Dějiny středověku prezentují mor, tak zvanou černou smrt, jako největší hrozbu, která udeřila v polovině 14. století. Vědci však chtěli prozkoumat, které další nemoci tu byly a kolik úmrtí měly za následek. Písemné, archeologické a paleopatologické důkazy, většinou datované do Anglie mezi lety 1200 a 1500, přinesly zajímavé zjištění.

Daleko více lidí umíralo při porodech a v dětství

Vědci se zaměřili na různé nemoci a stavy a poté zvážili několik klíčových faktorů, jako například jejich celkový výskyt v populaci, následná úmrtí a invaliditu, včetně míry postižení a konečně i věk osob, které byly nemocemi postiženy, jak říká studie.

Lidé poté byli rozděleni podle toho, kolik různé zdravotní problémy způsobily "ztracených let života" a kolik "let prožitých s postižením". Na vzorku 100 tisíc osob pak byl sestaven seznam nejzávažnějších zdravotních problémů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ukázalo se, že daleko více než dýmějový mor postihovala lidi kojenecká a dětská úmrtnost, následovaná různými infekčními nemocemi. Nejběžnější z nich byla tuberkulóza. Na čele žebříčku se vyskytují také horečka, virové plicní infekce, průjmové a gastrointestinální infekce, lepra nebo mrtvice. Zajímavé je, že v čele je i sociální nerovnost. Velké procento mrtvých nebo postižených si vyžádaly i zlomeniny, malárie, křivice. Rakovina a duševní onemocnění. Mor jako takový se nachází ve spodní polovině seznamu, těsně následován úmrtností při porodu. Dobré pro nás v dnešní době je, že mnohé z těchto problémů jsou dnes v moderním západním světě téměř neznámé.

Mor je jen nafouklá bublina

Výsledky v první řadě ukazují, že mor nebyl rozhodně nejčastější příčinou úmrtí, a proto by z tohoto hlediska stálo za to historii přehodnotit. „Musíme sesadit mor z trůnu plakátového dítěte středověkých zdravotních problémů. Mor je viditelný, dramatický a slavný, ale je to jen špička ledovce. V celém pozdějším středověku bylo riziko úmrtí na kojenecké a dětské nemoci pravděpodobně 15 až 20krát vyšší než riziko úmrtí na mor a riziko úmrtí na některou z půl tuctu endemických bakteriálních a virových infekcí bylo 4 až 8krát vyšší,“ uzavírá studie.

Velkou hrozbou, a to zejména v dětství, byly infekční nemoci. Imunitní systém zejména chudých byl velmi oslaben hladem, chudobou a jinými nemocemi, proto lidé houfně umírali.

Více vám řekne i toto video:

Zdroj: Youtube

Díky této studii jistě stojí za to přepsat údaje o morových epidemiích. Samozřejmě, že černá smrt byla závažná a způsobila statisíce úmrtí, ale nebyla tím nejnebezpečnějším onemocněním, které lidem ve středověku hrozilo.

Zdroje:

www.researchgate.net

www.medievalists.net

www.medievalists.net