Hitler zřejmě vůbec netušil, jak má vypadat skutečný Árijec a jeho představa byla mylná.

Kdyby nacisté věděli, kdo skutečně byli Árijci, pukli by vzteky

Definovat pravého Árijce je totiž poměrně náročná věc. Jasno v tom nemají ani vědní obory, jako například archeologie. Ta tápe i dnes. Jedno ale přece jen ví. Pravý Árijec rozhodně nebyl "pouhý" středoevropan.

Spekuluje se, že árijská rasa pochází z poněkud tropičtějších končin. Těmi je indický subkontinent. Historie Árijců pak praví, že to byli vášniví kočovníci, kteří pendlovali z místa na místo a tak se nakonec dostali až do Evropy. Právě tam se promíchali s místními národy. Díky tomu vznikly kmeny používající indoevropské jazyky. 

Na Evropu jako takovou ale můžeme zapomenout. Kdyby tento fakt desítky let zpátky tušili nacisté, zřejmě by bez okolků pukli vzteky. 

Árijci byli spíše zemědělci než školou vzdělaní lidé. Rádi jezdili na koních a obývali stepní oblasti dřívější Eurasie. Pevninskou část, kterou kdysi tvořily Evropa a Asie, jež byla následně uměle rozdělena na dva různé světadíly. Důvodem byly vleklé kulturní rozdíly.

Pokud bychom ale měli hledat jednu jedinou oblast, kam by bylo možné Árijce zařadit, byla by to skutečně Indie. Tam kolem roku 1700 př. n. l. Árijci jako kočovný národ přišli a rozhodli se, že údolí Indu je pro jejich život jako stvořené. 

Vůbec nebyli vysocí a blond

Dokonce se uvádí, že právě árijská rasa, poté, co obsadila údolí Indu a zmocnila se místních lidí a jejich kultury, nakonec stála také za dalším šířením indických Véd. Tedy nejstaršího indického písma vůbec. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zda o tomto faktu Hitler věděl, nebo byl v původu Árijců neznalý, se můžeme dnes jen domnívat. Byl to ale právě on, kdo celou árijskou rasu jako jedinou považoval na nadřazenou. Tím ale zdeformoval všechny platné teorie, které předložil Gustaf Kosina, známý archeolog. Ten byl známý tím, že se zabýval historií indického subkontinentu. 

Podle Kossiny byla árijská rasa zcela odlišná tomu, co pár let po jeho smrti hlásali nacisté. Árijci totiž vůbec nebyli vysocí a barva jejich vlasů se k blond odstínu ani nepřiblížila. 

Tvrzení nacistů, že jediným nadřazeným národem světa jsou potomci nordického vzhledu a přímí předkové starých Germánů, je tak od pravdy na hony vzdálená. 

Zdroje:

www.jstor.org

www.bbc.com

www.thoughtco.com