Jak se chovali Napoleonovi vojáci na Moravě? Nic horšího si nelze představit

Lenka Samuely | 24. 8. 2022

Bitva u Slavkova neboli bitva tří císařů patří mezi největší, nejslavnější a nejkrvavější vojenský střet v českých dějinách. I přesto, že trvala jen několik hodin, pro obyvatele z okolí, kde se odehrála, přinesla jen smutek, zmar, nemoci a smrt.

„Vojáci, jsem s vámi spokojen," napsal Napoleon ve své proklamaci den po bitvě u Slavkova, 3. prosince roku 1805. „Armáda o 100 000 mužích, kteří bojovali pod vedením Ruska a Rakouska, byla za méně než čtyři hodiny rozprášena. Přes 30 000 zajatců, to je výsledek dne, jehož sláva nikdy nepohasne."

Byl Napoleon skutečně malý? Nebyl, jeho problémy pocházely odjinud
Magazín

Byl Napoleon skutečně malý? Nebyl, jeho problémy pocházely odjinud

Napoleonovi vojáci na Moravě

Dohromady v bitvě u Slavkova bojovalo asi 160 000 mužů. Bylo nutné je uživit. A spolu s nimi i jejich koně. Vojevůdci si s tím těžkou hlavu nedělali. Pod pohrůžkou smrti donutili obyvatele okolních vesnic a měst, aby armádu hostili. To však v praxi vypadalo tak, že si vojáci brali vše, na co měli chuť a vše co potřebovali.

Kradli, rabovali, ničili majetek a znásilňovali. Brněnský měšťan Kajetán Unterweeger si do deníku napsal: „Už jsem to nemohl vydržet. Neustálé vaření, krmení a obstarávání alkoholu. 21. listopadu jsem musel ubytovat deset mužů. Neměli jsme dostatek masa, chleba ani zeleniny." A okupace po bitvě trvala další dva měsíce. V Křenovicích nezůstal po odchodu vojsk ani jeden kus dobytka a drůbeže. Ve Velkých Němčicích vojáci vypili nebo vylili 13 tisíc litrů vína. V Měníně přímo na ulicích svlékali lidi ze svršků i bot.

Jak zemřel Napoleon: Vědci přezkoumali pitevní zprávu. Přišli se šokující teorií
Magazín

Jak zemřel Napoleon: Vědci přezkoumali pitevní zprávu. Přišli se šokující teorií

Kučerovský kronikář zase zaznamenal, že muži kradli také kolébky a pleny. „Všude byli Francouzi. Seno, slámu i oves nakládali na vozy. Strhávali střechy domů, dveře a vrata. Postele a almary vynášeli z domů. Co se dalo hodit do ohně, aby se zahřáli, to rozbili a odnesli," píše se ve šlapanické kronice. Výsledkem řádění byla bída a hladomor. Lidé se schovávali ve zničených chalupách a z truhlic vymetali poslední zrna. Celý kraj byl vydrancovaný, hospodáři nedokázali obdělat pole, k práci chyběli lidé i dobytek.

Napoleon přinesl zkázu, smrt i národní obrození

Problémem začaly být také rozkládající se mrtvoly. Vytvořilo se tak 22 masových hrobů. „Vesničané z okolí bojiště byli nahnáni, aby pochovávali padlé. Často zahrabávali i ruské vojáky, kteří ještě žili. Nutily je k tomu francouzské hlídky. Ještě 21. prosince bylo na místě střetu přes sto nepohřbených nebožtíků. Začaly se šířit nemoci," psal v knize Brněnský pitaval Dušan Uhlíř. Obecně se udává, že obětí mezi obyvateli bylo nakonec asi šestkrát více než padlých bojovníků.

Zdroj: Youtube

Silné Napoleonovo vojsko přineslo do naší země nejen zkázu a ekonomickou zátěž, ale také nové myšlenky. Místní obyvatelé doufali, že je Francouzi osvobodí od nadvlády Němců. Docházelo také ke kontaktu s ruskými vojáky. V této době si řada lidí začala uvědomovat svou slovanskou sounáležitost. Aby nedošlo ke ztrátě jazyka, začaly se vydávat noviny v češtině. Bitva u Slavkova tak mimo jiné vyústila až k národnímu obrození.

Zdroj:

www.ct24.ceskatelevize.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.is.muni.cz

Tagy Bitva u Slavkova Dušan Uhlíř Morava Napoleon Bonaparte Rakousko Rusko smrt