou roli mohly sehrát změny klimatu nebo ekologická degradace.

Dnes jsou kamenné kruhy zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO a jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Africe. Slouží jako svědectví vynalézavosti a dovednosti senegamské kultury kamenných kruhů a jsou stále zdrojem záhad a fascinace pro archeology i návštěvníky.

Nejvíce na světě

Senegamská kultura kamenných kruhů je fascinující a záhadná civilizace, která po sobě zanechala dědictví v podobě tisíců kamenných kruhů. Ačkoli se o této kultuře ví jen málo, kamenné kruhy slouží jako připomínka jejich dovedností a vynalézavosti a stále vzbuzují zvědavost a zájem archeologické komunity. Díky odhalování dalších informací o této starověké civilizaci, možná lépe pochopíme lidi, kteří tyto pozoruhodné kamenné kruhy vytvořili, a svět, v němž žili. V této oblasti přitom leží nejvíce kamenných kruhů na světě.

www.culturalworld.org, neveda.cz, en.wikipedia.org/wiki/Senegambian_stone_circles

Tagy Afrika civilizace Gambie Ghana kultura Mali Senegal Senegambie Slunce Světové dědictví UNESCO