Mor nebyl nejstrašnější nemocí středověku. Tipnete si, co bylo ještě horší?

Tereza Malá | 8. 10. 2022

Ve středověku trápily lidi mnohé epidemie a nemoci, na které neexistovaly léky. Ač je obecně za největší hrozbu té doby povařován dýmějový mor, středověcí lidé měli několik větších zdravotních problémů, které způsobily mnohem více úmrtí než mor. Jaké nemoci je sužovaly?

Dějiny středověku prezentují mor, tak zvanou černou smrt, jako největší hrozbu, která udeřila v polovině 14. století. Vědci však chtěli prozkoumat, které další nemoci tu byly a kolik úmrtí měly za následek. Písemné, archeologické a paleopatologické důkazy, většinou datované do Anglie mezi lety 1200 a 1500, přinesly zajímavé zjištění.

Daleko více lidí umíralo při porodech a v dětství

Vědci se zaměřili na různé nemoci a stavy a poté zvážili několik klíčových faktorů, jako například jejich celkový výskyt v populaci, následná úmrtí a invaliditu, včetně míry postižení a konečně i věk osob, které byly nemocemi postiženy, jak říká studie.

Lidé poté byli rozděleni podle toho, kolik různé zdravotní problémy způsobily "ztracených let života" a kolik "let prožitých s postižením". Na vzorku 100 tisíc osob pak byl sestaven seznam nejzávažnějších zdravotních problémů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ukázalo se, že daleko více než dýmějový mor postihovala lidi kojenecká a dětská úmrtnost, následovaná různými infekčními nemocemi. Nejběžnější z nich byla tuberkulóza. Na čele žebříčku se vyskytují také horečka, virové plicní infekce, průjmové a gastrointestinální infekce, lepra nebo mrtvice. Zajímavé je, že v čele je i sociální nerovnost. Velké procento mrtvých nebo postižených si vyžádaly i zlomeniny, malárie, křivice. Rakovina a duševní onemocnění. Mor jako takový se nachází ve spodní polovině seznamu, těsně následován úmrtností při porodu. Dobré pro nás v dnešní době je, že mnohé z těchto problémů jsou dnes v moderním západním světě téměř neznámé.

Rakovina ve středověku: Byla desetkrát častější, než vědci předpokládali
Magazín

Rakovina ve středověku: Byla desetkrát častější, než vědci předpokládali

Mor je jen nafouklá bublina

Výsledky v první řadě ukazují, že mor nebyl rozhodně nejčastější příčinou úmrtí, a proto by z tohoto hlediska stálo za to historii přehodnotit. „Musíme sesadit mor z trůnu plakátového dítěte středověkých zdravotních problémů. Mor je viditelný, dramatický a slavný, ale je to jen špička ledovce. V celém pozdějším středověku bylo riziko úmrtí na kojenecké a dětské nemoci pravděpodobně 15 až 20krát vyšší než riziko úmrtí na mor a riziko úmrtí na některou z půl tuctu endemických bakteriálních a virových infekcí bylo 4 až 8krát vyšší,“ uzavírá studie.

Velkou hrozbou, a to zejména v dětství, byly infekční nemoci. Imunitní systém zejména chudých byl velmi oslaben hladem, chudobou a jinými nemocemi, proto lidé houfně umírali.

Více vám řekne i toto video:

Zdroj: Youtube

Díky této studii jistě stojí za to přepsat údaje o morových epidemiích. Samozřejmě, že černá smrt byla závažná a způsobila statisíce úmrtí, ale nebyla tím nejnebezpečnějším onemocněním, které lidem ve středověku hrozilo.

Zdroje:

www.researchgate.net

www.medievalists.net

www.medievalists.net

Tagy Anglie Černá smrt infekční onemocnění nemoc Pozdní středověk středověk