První nálezy starověkých svitků v jeskyních na náhorní plošině Kumrán v Judské poušti spadají už do roku 1946 a jsou připisovány místním beduínům, kteří správně odhadli, že jde o cennosti, jež bude možné dobře zpeněžit. Od té doby se jeskyně okolo Mrtvého moře staly jakýmsi závodištěm, kde se archeologové pokoušejí předehnat pašeráky v nových objevech.

K nejvýznamnějším nálezům z této oblasti patří hebrejské, aramejské a řecké rukopisy obsahující části Starého zákona. Většina textů byla psána na kůži a pergamenu, jen dva svitky se svou povahou zcela lišily od ostatních. Byly zhotoveny z čisté mědi, kterou nebylo možné rozvinout, a tak je odborníci opatrně rozřezali na proužky a znovu poskládali dohromady v jeden celistvý plát.

Tajný návod, jak se dostat k pokladům

Co bylo ještě pozoruhodnější, měděné svitky nenesly žádné biblické texty, nýbrž zcela praktické (a jistě přísně tajné) informace o tom, kam bylo uloženo bohatství společnosti, která okolí Mrtvého Moře obývala před 2000 lety. Místní krajina se ovšem během dlouhých let velmi změnila a orientační body uvedené ve svitcích už dávno zmizely z povrchu zemského. Poklady proto není jednoduché najít. Dohromady by jich mělo být kdesi schováno 64 a jejich celkovou současnou hodnotu historikové vyčíslili na neuvěřitelných 27 miliard korun.

"V solné jámě, která je pod schody: jednačtyřicet talentů stříbra. V komoře na praní prádla, na třetí terase: šedesát pět ingotů zlata," znějí dvě instrukce. Dnešní člověk z nich není moudrý a nepomůže mu ani upřesnění lokality: "Vejděte do otvoru přehrady Manos a sestupte směrem vlevo. Čtyřicet talentů stříbra leží tři lokte ode dna."

Důmyslně ukryté, nebo dávno ukradené?

Podle některých archeologů nemá cenu po zmíněných pokladech pátrat, neboť byly zcela jistě už dávno zabaveny Římany, kteří oblast kdysi okupovali a důkladně vyplenili. Jiní vědci však v sobě dosud živí naději, že zlato a stříbro zmíněné ve svitcích bylo ukryto více než důmyslně a stále čeká na své objevení. Podle jedné z hypotéz totiž šlo o cennosti pocházející z Druhého jeruzalémského chrámu, odnesené a schované právě před Římany.

Spekuluje se, že spolu se svitky mohla být ve své době zhotovena i mapa, která k pokladům poskytovala přesnější vodítko. Nic takového se ovšem archeologům zatím nepodařilo najít, a tak se musejí spokojit s vágními instrukcemi na svitcích. Jedinečný měděný artefakt si můžete podrobněji prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube


Zdroje: https://interestingengineering.com/, https://www.thesun.co.uk/, https://www.express.co.uk/