Vědec byl trojčíslím doslova posedlý. Ve světě fyziky a astronomie se totiž objevuje až podezřele často. A nejen v něm. Je úzce spojeno i s mytologií a okultními vědami. Podle některých teorií by mělo být klíčem k pochopení řady zásadních otázek celého vesmíru.

Konstanta jemné struktury

Psal se rok 1973 a ve švýcarském CERNu se dokončil významný experiment, jenž přepsal dějiny fyziky. Bylo dokázáno, že veškerá známá hmota ve vesmíru se skládá ze šesti druhů kvarků a šesti druhů leptonů a všechny pozorovatelné jevy dokáží vědci vysvětlit pomocí čtyř druhů interakcí. Byl tak nastolen standardní model částicové fyziky, jejímž jedním důležitým parametrem je konstanta jemné struktury, známá také jako alfa, která se téměř rovná 1/137,03599913.

Alfa leží ve středu kvantové teorie elektromagnetické síly popisující vzájemné působení mezi světlem a hmotou. Konstanta jemné struktury určuje jejich sílu. „Změňte toto číslo a změníte vesmír. Pokud by se zvětšilo, protony by se odpuzovaly, zastavila by se jaderná fúze a neprodukoval by se uhlík, prvek, na němž je založen život," popisuje Paul Davies, profesor fyziky regentů na Arizona State University. „Jakmile by bylo menší, molekulární vazby, včetně DNA, by se rozpadly."

Dodnes pro toto číslo nemají odborníci vysvětlení. Bylo mnohokrát dokázáno experimenty i pozorováním. Poslední pomyslnou třešničkou na dortu bylo, když bylo vypočítáno, že náš vesmír vznikl před 1,37 miliardami lety.

Magické číslo 137

Číslo 137 se neobjevuje jen v přírodě kolem nás, najdeme ho i v náboženských textech. „Věku 137 let se dožil Izmael, Levi nebo Abraham," říká kabalista Billy Phillips. „Pokud 304 805 písmen v Tóře rozdělíte do číselných dvojic a obrátíte je, objeví se před vámi 50, 84 a 03. Sečtěte je a vyjde vám 137."

Právě na to přišel fyzik Wolfgang Pauli, jenž magické číslo hledal i v ufologii, ve snech či v psychoanalýze. Nedalo spát také slavnému fyzikovi Richardu P. Feynmanovi. Prohlásil o něm, že ho napsala Boží ruka. S ním souhlasí i někteří okultisti, kteří věří, že číslo 137 má být symbolem božího vedení, slouží k propojení s jinými světy a je důkazem podpory astrálních bytostí.

Zdroj: Youtube

Konstanta jemné struktury tak již několik desetiletí propojuje svět vědy a mysticismu. „Odborníci došli pouze k jedinému závěru. Tato hodnota není náhodná. Je zde nezávisle na struktuře naší mysli," říká emeritní profesor historie a filozofie vědy na University College London Arthur I. Miller. „Je tak nejmagičtějším a nejdůležitějším číslem ve vesmíru."

Zdroj:

www.national-geographic.cz, www.science.howstuffworks.com, www.newscientist.com