Mumifikace královny Nodjmet byla pravděpodobně provedena novou mumifikační technikou. Právě ta následně uchovala její tělo jako by nikdy nezemřelo. Zejména "živý" byl její obličej. Ten byl napěchován pilinami, aby si udržel svůj tvar. Nodjmet měla dokonce i umělé obočí, nos vycpaný pryskyřicí a úhlednou paruku.

Prohlédněte si mumii královny Nodjmet

Nodjmet byla staroegyptská vznešená dáma z konce 20. nebo počátku 21. egyptské dynastie. Byla manželksou Herihora, velekněze Amona v Thébách.

Uvádí se, že Nodjmet mohla být dcerou Ramsese XI. Na počátku svého života nosila tituly jako paní domu a náčelnice Amunova harému. Nodjmet měla několik dětí: Heqanefer, Heqamaat, Ankhefenmut, Faienmut a budoucího Amonova velekněze/faraona Pinedžema I.

Když kolem roku 1070 př. n. l. její manžel zemřel, byl za jeho nástupce navržen Herihor. Nodjmet si však sňatkem s tímto mužem dokázala udržet své výsadní postavení. Později si Herihor nárokoval "kralování", ačkoliv pouze na hranicích Amonova chrámu v Karnaku. A tak se Nodjmet fakticky stala jeho "královnou".

Zvláštní mumifikace ji uchovala jako živou

Nodjmet byla jednou z prvních mumií, jež byly objeveny v 19. století ve skrýši Deir el-Bahari.

Nalezená mumie patřila tělu staré ženy, která však byla balzamována zcela novou mumifikační technikou. Ta mimo jiné zahrnovala použití falešných očí a také zabalení končetin.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Falešné oči byly vyrobeny z černých a bílých kamenů, aby mumie vypadala skutečně jako živá. Její končetiny a obličej byly obarveny, aby působily živým a "zdravým" dojmem.

Přestože byla Nodjmet poměrně starou ženou, pro dosažení mladistvého vzhledu jí byla nasazena paruka a umělé obočí. To bylo vyrobeno z lidských vlasů.

Spolu s její mumií byly nalezeny dvě Knihy mrtvých. Jedna z nich, papyrus BM 10490, který je nyní v Britském muzeu, patřil "královské matce Nodjmet, dceři královské matky Hrere". Zatímco jméno Nodjmet bylo zapsáno v kartuši, jméno Herihor nikoli. Na nalezeném papyru byl také vyobrazen Nodjmetin vztah k Herihorovi. Je na něm zobrazena scéna, v níž Nodjmet a Herihor přinášejí oběť Isidě, Osirisovi a čtyřem Horovým synům.

Tělo Nodjmetina manžela Herihora nebylo dosud nalezeno.

Nodjmetino tělo bylo narušeno zloději. Na čele, nose a tvářích měla viditelné rány po prohledávání jejího těla kvůli cennostem. Otisky šperků na její pravé paži naznačují, že jí byly nějaké cennosti skutečně ukradeny.

Zdroje:

egypt-museum.com

melissaindenile.com

www.ancient-origins.net