Kateřina z Komárova se narodila do rodiny rytíře Pešíka a od mladého věku prý byla velmi svéhlavá, což se projevilo mimo jiné tím, že za zády rodičů svedla švarného kováře. Když na to rodiče přišli, milému kováři přísně nakázali, aby se okamžitě oženil s první dívkou, která se mu namane. Mladý muž musel uposlechnout, neboť byl stavu poddanského. Kateřina ale situaci nepochopila, jeho svatbu vnímala jako zradu a ze vzteku ho srazila koněm.

Byla to možná tato nešťastná láska a následná krutá pomsta, co v mladé šlechtičně zaselo nenávist ke všem mladým a hezkým dívkám, které rády flirtovaly s chlapci. Rodiče si její psychické změny přirozeně nepovšimli, veškeré své úsilí soustředili na to, aby pro ni i přes její vachrlatou pověst sehnali perspektivního ženicha. Opravdu se jim to podařilo: Kateřina se provdala za Jana Bechyněho z Lažan, který pocházel z významnějšího rodu, než byli oni sami.

Všichni to věděli, ale nahlas to řekl až děkan

Do jaké míry bylo manželství šťastné, není známo. Z historických pramenů se však dá usoudit, že si byli manželé poměrně cizí a trávili spolu jen málo času. Jan Bechyně byl roku 1529 jmenován purkrabím na Karlštejně, což s sebou neslo hodně povinností, a Kateřina byla zaneprázdněna správou pičínského panství. Měli spolu snad jen jedno dítě.

Na Karlštejně toho času působil také děkan a kronikář Václav Hájek z Libočan. S novým purkrabím nevycházel zrovna v dobrém, a dokonce s ním vedl jakýsi neupřesněný soudní spor. Ve své nevybíravé řeči se pustil i do jeho manželky. Nejspíš utrousil něco ve smyslu: "Však každý ví, že paní Kateřina v Pičíně k smrti trýzní své poddané, jen tobě, hlupáku, o tom není nic známo!"

Kateřina se rozhodla Hájka zažalovat pro pomluvu, což se jí stalo osudné. Soud totiž po výslechu mnoha svědků dospěl k závěru, že kronikář mluvil pravdu, a to i přesto, že se většina poddaných proti šlechtičně bála svědčit. Našli se však tací, kteří strach neměli. Otec jedné ze služebných podle svých slov na pičínské tvrzi viděl mrtvá těla dvou mladých děveček, které krutá paní ubila k smrti. Kožešník Prokop Papež ze sousedního panství vypověděl, že Kateřina zavraždila jeho sestru i dceru pičínského kováře. Další dvojice předvolaných pak dosvědčila vraždu pannen Hedviky a Kačky.

Mrtvolami mladých dívek se to hemžilo jak na pičínském panství, tak na Karlštejně, kde Kateřina pobývala se svým mužem. Ten však o jejích sadistických choutkách zřejmě neměl vůbec tušení - nebo o tom nechtěl vědět...

Stáhla s sebou i soudce

Soudu tehdy předsedal Vojtěch z Pernštejna, který na konci ledna 1534 vražedkyni přisoudil na české poměry neobyklý trest: Kateřina měla být zazděna do věže na Pražském hradě a vyhladovět. Tak se také stalo. Její poslední dny musely být velmi trýznivé, jelikož si rozkousala prsty na rukou. V březnu bylo její tělo vytaženo a pohřbeno na neznámém místě.

Dva dny poté zemřel shodou okolností i soudce Vojtěch. Jeho smrt byla záhadná a pohřeb z neznámých důvodů urychlený. Mezi lidmi se rozšířila pověst, že ho Kateřina proklela a "stáhla s sebou". O Vojtěchu z Pernštejna a skandálním procesu blíže pojednává video:

Zdroj: Youtube

Zato ovdovělý Jan Bechyně se dokázal s rodinnou ostudou vypořádat, znovu se oženil a zplodil dva syny. Později byl dokonce povýšen do úřadu nejvyššího královského písaře. Kateřinu přežil o 13 let.

Zdroje: https://plzen.rozhlas.cz/, https://cs.wikipedia.org/, https://www.stoplusjednicka.cz/