O Pozlacené dámě se vědělo jen málo. Vypadala na první pohled stejně jako všechny mumie, obalená do složitých plátěných vazeb. Na hlavě měla pozlacenou pokrývkou a na obličeji namalované rysy. Zachovalé a dobře udržované mumie byly po celá desetiletí objektem zájmu badatelů, kteří však byly ve studiu značně omezeni. Díky vnější podobě zlaté mumie však alespoň v tomto případě měli jistá vodítka.

Zdroj: Youtube

Mumifikace v průběhu času

Právě podle viditelných vnějších detailů lze určit, že mumie pochází z let 30 př. n. l. - 395 n. l. V té době byl Egypt provincií Římské říše, a i když se zde mumifikace stále držela, pod vlivem vládnoucích Římanů se změnila.

Ještě před římskou érou byly mumie ukládány do dřevěných rakví. To se ale Pozlacené dámy netýká: Byla zachována pouze v plátěných obalech a kartounu, materiálu podobnému papírmašé. I díky tomuto způsobu uchování chyběly také hieroglyfy, které v dřívějších dobách zdobily rakve s mumiemi a mohly mnohé o původu člověka napovědět.

Zásah nových technologií

Složitě malovaná pokrývka hlavy Pozlacené dámy byla tradiční, protože staří Egypťané věřili, že v posmrtném životě budou mrtví stále potřebovat svůj zrak, sluch, chuť a čich. Právě maska jim měla pomoci tyto smysly uchovat.

Samotná tělesná schránka Pozlacené dámy však o ženě neprozradila téměř nic, a to i proto, že vědci se snaží mumie zkoumat, aniž by poškodili jejich křehké schránky.

První rentgenové snímky Pozlacené dámy byly pořízeny v roce 1896, tedy jen rok poté, co byla tato technologie poprvé vyvinuta. Velký posun ale později přinesla počítačová tomografie (CT). Ta dnes vědcům umožňuje podívat se na mumie zcela jinak, protože kombinace tisíců rentgenových snímků s průřezem umožňuje prozkoumat i vnitřek mumií a odhalit podrobnosti o věku, vzhledu a zdravotním stavu člověka.

Otázky kolem Pozlacené mumie

CT snímky Zlaté dámy odhalily, že ženě bylo pravděpodobně kolem čtyřiceti let. Naznačují také, že mohla trpět tuberkulózou, která byla v té době velmi těžkou, ale běžnou nemocí.

CT skenování jsou neinvazivní, proto je lze opakovat a provádět, aniž by došlo k poškození historie, kterou se snažíme pochopit.

CT Zlaté dámy ale přinesly i jedno hrůzné zjištění, pokud jde o vzhled dámy. Na videu jej uvidíte kolem 50. sekundy: https://www.youtube.com/watch?v=hClCRfhY-nE

CT odhaluje, že Zlatá dáma měla mírný předkus a že na její pokožce hlavy jsou vidět stopy kudrnatých vlasů.

Kromě toho dokáže i CT technologie odhalit a získat nové poznatky o tom, jak staří Egypťané uchovávali své mrtvé. Pod bradou Zlaté dámy a v zadní části lebky byly nalezeny bílé hrudky. Jde zřejmě o hrudky pryskyřice, které byly pravděpodobně do těla vloženy, aby eliminovaly zápach mumie.

Zlatá mumie ožila

Na závěr byla na základě všech jednotlivých skenů vytvořena virtuální rekonstrukce lebky a následně i přesná fyzická kopie. To vše bez jakéhokoli narušení nebo otevření původní mumie. Finální podobu ženy pak vytvořila sochařka Élisabeth Daynèsová, jež se proslavila mnoha hyperrealistickými rekonstrukcemi fosilních hominidů, včetně australopitéka Lucy. Výsledkem práce Daynèsové je pak finální portrét ženy, který odhaluje, jak mohla Zlatá dáma vypadat za života.

Zdroje:

mummipedia.fandom.com

www.amnh.org