Da Vinci namaloval mnoho krásných obrazů. Za zmínku stojí například Dáma s erbem či Mona Lisa, které jsou známé po celém světě.

Novodobá technologie, zkoumající práce slavných autorů, umožňuje "prohledat" plátno skrz na skrz. Pomocí rentgenové fluorescence a dalších technik je tak možné nahlédnout pod původní vrstvy obrazů a zjistit, jaká tajemství skrývají. V případě da Vinciho obrazu Panny Marie ve skalách namalovaného kolem let 1495-1508 použili historici umění z Národní galerie v Londýně tři různé typy analýz. Ty odhalili tajemství malby pod tímto da Vinciho mistrovským dílem.

Tajný skrytý obraz

Vědci došli k tomuto zjištění poprvé již v roce 2005. Tehdy však byla malba zkoumána pomocí infračervené reflektografie. Obraz toho, co přesně se pod ním nachází, nebyl tak zcela patrný.

Nyní byla malba podrobena další analýze pomocí makroskopického rentgenového detektoru, aby se získaly další podrobnosti. Obraz zobrazuje Pannu Marii s dítětem Kristem, které na skalnaté krajině doprovází Jan Křtitel a anděl. Konečná verze, která je součástí sbírek Národní galerie, je třetím takovým ztvárněním. Nejstarší z těchto obrazů visí v pařížském Louvru a byl namalován kolem let 1483-86.

Další verze je ta, jež se nachází právě pod vrstvami obrazu uloženého v Národní galerii. Zajímavé je, že kompozice první a poslední verze jsou téměř totožné, ale na skryté malbě, která se nyní odkrývá pomocí spektrálního zobrazování, jsou subjekty svatého výjevu v dosti odlišné póze.

Pomocí několika typů analýz nyní vědci získali jasnější obraz původního uspořádání, na němž anděl stojí a pevně objímá postavu dítěte. Panna Maria má jednu ruku nataženou a druhou přitisknutou k srdci. Porovnáme-li to s konečnou verzí, je v intimnějším postoji obou stran patrná zcela jiná nálada.

Zdroj: Youtube

Existuje teorie, že se da Vinciho první interpretace obrazu, který je nyní v Louvru, nesetkala se souhlasem jeho klienta, Bratrstva Neposkvrněného početí. Dílo mělo být instalováno v kapli San Francesco Grande v Miláně, k čemuž nikdy nedošlo. Pokud tomu tak bylo, byla to právě tato náhoda, která nakonec umožnila, že se obraz v roce 1500 dostal k francouzské královské rodině.

Dalším zajímavým prvkem obrazu Panny Marie ve skalách z Národní galerie, který byl odhalen při jeho dalším zkoumání, jsou otisky rukou na tváři Panny Marie v blízkosti jejího levého oka.

Pravděpodobnost analýzy původu těchto otisků nám nejspíš navždy zůstane skrytá. Odhaduje se však, že patří někomu, kdo vyhlazoval finální vrstvu podkladu, aby následně vytvořil nový povrch.

Zdroje:

morezprav.cz

www.bbc.com

zoom.iprima.cz