Příběh Karoliny Brunšvické se započal sňatkem

Velšský princ Jiří Augustus byl od mládí problematický. Hýřil penězi, vědělo se o jeho milenkách, tajil se jeho králem nepovolený sňatek, žil jako by nebylo zítřka. Není divu, že rodičům došla trpělivost a v jeho třiceti letech domluvili sňatek s Jiřího movitou sestřenicí. Těžko soudit, zdali rodiče tušili, jaká vlastně Karolina je. Situaci ale odhadli nejhůř, jak mohli. Tento sňatek je popisován jako fatálně nešťastný.

Malá, tlustá ošklivka, sestřenice Karolina

Jiří Augustus Karolinu na první pohled nenáviděl. Popsal ji jako malou, oplácanou ošklivku, která se mu příčila. Pochyboval o jejích hygienických návycích, tvrdil, že se nemyje, ani nemění své prádlo a spodničky. Že byl volbou rodičů znechucen, bylo více než patrné už na svatbě. Tři dny před svatebním obřadem pil nezřízeně brandy a stejně tak v den svatby. Dokonce panovaly pochyby o tom, zda skutečně došlo ke styku novomanželů.

Karolina Brunšvická posloužila rodině

Karolina posloužila rodině pouze ke zplození potomka. A to doslova. Jiří ve své korespondenci zmínil, že k intimnímu spojení dvojice došlo jen třikrát, a proto uvítal, když se zjistilo, že Karolina otěhotněla. Devět měsíců po svatbě porodila jejich jediné dítě a naději na pokračování rodu, princeznu Šarlotu Augustu. Karolina svůj účel splnila. Dítě jí bylo odebráno a manželství bylo formálně rozloučeno, ale ne rozvedeno. Následovník trůnu rozhodně nehodlal s Karolinou udržovat jakékoli vztahy. Dal jí určitým způsobem volnost, ale jistě nečekal, jak s ní Karolina naloží.

Muži viděli Karolínu docela jinak

Velšská princezna Karolina Brunšvická, která ovšem pocházela z německého Braunschweigu, se proslavila nejen početnými milenci nebo šatem tak prostým, že odhaloval její hruď, ale také naprostou netečností k tradici, bontonu nebo faktu, že by snad měla svůj veselý život alespoň malinko tajit. Zatímco Jiří považoval Karolinu za ohavnou a zapáchající, jiní muži ji patrně vnímali docela jinak. Měla několik známých milenců ve svém okolí v Británii, ale také mnohé v Evropě, kde strávila poměrně dost času. Napoleonův švagr patřil mezi milence z vyšších vrstev, ale Karolina společenských tříd nedbala a sdílela lože i se zcela nevýznamnými muži. Nejznámějším milencem velšské princezny byl Bartolomeo Pergami, Karolina se s ním i koupala ve své lázni za přítomnosti veškerého služebnictva. Její pověst byla dobře známá i v Londýně, kde se o novinkách z jejích života psalo. Proto se parlament snažil udržet Karolinu mimo zemi, a to především v době, kdy zemřel dosavadní král a chystala se korunovace jejího manžela. Jenže Karolině vůbec nešlo o dobré vztahy nebo pověst. Celé manželství to mezi ní a Jiřím vřelo.

Manželství Jiřího a Karoliny nebylo jedinou tragédií

K nenávisti přispívali oba manželé rovným dílem. Za Karolinina pobytu v Evropě, zhruba tři roky před korunovací Jiřího, došlo také k úmrtí jejich jediné dcery Šarloty. Ta, po porodu svého mrtvě nahozeného syna, také zemřela. O tragédii tehdy Jiří manželku ani neinformoval a jen obeslal papeže, doufaje k prosáknutí informací ke Karolíně. Dcera, kvůli které se pár vzal, zemřela. Budoucnost království byla nejistá.

Královnou Karolina Brunšvická vlastně nikdy nebyla

Po návratu do Británie budoucí královnu Británie čekal soud. Rozvodové řízení navrhla Sněmovna lordů a stavěla jej na nečetných královniných mimomanželských vztazích. Nakonec byla rozvodová klauzule stažena, ale i přes to nebyla Karolina pozvána na manželovu korunovaci. Karolína věděla že umírá, vyřešila, co a jak s jejími osobními věcmi a sepsala i novou závěť. Když devatenáct dní po manželově korunovaci zemřela, londýnský prostý lid vyšel do ulic. Jestli si vzhledem ani chováním nepodmanila manžela, pak Londýňany určitě ano. Během přesunu jejího těla místní zabarikádovali ulice. Její úmrtí obyvatele hlavního města hluboce zasáhlo a královský palác se obával revolty.

Podívejte se, jak manželství Karoliny a Jiřího IV. v krátkém britském dokumentu v angličntine popisuje History Hub.

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://en.wikipedia.org, https://www.historic-uk.com