Někteří fyzici však věří, že realita vnímaná lidskými smysly nevyjadřuje veškerou existenci. Dokazuje to rozpor mezi obecnou teorií relativity, která platí jen u velkých objektů, a kvantovou mechanikou, jež se naopak vztahuje jen na objekty velmi malé. Matematika vylučuje, aby oba systémy fungovaly vedle sebe; když ale při výpočtech vezmeme v úvahu existenci více prostorových dimenzí, čísla najednou začnou vycházet.

S více rozměry prostoru pracuje tzv. teorie strun. Většina jejích zastánců předpokládá, že ve vesmíru existuje nejméně deset prostorových dimenzí plus jedna časová, jsou ale i tací, kteří počítají s 11 až 26 dimenzemi. Teoretik Brian Greene se pokusil laicky vysvětlit, proč většinu z nich nevidíme: "Je to stejné jako s dráty mezi stožáry. Z okna se nám jeví jako jednorozměrné linie, ale když se dostaneme do jejich těsné blízkosti, zjistíme, že jsou ve skutečnosti kulaté, mají tedy rozměry tři."
Jinými slovy, jiné dimenze jsou tak maličké, že je nemůžeme smysly postřehnout. (Zdroj: www.mentalfloss.com)

Co se v těchto skrytých dimenzích děje, je předmětem dlouhodobého výzkumu a člověk by musel projít několika seminářemi kvantové mechaniky, aby to začal trochu chápat. Zjednodušeně se však dá říci, že v jiných rozměrech platí fyzikální zákony zcela odlišné od těch, které jsme se učili ve škole.

Výzkumnice Katie Mack ze Státní univerzity v Severní Karolíně popsala zajímavé důsledky kolize dvou protonů: pokud se částice srazí ve vysoké rychlosti, vytvoří drobnou černou díru, která existuje jen zlomek sekundy, než zase zmizí. Jde o jakousi bublinu interdimenzionálního prostoru, kde naše fyzikální zákony nefungují.

Tato bublina naštěstí není větší než 16 nanometrů a se svou titěrnou gravitační silou není schopna zasáhnout do našich známých tří rozměrů. Kdyby tuto schopnost získala, začala by se rychlostí světla zvětšovat, až by změnila fyzikální pravidla celého vesmíru, což by znamenalo konec naší existence.

"Kdyby se šířila od země, vaše nohy by přestaly existovat dříve, než by si to váš mozek uvědomil," nastínila hrůznou teorii Katie Mack. Fakt, že se něco takového ještě nestalo, je podle ní důkazem, že jiné dimenze jsou opravdu drobounké a nemají šanci náš trojrozměrný prostor ohrozit. (Zdroj: www.smithsonianmag.com, říjen 2018)