Napoleon di Bonaparte se narodil 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio na středomořském ostrově Korsika a zemřel v Longwoodu na britském ostrově Svatá Helena v jižním Atlantiku 5. května 1821 ve věku 51 let. Je pohřben v pařížské Invalidovně.

Jaký byl? Vzrůstem průměrný

Byl Napoleon skutečně neobvykle malý? Rozhodně ne, jelikož ve skutečnosti měřil asi 180 cm. Jistě, není to žádná hvězdná výška, ale rozhodně nebyl ve své době nižší než průměrný Francouz. I proto ale byla Napoleonova výška předmětem mnoha psychologických profilů. I odtud vznikl tzv. "syndrom malého muže", jinak řečený napoleonský komplex. Toto označení je používáno pro ty muže, kteří se chovají agresivněji než jejich vyšší kolegové, aby tak kompenzovali svůj nedostatek výšky. A i kdyby měl Napoleon opravdu běžnou výšku chudého rolníka než armádního důstojníka, proč by to mělo být všude přetřásáno?  

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak měřit?

Napoleonova výška nemá nic do činění s jeho možnou agresivitou, jíž jistě muž, který své soupeře poráží znovu a znovu potřebuje. Tento geniální válečník vítězil na téměř celém kontinentu a zastavil se, až když byl poslán do vyhnanství.

Proč je ale v historických popisech Napoleonovy výšky takový rozpor? Zřejmě je na vině právě jeho úspěšnost a neporazitelnost. Anebo je zde vědečtější vysvětlení, které se opírá o to, jakým systémem byl měřen. Byl to tedy anglicky či francouzsky mluvící svět?

Francouzský palec byl totiž ve skutečnosti delší než britský palec. Z toho plyne, že pro anglicky mluvící svět se jakákoli výška zdála menší. Anebo si to Britové moc přáli. Zejména tehdejší britský tisk na počátku 19. století rád charakterizoval Napoleona jako malého muže s krátkou povahou.

Ale jak sám Napoleon říkal: "Dokud neroztáhneš křídla, nebudeš tušit, jak daleko můžeš doletět." O výšce zde není ani slovo.

Britská hra o strategii a moc

Ale zpět k mírám. Napoleonův lékař Jean-Nicolas Corvisart-Desmarets v roce 1802 uvedl, že vojevůdce měřil "podle francouzských měr 5 stop a 2 palce". To by pak v britských mírách odpovídalo přibližně 5 stopám a 6 palcům. V témže prohlášení pak stejný lékař uvedl, že byl Napoleon malého vzrůstu… On sám tvrdil, že ještě na počátku 19. století to bylo považováno za nízký vzrůst a že byl Napoleon nižší než jeho kolegové z armády.

Britové v rámci své strategie podporovali představu, že Napoleonova výška má něco společného s jeho imperialistickými ambicemi. A proto se jej rozhodli zesměšnit a přišli s touto kauzou. Dodnes přetrvává představa, že jeho bojovnost a touha po moci byly Napoleonovým způsobem, jak kompenzovat svůj nízký vzrůst. To vše však bylo součástí britské propagandy namířené proti Napoleonovi, který byl nejen za svého života, ale i po své smrti portrétován v tisku i na uměleckých portrétech jako drobný mužíček.

Napoleonova rodina byla italského původu, a přestože patřila ke korsické drobné šlechtě, byla poměrně skromná. Napoleon začal svou vojenskou kariéru jako dělostřelecký důstojník, ale po vypuknutí Francouzské revoluce rychle stoupal ve vojenských hodnostech. Možná i proto byla jeho výška později považována za důležitou a bylo jí připisováno více významu, než je třeba. Image malého vzrůstu si možná Napoleon vytvářel i proto, že se na veřejnosti často objevoval v doprovodu císařské gardy a členové tohoto sboru byli obvykle mimořádně vysocí muži.

Každopádně výška tohoto "malého velkého muže" mu jistě na významu a historickém poselství neubrala. Ostatně, podívejte se, kde by se ocitl mezi ostatními „velikány“:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ripleys.com/, www.thoughtco.com, sciencetrends.com