Římský artefakt z 2. století n. l. používala žena dlouho k tomu, aby se snáze dostala ke svým koním. Jednou ji však náhodně velmi zaujal vyřezaný vavřínový věnec na jejím povrchu. Deska dlouhá 63 cm byla předána odborníkům, kteří ji identifikovali jako stélu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co jsou stély

Stély jsou důležitými archeologickými artefakty, protože jejich vznik obvykle připomíná významné historické události. Vztyčovaly se při pohřbech, vzpomínkových akcích, památnících bitev nebo jako hraniční značky mezi územími. Jejich studium proto archeologům poskytuje bohaté poznatky.

Stéla je většinou dřevěná nebo kamenná deska vztyčená jako pomník. Tato konkrétní byla v závěru odhadnuta na 10 až 15 tisíc liber, v přepočtu 284 až 426 tisíc korun! Nikdo dodnes neví, jak se však stéla do Anglie dostala. Experti žádají o pomoc veřejnost, která by jim mohla poskytnout jakékoli informace. Bohužel ani účel této konkrétní stély není v současné době znám. 

Záhadná stéla

Podobné artefakty takové ceny se obvykle do Anglie dostávaly v rámci tzv. Grand Tours na konci 18. a v 19. století. To byla doba, kdy bohatí aristokraté cestovali po Evropě a poznávali klasické umění a kulturu, domnívá se Will Hobbs, specialista na starožitnosti z aukčního domu na jihozápadě Anglie. A podle měj měla i tato stéla stejný osud. Jenže záhadou zůstává, jak se ocitla v domácí zahradě. Z tohoto důvodu se právě experti obrátili na veřejnost.

Díky zdobení je možné, že se do Anglie deska dostala z Řecka nebo území dnešního Turecka.

Historie kamene je stále známa jen částečně: Byl asi před 20 lety vykopán ve skalce ve vesnici Whiteparish v jižní Anglii, kde žena kámen pokrytý blátem používala deset let jako montážní blok. Skalka ve Whiteparishu je součástí domu postaveného v polovině 60. let 20. století a dražitelé dlouho doufali, že si někdo vzpomene na podrobnosti nebo na osoby, které se podílely na její výstavbě.

"Víme, že dům v dnešním rodinném zábavním parku Paultons Park byl v roce 1963 zničen požárem, a tak se možná krátce poté jeho suť znovu použila na stavbách v okolí," domnívá se o historii stély dodnes Will Hobbs.

Motivy napoví

Na povrchu stély po jejím důkladném očištění vystoupilo několik rytin. Těm dominují dva římské vavřínové věnce na každé straně a uprostřed je vyrytý vzkaz. "Lidé (a) mladí muži (ctí) Demetria (syna) Metrodorose (syna) Leukiose." Věnce se nacházejí na vavřínových polích.

Vavřínové listy se v Římské říši obvykle používaly jako symbol vítězství a triumfu vojevůdce, proto je možné, že zde je potřeba hledat i původ stély.

Artefakt byl nakonec vydražen v aukci jako starořímský artefakt, takže je jisté, že jej zřejmě nový majitel nebude používat jako schody pro nasednutí na koně. Bývalá majitelka šikovného „stupínku“ je bezpochyby dosud překvapena.

Zdroje: www.iflscience.com, www.livescience.com