Statečná partyzánka Lepa: V 17 letech se raději nechala umučit, než by zradila

Navzdory nízkému věku dívka neváhala a přidala se k partyzánům

Navzdory nízkému věku dívka neváhala a přidala se k partyzánům

Foto: Wikimedia Commons, Danilo Gagović - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58583801

Lepě Radićové bylo teprve 15 let, když vojska zemí Osy napadla Jugoslávii. Navzdory nízkému věku dívka neváhala a přidala se k partyzánům. Svou odvahou se zapsala do dějin.

Hitler zaútočil na Jugoslávii 6. dubna 1941. Dobytím Balkánu chtěl zlepšit své šance na úspěch operace Barbarossa. Jugoslávie čelila nacistům na všech frontách a její obrana rychle skončila porážkou.

Němci sice ovládali města a kontrolovali cesty, odlehlé horské oblasti válkou zdevastované Jugoslávie však zůstávaly v rukou místních. Bojové skupiny se pomalu začaly vzpamatovávat a rozpoutávaly partyzánskou válku. Šlo o zaryté komunisty, jejichž vůdcem byl Josip Broz Tito, předseda Komunistické strany Jugoslávie. Jeho cílem bylo ustanovit nezávislou socialistickou Jugoslávii a zbavit ji nacistických okupantů. Mezi partyzány byl aktivní Lepin otec a strýc. Po jejich vzoru se dívka rozhodla, že také vstoupí do komunistické strany.

Zoja Kosmoděmjanská na sovětské známce

Partyzánka Zoja: Stalinovu umučenou favoritku udali Němcům sami Rusové

V listopadu 1941 však byla se svou rodinou zatčena. Jen díky vlivným kontaktům partyzánů se Lepě a její sestře Daře podařilo z vězení uprchnout. Po svém útěku nastoupila k 7. partyzánské rotě 2. krajišského oddílu. Svou cílevědomost a ukázněnost projevila, když se dobrovolně přihlásila do první linie. Během bojů odnášela raněné a střelbou kryla ustupující partyzány.

V únoru 1943 zorganizovala útěk přibližně 150 žen a dětí, které se měly přesunout do úkrytu v Grmeči, aby se vyhnuly jednotkám SS. Během této akce byla statečná Lepa nacisty zajata. Okamžitě padl rozsudek smrti oběšením. Němci dívku dlouhé tři dny mučili. Snažili se jí přinutit k vyzrazení jmen svých partyzánských spolubojovníků a členů komunistické strany. Nabízeli ji za to svobodu, ale Lepa nic neprozradila. Se smrtí byla smířená.

Faye Schulman

Partyzánka v leopardím kožichu, Faye Schulman: Úporně bojovala vlastním způsobem

Jak uvádí Andrei Tapalag pro Medium.com stála Lepa se smyčkou kolem krku na provizorně sestrojené šibenici a v posledních minutách svého života vykřikla: "Ať žije komunistická strana a partyzáni! Bojujte, lidi, za svou svobodu! Nevzdávejte se zločincům! Budu zabita, ale jsou i tací, kteří mě pomstí!" Na poslední nabídku nacistů, aby vyměnila svoji svobodu za důležitá jména  reagovala slovy: "Nejsem zrádce svého lidu. Ti, na které se ptáte, se sami odhalí, když i posledního z vás - zločinců - vyhladí." Když domluvila, oběsili ji. Bylo jí pouhých 17 let.

Lepě Radićové byl 20. prosince 1951posmrtně udělen Řád hrdiny národa.