„Vojáci, jsem s vámi spokojen," napsal Napoleon ve své proklamaci den po bitvě u Slavkova, 3. prosince roku 1805. „Armáda o 100 000 mužích, kteří bojovali pod vedením Ruska a Rakouska, byla za méně než čtyři hodiny rozprášena. Přes 30 000 zajatců, to je výsledek dne, jehož sláva nikdy nepohasne."

Napoleonovi vojáci na Moravě

Dohromady v bitvě u Slavkova bojovalo asi 160 000 mužů. Bylo nutné je uživit. A spolu s nimi i jejich koně. Vojevůdci si s tím těžkou hlavu nedělali. Pod pohrůžkou smrti donutili obyvatele okolních vesnic a měst, aby armádu hostili. To však v praxi vypadalo tak, že si vojáci brali vše, na co měli chuť a vše co potřebovali.

Kradli, rabovali, ničili majetek a znásilňovali. Brněnský měšťan Kajetán Unterweeger si do deníku napsal: „Už jsem to nemohl vydržet. Neustálé vaření, krmení a obstarávání alkoholu. 21. listopadu jsem musel ubytovat deset mužů. Neměli jsme dostatek masa, chleba ani zeleniny." A okupace po bitvě trvala další dva měsíce. V Křenovicích nezůstal po odchodu vojsk ani jeden kus dobytka a drůbeže. Ve Velkých Němčicích vojáci vypili nebo vylili 13 tisíc litrů vína. V Měníně přímo na ulicích svlékali lidi ze svršků i bot.

Kučerovský kronikář zase zaznamenal, že muži kradli také kolébky a pleny. „Všude byli Francouzi. Seno, slámu i oves nakládali na vozy. Strhávali střechy domů, dveře a vrata. Postele a almary vynášeli z domů. Co se dalo hodit do ohně, aby se zahřáli, to rozbili a odnesli," píše se ve šlapanické kronice. Výsledkem řádění byla bída a hladomor. Lidé se schovávali ve zničených chalupách a z truhlic vymetali poslední zrna. Celý kraj byl vydrancovaný, hospodáři nedokázali obdělat pole, k práci chyběli lidé i dobytek.

Napoleon přinesl zkázu, smrt i národní obrození

Problémem začaly být také rozkládající se mrtvoly. Vytvořilo se tak 22 masových hrobů. „Vesničané z okolí bojiště byli nahnáni, aby pochovávali padlé. Často zahrabávali i ruské vojáky, kteří ještě žili. Nutily je k tomu francouzské hlídky. Ještě 21. prosince bylo na místě střetu přes sto nepohřbených nebožtíků. Začaly se šířit nemoci," psal v knize Brněnský pitaval Dušan Uhlíř. Obecně se udává, že obětí mezi obyvateli bylo nakonec asi šestkrát více než padlých bojovníků.

Zdroj: Youtube

Silné Napoleonovo vojsko přineslo do naší země nejen zkázu a ekonomickou zátěž, ale také nové myšlenky. Místní obyvatelé doufali, že je Francouzi osvobodí od nadvlády Němců. Docházelo také ke kontaktu s ruskými vojáky. V této době si řada lidí začala uvědomovat svou slovanskou sounáležitost. Aby nedošlo ke ztrátě jazyka, začaly se vydávat noviny v češtině. Bitva u Slavkova tak mimo jiné vyústila až k národnímu obrození.

Zdroj:

www.ct24.ceskatelevize.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.is.muni.cz