Vědci byli až dosud přesvědčeni, že schopnost postavit a zásobit plavidlo, které by bylo schopno dopravit člověka na vzdálené pobřeží, přišla až s příchodem zemědělství a domestikace zvířat. Nejstarší známá loď, nalezená v Nizozemí, je stará asi 10 000 let, a přesvědčivé důkazy o výrobě plachet se objevují až v egyptské Staré říši kolem roku 2500 př. n. l. Otevřený oceán z Indie do Arábie pak námořníci prokazatelně překonali teprve kolem roku 2000 př. n l.

Dávní mořeplavci

Nové nálezy na řeckých ostrovech nicméně naznačují, že touha podívat se za modrý horizont provázela lidstvo odnepaměti. A můžeme ji dohledat dokonce i u našeho vyhynulého příbuzného, člověka neandertálského.

Prastaré kamenné nástroje a hroty loveckých zbraní se nenašly jen na Krétě, ale také na ostrovech Naxos, Kefalonia a Zakynthos. Vykopané pazourky navíc očividně pocházely z místních lomů, což vylučuje možnost, že by je tam náhodně vyplavilo moře nebo je tam přivezli o mnoho tisíciletí později moderní lidé.

Odysseus nebyl první

Otázka je, jak oblast Egejského a Jónského moře před 130 tisíci lety vypadala. Její geografie je podle odborníků posledních 5 milionů let poměrně stálá, na druhé straně ale během doby ledové byla mořská hladina o něco nižší, protože spoustu vody zadržovaly ledovce. Vědcům se nicméně nezdá, že by byla natolik nízká, aby se Neandertálci dokázali na Krétu jednoduše přebrodit, natož se k ní dostat suchou nohou.

Zatím nacházejí jediné vysvětlení: člověk neandertálský vyráběl dřevěná plavila, která se pochopitelně nemohla dochovat do dnešní doby, protože dřevo jako materiál rychle podléhá zkáze. Fakt, že jsme žádné nenašli, rozhodně neznamená, že žádné neexistovalo.

"Ve vědě donedávno platilo dogma, že mořeplavci přišli až s dobou bronzovou," uvedl archeolog John Cherry z Brownovy univerzity. "Teď se najednou bavíme o neandertálských námořnících. To je opravdu ohromný posun," přiznal vědec.

Další zajímavé informace o Neandertálcích přináší anglické video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://www.science.org/, https://www.newscientist.com/