Grafika a amatérského malíře přivedly ke studium Mony Lisy da Vinciho deníky. „V nich jsem narazil na několik podivných pasáží, které se zmiňovaly o zvířatech a naznačovaly, že dílo je obraz v obraze.”

Ron je přesvědčený, že hlavy lva, opice a buvola, vznášející se ve vzduchu, najde každý. Stačí malbu otočit a zapojit fantazii. Za jakým účelem ale Leonardo do krajiny za Monou Lisou zakomponoval zástupce fauny? „La Giocondaje ve skutečnosti znázorněním závisti,” tvrdí Piccirillo.

Mona Lisa a zvířata

Umělec si myslí, že na obraze se dají rozpoznat klíčové ukazatele, shodující se s da Vinciho psaním o závisti, jež si zaznamenal do deníků. „Stínování očí a nosu mý být takové, aby naznačovalo, že je postava zraněná vavřínem a myrtou. Srdce jí má nahlodávat had.” 

V malířových textech je také pasáž, která prý říká: „Dejte jí leopardí kůži, protože tento tvor zabíjí lva jen ze lsti.” „Všechna tato a další zvířata se na Moně Lise vyskytují,” raduje se grafik. 

Profesorka dějin umění z Brown University Evelyn Lincoln je však proti tomuto tvrzení skeptická. „I když Leonardo se symbolikou pracoval, já zmíněné odkazy na závist nevidím,” krčí rameny. „Navíc, jeho deníky byly uměle sestavené až po jeho smrti. Takže je nemůžeme brát za relevantní prameny.”

Tajemství Mony Lisy

Problémem také je, že obraz je již zničení zubem času a obsahuje řadu prasklin. Hlavy zvířat, které se zjevují, mohou být pouze hříčkou lidské mysli, podobně, jako rozeznáváme různé tvary a postavy v mracích. 

Zdroj: Youtube

Piccirillo si je však svou teorií jistý. „Viděl jsem skryté odkazy v dílech Tiziana a Rafaela a také po celé Sixtinské kapli. Pokud víte, že je máte hledat, najdete je. Jde jen o úhel pohledu.”

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.abcnews.go.com