V jednom z nejznámějších indických archeologických nalezišť Attirampakkam nedaleko Čennaje byly nedávno objeveny kamenné nástroje. Tento nový objev pak přiměl antropology, aby přehodnotili dějiny technologií.

Vědce zarazily podivné předměty

Studie naznačila, že se levalloiská technika rozšířila po celém světě mnohem dříve, než vědci předpokládali.

Kamenné nástroje byly důmyslné čepele štípané z kusů křemene. Získané byly technikou, o níž se odborníci původně domnívali, že se do Indie dostala až před 125 000 lety. Novější nástroje, které pocházejí z doby před 385 000 až 172 000 lety, jsou malé a zjevně vyrobené levalloiskou technikou. Ta umožňovala výrobcům nástrojů větší kontrolu nad jejich velikostí a tvarem. "Je to velmi specifická technologie, velmi jasně identifikovatelná a velmi podobná té, kterou můžeme vidět v Africe," říká Shanti Pappu, archeoložka z Sharma Centre for Heritage Education v Čennaí a jedna z hlavních autorek nové studie.

Přibližně před 300 000 lety začali naši předkové v některých částech Afriky vyrábět malé ostré nástroje pomocí kamenných šupin. Ty vytvářeli technikou, kterou archeologové nazvali levallois.

Tato technologie, pojmenovaná podle předměstí Paříže, kde byly takto vyrobené nástroje poprvé objeveny, byla hlubokým pokrokem oproti větším a méně dokonalým nástrojům předchozího období.

Vyrobil je inteligentní druh před lidmi

Přibližně ve stejné době používali tyto nástroje také neandertálci v Evropě a vědci se celou dobu domnívali, že se tato technologie rozšířila do dalších částí zeměkoule mnohem později. "Předpokládalo se, že tento konkrétní kulturní balíček se do Indie dostal asi před 125 000 lety, kdy se moderní lidé rozptýlili z Afriky," říká Pappu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jiná hypotéza předpokládala, že tato technologie se do Indie dostala ještě později, asi před 70 000 lety. "Výsledky této práce tyto představy jasně vyvracejí," říká paleoantropolog Rick Potts, vedoucí programu Human Origins Program ve Smithsonian Museum of Natural History, který se na studii nepodílel. "Musí to být dříve."

Tým v Indii nenašel v dané lokalitě žádné lidské ani homininí fosilie. To ztěžuje zjištění, jaký předek člověka zde žil a zda tyto nástroje skutečně vyrobil.

Autoři se domnívají, že to mohli být moderní lidé Homo sapiens, kteří se z Afriky přestěhovali mnohem dříve, než se v současnosti předpokládá, a tuto technologii si přinesli s sebou.

Nebo mohl tuto technologii vyvinout nezávisle na sobě nějaký předek v Indii. Každopádně to musel být druh velice inteligentního smýšlení.

Zdroje:

www.smithsonianmag.com

www.npr.org

www.thehindu.com