Náš druh čelí největšímu populačnímu růstu ve své historii. A tento trend by měl podle nejnovějších výpočtů pokračovat. V roce 2030 bude na planetě přibližně 8,5 miliardy jedinců, v roce 2050 už 9,7 miliardy lidí. Podle OSN bude do tohoto roku více než polovina předpokládaného nárůstu populace soustředěna pouze v osmi zemích: Demokratické republice Kongo, Egyptě, Etiopii, Indii, Nigérii, Pákistánu, Filipínách a Sjednocené republice Tanzanie.

Na problematiku přelidnění upozorňoval už v 19. století ekonom Thomas Malthus, který tvrdil, že populační růst předstihne dostupné zdroje. Od roku 1951 se pak tímto problémem zabývá Populační divize Organizace spojených národů, jež každé dva roky vydává dokument World Population Prospects, v němž prezentuje aktuální demografická data a prognózy.

Kdy se přelidní planeta

„Nikdo neví, jaký je optimální počet lidí. Přemnožení je definováno tím, když druh překročí současnou kapacitu svého ekosystému," vysvětluje lektorka globálního udržitelného rozvoje na Nottingham Trent University Heather Alberro. „Je ale logické, že více lidí potřebuje více zdrojů, více služeb, více plýtvá, znečišťuje a vytváří větší světové konflikty." Za kritickou hranici je proto považováno deset miliard lidí.

Už v roce 1992 proto 1 575 předních světových vědců včetně 99 držitelů Nobelových cen podepsalo dokument, jehož cílem bylo varovat před enviromentálními problémy. „Země není nafukovací, její schopnost poskytovat potravu a energii je omezená. Už nyní každý desátý jedinec trpí podvýživou," upozorňovali. O 25 let později zprávu aktualizovali. „Naše varování byla masivně ignorována. Řítíme se do záhuby," napsali.

Populační růst způsobí řadu problémů. V jejich čele stojí nedostatek vody, degradace půdy, zátěž ekosystému, ztrátu biologické rozmanitosti, vysoká úroveň emisí skleníkových plynů, extrémní sucho a tím pádem nedostatek potravin, podvýživa a hlad. Predikce navíc upozorňují, že pokud budou současné zemědělské problémy pokračovat, v roce 2030 bude ve světě přes půl miliardy extrémně chudých lidí. S tím souvisí i masová migrace, války o úrodnou půdu a vodu a větší výskyt virových a bakteriálních epidemií.

Vyčerpaná planeta

Přelidnění může podle vědců zároveň způsobit, že populace ztratí vydobytý pokrok v oblasti lidských práv a sociální spravedlnosti. Proto nabízí řešení „Je nutné omezit vlastní reprodukci, především v rozvojových zemích." To by mělo být dosáhnuto vzděláváním žen a dívek a otevřením otázky plánovaného rodičovství.

Zdroj: Youtube

Britská skupina Population Matters navíc nabádá k přijetí filozofie malých rodin, tedy situace, kdy dva rodiče mají maximálně dvě děti, které je v budoucnosti nahradí. „Antinatalismus, neboli odmítání mít potomky, aby se nezhoršoval stav planety, není řešení," upozorňují. „Naopak vede ke stárnutí populace a k vyhynutí našeho druhu. Správná cesta vede přes pečlivější nakládání se zdroji energie a potravinami."

Zdroj:

www.is.muni.cz, www.ekolist.cz, www.ucsusa.org, www.theguardian.com