Hitler zaútočil na Jugoslávii 6. dubna 1941. Dobytím Balkánu chtěl zlepšit své šance na úspěch operace Barbarossa. Jugoslávie čelila nacistům na všech frontách a její obrana rychle skončila porážkou.

Němci sice ovládali města a kontrolovali cesty, odlehlé horské oblasti válkou zdevastované Jugoslávie však zůstávaly v rukou místních. Bojové skupiny se pomalu začaly vzpamatovávat a rozpoutávaly partyzánskou válku. Šlo o zaryté komunisty, jejichž vůdcem byl Josip Broz Tito, předseda Komunistické strany Jugoslávie. Jeho cílem bylo ustanovit nezávislou socialistickou Jugoslávii a zbavit ji nacistických okupantů. Mezi partyzány byl aktivní Lepin otec a strýc. Po jejich vzoru se dívka rozhodla, že také vstoupí do komunistické strany.

V listopadu 1941 však byla se svou rodinou zatčena. Jen díky vlivným kontaktům partyzánů se Lepě a její sestře Daře podařilo z vězení uprchnout. Po svém útěku nastoupila k 7. partyzánské rotě 2. krajišského oddílu. Svou cílevědomost a ukázněnost projevila, když se dobrovolně přihlásila do první linie. Během bojů odnášela raněné a střelbou kryla ustupující partyzány.

V únoru 1943 zorganizovala útěk přibližně 150 žen a dětí, které se měly přesunout do úkrytu v Grmeči, aby se vyhnuly jednotkám SS. Během této akce byla statečná Lepa nacisty zajata. Okamžitě padl rozsudek smrti oběšením. Němci dívku dlouhé tři dny mučili. Snažili se jí přinutit k vyzrazení jmen svých partyzánských spolubojovníků a členů komunistické strany. Nabízeli ji za to svobodu, ale Lepa nic neprozradila. Se smrtí byla smířená.

Jak uvádí Andrei Tapalag pro Medium.com stála Lepa se smyčkou kolem krku na provizorně sestrojené šibenici a v posledních minutách svého života vykřikla: "Ať žije komunistická strana a partyzáni! Bojujte, lidi, za svou svobodu! Nevzdávejte se zločincům! Budu zabita, ale jsou i tací, kteří mě pomstí!" Na poslední nabídku nacistů, aby vyměnila svoji svobodu za důležitá jména reagovala slovy: "Nejsem zrádce svého lidu. Ti, na které se ptáte, se sami odhalí, když i posledního z vás - zločinců - vyhladí." Když domluvila, oběsili ji. Bylo jí pouhých 17 let.

Lepě Radićové byl 20. prosince 1951posmrtně udělen Řád hrdiny národa.