Za kritickou zónu se považovalo Západní Německo, které mělo k zemím východního bloku geograficky nejblíže. Předpokládalo se, že by šlo o první území, které by Sověti obsadili. Britové se proto rozhodli nastražit na ně past a rozmístit do blízkosti západoněmeckých hranic podzemní atomové miny, které by se odpálily pomocí časovače nebo drátu umístěného v pětikilometrové vzdálenosti.

Cílem přitom nebylo jen zlikvidovat vetřelce a zničit jejich technické vybavení; miny měly zamořit území natolik, že by si na něj Sověti nechali zajít chuť.

Drobný technický problém

Projekt Modrý páv byl navržen v roce 1954 a podléhal nejpřísnějšímu utajení. Vývoj obřích sedmitunových min probíhal v pevnosti Halstead v hrabství Kent a v roce 1957 se taktická zbraň dočkala prvních testů. Britská armáda si objednala hned deset kusů, které hodlala použít v Německu.

Při zkouškách se ukázalo, že funkčnost min ohrožuje nízká teplota. V zimním období denotárory selhávaly a hrozilo, že zejména v severních oblastech Německa by se vůbec neodpálily.

Živočišné teplo zahřeje nejlépe

Britští atomoví fyzici dali hlavy dohromady a přemýšleli o možnostech, jak miny udržet v teple. Kromě nápadu obalit je pokrývkami přišli i s naprosto originálním řešením, které nemá v historii zbrojního průmyslu obdoby: do pláště min by se mohly umístit živé slepice.

Vědci předpokládali, že živočišné teplo by zbraň účinně temperovalo po dobu nejméně jednoho týdne. Zhruba tak dlouho by slepice v minách přežily při dostatečné zásobě vody a zrní.

Plán to byl natolik absurdní, že jej při jeho odtajnění dne 1. dubna roku 2004 veřejnost přijala se smíchem jako aprílový žertík. "Vypadá to jako apríl, ale není. Státní správa nežertuje," ujistil historik Tom O’Leary z britského Národního archivu.

Slepice si nicméně nakonec mohly oddychnout, protože ministerstvo obrany již v únoru 1958 projekt zrušilo. Důvodem ovšem nebyl soucit s němou tváří, nýbrž obava z jaderné katastrofy obřích rozměrů, za kterou by Němci Angličanům jistě nepoděkovali. Jakmile by se totiž miny odpálily, Západní Německo by bylo takřka vymazáno z mapy. Sovětům by dobytí zamořeného území sice nebylo nic platné, ale život by zde nebyl možný ani pro původní obyvatele.

Podrobnosti o ničivé britské zbrani včetně archivních záběrů přináší anglické video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://weirdhistory.medium.com/, https://en.wikipedia.org/